Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:22

Sadržaj

članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 7, br. 23, str. 37-52
Medijska etika sagledana kroz prizmu afekata straha i paničnih stanja
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

e-adresakimicups@vektor.net
Sažetak
Koncept javnog prostora prilagođava se karakteru i filozofiji novih medija koji, kreirajući obilje informacija, dobijaju sve važniju društvenu ulogu. Postmoderno društvo sve češće pulsira u ritmu dinamičnih političkih preobražaja, ekonomskih kriza, tehnoloških revolucija, klimatskih promena, terorističkih akcija, medijskih privida i globalnih spektakala. Insceniranje komunikacije vodi ukidanju smisla, homeopatskom kalemljenju moralne panike koja je predimenzionirana u poređenju sa činjenicama koje čine predmetnu osnovu. Mediji više nemaju informativnu i edukativnu funkciju, već nas zabavljaju, šokiraju, a kroz crnu hroniku razvijaju u nama 'negativnu' radoznalost. Trka za profitom dovela je i do kršenja profesionalnih standarda izveštavanja poput istinitosti, uravnoteženosti i objektivnosti. Važno je biti prvi po svaku cenu, dok se o nanošenju štete pojedincima i društvu mnogo ne razmišlja. Visok tiraž i rejting više nisu odraz kvaliteta medija.
Reference
Allison, A., Jarice, H. (2001) Taking Sides, Clashing Views on Controversial Issues in Mass Media and Society, Sixt Selected. McGraw-Hill/Dushkin
Bagdikian, B.H. (1997) The media monopoly. Boston, itd: Beacon Press
Bauman, Z. (2010) Fluidni strah. Novi Sad: Mediterran Publishing
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi
Bogdanić, A.S. (1996) Komunikologija - vodeća paradigma. Beograd: Čigoja štampa
Davis, A. (2003) Whither Mass Media and Power? Evidence for a Critical Elite Theory Alternative. Media, Culture & Society, 25(5): 669-690
From, E. (1986) Anatomija ljudske destruktivnosti. Zagreb: Naprijed
Gross, M. (2006) The secret history of emotion: From Aristotles rhetoric to modem brain science. Chicago: The University Press
Habermas, J. (1988) Filozofski diskurs moderne - dvanaest predavanja. Zagreb: Globus
Kin, D. (2003) Civilno društvo - stare slike, nove vizije. Beograd: Filip Višnjić
Livingstone, S. (1999) New Media, New Audiences?. New Media & Society, 1(1): 59-66
Lorimer, R. (1988) Masovne komunikacije - komparativni uvod. Beograd: Clio
Marković, M. (1994) Dijalektička teorija značenja. Beograd: BIGZ
Tehranian, M. (2002) Peace journalism: Negotiating global media ethics. Harvard International Journal of Press/Politics, 7(2), 58-83
Tofler, A., Tofler, H. (1998) Rat i antirat. Beograd: Paideia
Tofler, A. (1997) Šok budućnosti. Beograd: Grmeč
Tompson, K. (2003) Moralna panika. Beograd: Clio
Virilio, P. (2005) The City of panic. Oxford-New York: Berg
Virilio, P. (2007) Strategy of Deception. London: Verso
Vitgenštajn, L. (1980) Filosofska istraživanja. Beograd: Nolit
Vivian, J. (1999) The media of mass communication: Annotated instructor's manual. London: Allyn and Bacon
Vuksanović, D. (2008) Filozofija medija - ontologija, estetika, kritika. Beograd: Čigoja štampa
Vuksanović, D. (2011) Filozofija medija - ontologija, estetika, kritika. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/comman1223037V
objavljen u SCIndeksu: 24.07.2012.