Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 18  
Back povratak na rezultate
2020, br. 169, str. 113-129
Hacune Miku - subverzivni potencijal participativno kreiranog sajber pop-idola
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti
Ključne reči: sajber pop-kultura; Hacune Miku; virtuelni idoli; participativno kreiranje; participacija fanova
Sažetak
Virtuelni svijetovi i onlajn interakcije osnova su sajber pop-kulture, u kojoj potrošnja istovremeno postaje i proizvodnja značenja, što može, a ne mora da nosi subverzivni i aktivistički potencijal. "Prelivanje" virtuelnog u prostore fizičke realnosti, putem tehnologija kao što su gestualni interfejsi, hologramske projekcije i slično, između ostalog, omogućava direktnu tjelesnu interakciju sa virtuelnim objektima. Neki od tih objekata su i tzv. virtuelni idoli, kojima realni ljudi u realnom svijetu, koji učestvuju u konstruisanju njihove pojavnosti i identiteta, dodjeljuju status poznatih ličnosti. Na primjeru analize uloge fanova u stvaranju najpoznatijeg virtuelnog idola, vokaloida Hacune Miku (Hatsune Miku), rad postavlja tezu da njeno postojanje stavlja naglasak na aktivnost (participaciju) po sebi, a ne "aktivizam", te tako ne služi ideji društvene promjene, nego održavanju društvenog statusa quo.
Reference
*** Who is Hatsune Miku?. https://ec.crypton.co.jp/pages/prod/vocaloid/cv01_us, 20.5.2020
*** Miku Expo history. https://mikuexpo.com/history, 20. 5. 2020
Auslander, P. (1990) Liveness: Performance in a mediatized culture. London-New York: Routledge
Benjamin, V. (1974) Umetničko delo u veku svoje tehničke reprodukcije. u: Benjamin W. [ur.] Eseji, Beograd: Nolit, prevod Milan Tabaković, str. 114-149
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi
Brkić, A. (2011) Mogućnost društvene promene i popularna muzika u Srbiji - studija slučaja - Šobaja i 'Tri poljupca'. Etnoantropološki problemi, Beograd, vol. 6, br. 2, str. 443-455
Fisk, Dž. (2001) Popularna kultura. Beograd: Clio
Guga, J. (2012) Telo i identitet u digitalnom prostoru. Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu, doktorska disertacija
Guga, J. (2014) Virtual idol Hatsune Miku: New auratic experience of the performer as a collaborative platform. u: Lewis Brooks A, Ayiter E, Yazicigil O. [ur.] Arts and technology, Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-London: Springer, pp. 36-44
Janković, A.S. (2009) Dug i krivudav put - Bitlsi kao kulturni artefakt. Beograd: Red Box
Jenkins, H. (2006) Convergence culture: Where old and new media collide. New York-London: New York University Press
Jenkins, H. (2006) Fans, bloggers and gamers: Exploring participatory culture. New York-London: New York University Press
Jenkins, H., Ford, S., Green, J. (2013) Spreadable media: Creating value and meaning in a networked culture. New York-London: New York University Press
Jørgensen, S.M.H., Vitting-Seerup, S., Wallevik, K. (2017) Hatsune Miku: An uncertain image. Digital Creativity, 28(4): 318-331, London: Taylor and Francis
Labaš, D., Mihovilović, M. (2011) Masovni mediji i semiotika popularne kulture. Kroatologija: časopis za hrvatsku kulturu, Vol. 2 (No. 1), str. 95-121
Le, L.K. (2013) Examining the rise of Hatsune Miku: The first international virtual idol. UCI Undergraduate Research Journal, Vol. XVI, pp. 1-11, Irvine: University of California
Leavitt, A., Knight, T., Yoshiba, A. (2016) Producing Hatsune Miku: Concerts, commercialization, and politics of peer production. u: Galbraith P.W, Karlin J.G. [ur.] Media convergence in Japan, New Haven: Kinema Club, pp. 200-229
Martinoli, A. (2016) Digitalna medijska publika - nova očekivanja, nove navike. Medias Res, vol 5 (br. 8), str. 1269-1284, Zagreb: Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja
Matrix, S.E. (2006) Cyberpop: Digital lifestyles and commodity culture. London-New York: Routledge
Musulin, I. (2012) Vokaloidi - japanske megazvezde. 21. 5., http://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/511/zanimljivosti/1105890/vokaloidi-japanske-megazvezde.html, 23. 5. 2020
Tasić, A. (2009) Pozorište u medijskom kontekstu. Kultura, br. 124, str. 109-124
Vuksanović, D. (2007) Filozofija medija - ontologija, estetika, kritika. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti
Vuksanović, D. (2007) Filozofija medija 3 - ontologija, estetika, kritika. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura2069113M
objavljen u SCIndeksu: 19.01.2021.