Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 5 od 18  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 9, br. 9, str. 173-190
Dete u medijskom okruženju
aSavez učitelja Republike Srbije, Beograd
bUniverzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

e-adresaslovu79@gmail.com
Sažetak
Zahvaljujući informatičkoj revoluciji, splet faktora koji utiču na dečiju socijalizaciju obogaćen je komponentom elektronskih medija. Obrazovne, vaspitne i socio-kulturne potrebe deca danas zadovoljavaju na specifičan način koji uključuje medije i nove informacione tehnologije. Ove potrebe nalaze se u trouglu u kojem porodica, mediji, škola ili vrtić, iz pozicije neposrednih činioca ostvaruju autentične uticaje na decu i oslikavaju njihovo detinjstvo. U ovom radu, fokusirali smo se na istraživanje i analizu odrastanja i bivstvovanja dece u medijskom prostoru, koga i analitičari i praktičari, još uvek istražuju, a koji se reflektuje kroz delovanje različitih medija: knjiga, slikovnica, bojanki, enciklopedija, radio, muzički aparati, televizija, mobilni telefon, kompjuter, internet... U empirijskom delu rada predstavili smo rezultate istraživanja nastalih na osnovu anketiranja roditelja dece do 8 godina starosti putem upitnika koji je pratio njihovo slaganja sa ponuđenim tvrdnjama (Likertovog tipa) koje se odnose na mišljenje roditelja o generalnoj ulozi koju mediji, stari i novi, imaju u svakodnevnom životu njihove dece. Na uzorku od 75 ispitanika iz gradske sredine, izvršena je samoprocena informacionih i medijskih kompetencija roditelja i istraženo je mišljenje roditelja o upotrebi medija. Istraživanjem su dobijeni značajni rezultati koji pokazuju očekivanja roditelja od predškolske ustanove i škole, kao i potrebe, da se kroz vaspitno-obrazovni proces, na svim institucionalnim nivoima, afirmiše adekvatan medijski obrazac koji određuje mesto i ulogu medija u obrazovanju i vaspitanju dece.
Reference
Andevski, M., Vučković, Ž. (2012) Prologomena za kritičku pedagogiju medija. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača 'Mihajlo Palov'
Andevski, M., Vuletić, S. (2017) Preferencija medija u svakodnevnom životu dece. u: Zbornik radova, Savremeni život deteta, Novi Sad: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, str. 178-196
Arijes, F. (1989) Vekovi detinjstva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Arsenijević, J., Andevski, M. (2015) Mreže medijske stvarnosti, Visoka strukovna škola za Vaspitače. Vršac, Novi Sad: Filozofski fakultet
Arsenijević, J., Andevski, M. (2012) Novi mediji kao pravac razvoja kompetencija zaposlenih u predškolskom obrazovanju. Kultura, br. 135, str. 28-48
Bake, D. (2013) Medijska pedagogija. Beograd: Centar za medije i komunikacije, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum
Beleslin, P.T. (2006) Pismenost koja nadolazi, Kompjuteri u obrazovanju dece. Istočno Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Debre, R. (2000) Uvod u mediologiju. Beograd: Clio
Giesecke, H. (1985) Das Ende der Erziehung. Stuttgart
Graorac, I. (1995) Vaspitanje i komunikacija. Novi Sad: Matica srpska, odeljenje za društvene nauke
Graorac, I. (2013) Detinjstvo, duhovnost, nihilizam. Orfeus, ZKV
Jenkins, H. (2006) Confronting the Challenges of Participatory Culture - Media Education for the 21st Century
Jenkins, H. (2006) Convergence culture: Where old and new media collide. New York: University Press
Košir, M., Zgrabljić, N., Ranfl, R. (1999) Život s medijima. Zagreb: Doron
Košir, M. (2005) Knjigu u odgoj za mlade. u: [ur.] Medijska pismenost i civilno društvo - Zbornik radova, Sarajevo: Mediacentar, str. 301-318
Moser, H. (2006) Einführung in die Medienpӓdagogik. Wiesbaden: Aufwachsen im Medienzeitalter. aa
Virilio, P. (2000) Informatička bomba. Novi Sad: Svetovi
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gfkm1709173V
objavljen u SCIndeksu: 06.12.2018.