Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 2, br. 3, str. 15-38
Cilj ne opravdava sredstvo
aFakultet za Turizam Univerziteta Mediteran, Podgorica, Crna Gora
bFirst Financial Bank, Podgorica, Crna Gora
Ključne reči: globalizacija; inovacija; multinacionalna kompanija; privredne aktivnosti; višestruko oporezivanje; pravičnost; brži privredni razvoj
Sažetak
Procesom krupnih društveno-sistemskih, globalnih promjena i tehnoloških inovacija neminovno nameću obavezu na uspostavljanju određenih standarda funkcionisanja, kao pravila ponašanja kako nacionalnih ekonomija, pravnih subjekata, tako i građana. Ekspanzija međunarodnog protoka kapitala prvenstveno kroz privredne aktivnosti multinacionalnih kompanija, motiviše pojedine države da poreske sisteme nacionalnih ekonomija ustanovljavaju konkurentnijim, kako bi ostvarile brži privredni rast. Naravno, ovakvo opredjeljenje ugrožava princip pravičnosti, kako poreskih obveznika tako i zemalja u okruženju, što postaje predmet sankcionisanja međunarodnih institucija.
Reference
Bank for International Settlements (2009) Financial Stability Report
Blagojević, B. (1998) Ekonomska misao u Crnoj Gori. Beograd
Borio, C. (2009) The Macroprudential Approach to Regulation and Supervision. Financial Stability Review, 13, pp. 31-41
Ćirović, M. (2001) Bankarstvo. Beograd: Bridge Company
de Gregorio, J. (2010) The role of central banks after the financial crisis. članak dostupan na: http://www.bis.org/review/r100603c.pdf
Popović, D. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Beograd: Savremena administracija
Pušara, K. (2004) Međunarodne finansije. Beograd: Univerzitet Braća Karić
Rose, S.P., Hugins, C.S. (2005) Bankarski menadžment i finansijske usluge. Beograd: Datastatus
Stojanović, S. (2005) Nepravična poreska konkurencija u Evropskoj Uniji. Kragujevac: Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/EkoIzavov1303015B
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.

Povezani članci

Ekonomski izazovi (2014)
Kako dalje
Blečić Miro, i dr.

Ekonomski izazovi (2015)
Naša ekonomska realnost
Blečić Miro, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2018)
Poreskopravni tretman hibridnih finansijskih instrumenata
Bosankić Dragan

prikaži sve [48]