Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 5 od 12  
Back povratak na rezultate
Teorijsko i žanrovsko razmatranje basne
aUniverzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić

e-adresamirjana.cutovic@uf.kg.ac.rs, bosko.lj.milovanovic@gmail.com
Ključne reči: književna umetnost; poetika basne; najstariji klasični žanr; vrednost i specifičnost basne
Sažetak
U ovom radu smo pokušali da povežemo pojam umetnosti sa opštim pitanjima nauke o književnosti, uz poseban osvrt na basnu kao deo usmene književnosti. Proučavanjem usmene književnosti, kao neodvojivog dela nauke o književnosti, daje se doprinos boljem shvatanju procesa razvoja književnosti, poreklu i razvoju književnih žanrova. Basna se smatra jednom od najrasprostranjenijih narativnih formi i javlja se u gotovo svim kulturama i istorijskim razdobljima. Uviđajući značaj nastave književnosti, koja predstavlja dugotrajan i sistematičan postupak uvođenja učenika u beskrajne prostore književnosti, na svim nivoima obrazovanja, a posebno na mlađem školskom uzrastu, smatramo da basni, kao jednom od najstarijih književnih žanrova treba posvetiti više pažnje, njenoj interpretaciji, pručavanju i prikazivanju svakog pojedinačnog dela, a sve u cilju izgrađivanja vrednosnih i estetskih sudova učenika.
Reference
Aristotel (1987) Retorika I, II, III. Beograd: Nezavisna izdanja
Bidu, D.F. (2013) Analysis of creativity and creative context in oral poetry. Journal of Languages and Culture, 4 (1): 1-9; http://www.academicjournals.org/
Cvetanović, Z. (2013) Metodičko tumačenje basne. Beograd: Učiteljski fakultet
Čutović, M. (2014) Metodički pristup basni u mlađim razredima osnovne škole,. Užice: Učiteljski fakultet, doktorska disertacija
Čutović, M. (2015) Mogućnosti moralnog i estetskog vaspitanja u nastavi srpskog jezika i književnosti za učenike mlađeg školskog uzrasta na primeru basne. Književnost i jezik, God. LXII, (3-4), 377-388
Čutović, M., Stakić, M. (2016) Primena savremenih tehničkih sredstava u nastavi srpskog jezika i književnosti na primeru basne u mlađim razredima osnovne škole. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić, br. 10, str. 49-58
Đypić, V. (1956) Postanak i razvoj narodne književnosti. Beograd
Hodel, R. (2014) Raskršća književnog Juga: (od Dositeja do Mihajlovića). Beograd: Filološki fakultet: Institut za književnost i umetnost: Čigoja štampa
Jose, P.E., Danna, C.A., Balsink, K.D. (2005) Development of the Comprehension and Appreciation of Fables. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 131(1): 5-37
Kunczik, M., Zipfel, A. (2006) Uvod u znanost o medijima i komunikologiji. Zagreb: Zaklada Friedrich Ebert
Lagumdžija, N. (1991) Basna u osnovno-školskoj nastavi književnosti. Zagreb: Školske novine
Maljković, M. (2007) Basna lektira mudrosti. Novi Sad: Zmaj
Marks, K., Engels, F. (1976) O književnosti i umetnosti: izbor. Beograd: Rad
Martindale, C. (2007) Response: Psychological Foundations of Literary Theory. JLTonline (20.03.2009) Persistent Identifier: urn:nbn:de: 0222-000550 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de
Milinković, M. (2012) Književnost za decu i mlade - poetika. Užice: Učiteljski fakultet
Milinković, M. (2008) Nacrt za periodizaciju srpske književnosti za decu. Jagodina: Pedagoški fakultet, Književnost za decu u nauci i nastavi, knj. 3
Milošević-Đorđević, N. (2006) Od bajke do izreke: (oblikovanje i oblici srpske usmene proze). Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost
Obradović, D. (1932) Dela, Redigovao Miloš Ivković. Zagreb
Obradović, D. (1963) Basne. Beograd: Prosveta
Perry, B.E. (1962) Demetrius of Phalerum and the Aesopic Fables. Transactions and Proceedings of the American Philological Association, 93: 287
Petrović, T. (2008) Istorija srpske književnosti za decu. Novi Sad: Zmajeve dečje igre
Samardžija, S. (2011) Oblici usmene proze. Beograd: Službeni glasnik
Sekulić, I. (1977) Iz stranih književnosti I Cabrana dela Isidore Sekulić. knjiga, 7
Sekulić, I. (1977) Iz stranih književnosti II. u: Sabrana dela Isidore Sekulić, Beograd: Vuk Karadžić, knjiga 8
Solar, M. (2001) Teorija književnosti. Zagreb: Školska knjiga
Stakić, M. (2012) Vaspitnoobrazovna funkcija basne na predškolskom uzrastu. u: Književnost za decu i njena uloga u vaspitanju i obrazovanju dece predškolskog uzrasta, Vranje: Učiteljski fakultet
Stanisavljević, V. (1985) Naša narodna književnost. Gornji Milanovac: Dečje novine
Šarančić, Č.S. (2015) Od uspavanke do uboda u srce. Župančičev Ciciban u čitanju Isidore Sekulić. Filološke studije, 2(14), 241-256. Preuzeto s http://hrcak.srce.hr/171504
Uzelac, M. (2011) Uvod u estetiku. Vršac: Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača
van den Abbeele, G. (2008) Fable. Historical Materialism, 16(4): 233-238
Velek, R., Voren, O. (2004) Teorija književnosti. Beograd: Utopija
Vidović, E., Fajs, E.R. (2015) Teaching Fables in the Junior Grades of Primary School. Revija za elementarno iz obraževanje, 1-2.,133-146. https://pef.um.si/content/Zalozba/clanki_2015_letnik8%20stev1-2/REI%208%201-2%2008.pdf
Vuković, N. (1996) Uvod u književnost za djecu i omladinu. Podgorica: Unireks
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/zrufpl1711163C
objavljen u SCIndeksu: 21.06.2018.