Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:41
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 36, br. 4, str. 1507-1534
Kulturne razlike, etničke granice i etnička distanca - istraživanje u Vojvodini
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za sociologiju

e-adresakokovic@ff.uns.ac.rs
Projekat:
Održivost identiteta Srba i nacionalnih manjina u pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije (MPNTR - 179013)
Promene u društvenoj strukturi i pokretljivosti kao činioci evropskih integracija Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na AP Vojvodinu (MPNTR - 179053)

Ključne reči: kulturni identitet; etnicitet; etnička granica; etnička distanca; Vojvodina
Sažetak
U radu se pristupa analizi pojma etniciteta i etničkih identitetâ koja uvažava teorijske domete interakcionističkog pristupa Fredrika Barta posebno njegovu otvorenost i teorijsku inkluzivnost. Etnicitet i etnički identitet se tumači kao posledica društvenog procesa uspostavljanja etničkih granicâ. Etnički identitet se ne posmatra kao svojstvo koje je inherentno određenoj etničkoj grupi, već kao kontinuiran proces društvene polarizacije i dihotomizacije. Ovako postavljena problematika otvara i pitanje geneze etničkih sukoba, u kojima određene vrste simboličkih suprotnosti i razlikâ proizvode izvesne društvene suprotnosti i konflikte. U radu se ističe značaj potrebe za priznanjem, jer se zahvaljujući takvoj perspektivi, složeni pojam etniciteta može operacionalizovati i razumeti kao jedan od mogućih načina na koji društvo postavlja granice i razlike koje su važan temelj za nastanak kolektivnih identitetâ. U tom smislu, društveni sukobi se posmatraju kao društveni procesi u kojima se mogu prepoznati normativni zahtevi različitih etničkih grupa kao strukturni element u odnosima uzajamnog (ne)priznavanja. U drugom delu rada su predstavljeni rezultati istraživanja etničke distance u Vojvodini uz tumačenja koja se zasnivaju na zaključcima iz teorijskog dela rada.
Reference
Bakić, J. (2006) Teorijsko-istraživački pristupi etničkoj vezanosti (Ethnicity), nacionalizmu i naciji. Sociologija, vol. 48, br. 3, str. 231-264
Balibar, E. (2008) Šta je granica?. Treći program Radio Beograda, 137-138(I-II), 98-106
Bart, F. (1997) Etničke grupe i njihove granice. u: Putinja F. i Stref-Fenar Ž. [ur.] Teorije o etnicitetu, Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek, 211-260
Brubaker, R., Laitin, D.D. (1998) Ethnic and Nationalist Violence. Annual Review of Sociology, 24(1): 423-452
Brubaker, R. (2004) Ethnicity without groups. Cambridge, Mass: Harvard University Press
Burdije, P. (1999) Nacrt za jednu teoriju prakse - tri studije o kabilskoj etnologiji. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Eriksen, T.H. (2004) Etnicitet i nacionalizam. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
Fuko, M. (2007) Volja za znanjem - istorija seksualnosti. Loznica: Karpos, I
Fuko, M. (2008) Poredak diskursa. Loznica: Karpos
Hobsbaum, E. (1996) Nacije i nacionalizam od 1780. Filip Višnjić
Honet, A. (2009) Borba za priznanje - moralna gramatika društvenih sukoba. Beograd: Albatros plus
Jenkins, R. (2001) Etnicitet u novom ključu - argumenti i ispitivanja. Zemun: Biblioteka XX vek
Jung, I.M. (2005) Pravednost i politika razlike. Zagreb: Jesenski i Turk
Kecmanović, D. (2001) Etnička vremena. Beograd: Biblioteka XX vek
Koković, D. (2005) Pukotine kulture. Novi Sad: Prometej
Koković, D. (2010) Društvo, nasilje i sport. Novi Sad: Mediterran publishing
Koković, D., Lázár, Z. (2006) Nacionalni identitet, etnička distanca i vrednosni sistemi građana Vojvodine. u: Tripković Milan [ur.] Multikulturna Vojvodina u Evropskim integracijama, Novi Sad: Filozofski fakultet, odsek za sociologiju, 117-151
Kozer, L. (2007) Funkcije društvenog sukoba - ispitivanje koncepta društvenog sukoba i njegove upotrebe u empirijskim sociološkim istraživanjima. Novi Sad: Mediterran publishing
Kuper, R. (2007) Raspad nacija - poredak i haos u XXI veku. Beograd: 'Filip Višnjić'
Lazar, Ž. (2008) Vojvodina Amidst Multiculturality and Regionalization. Novi Sad: Mediterran Publishing
Lazar, Ž., Koković, D.D. (2005) Etnička distanca u Vojvodini - rezultati istraživanja. Sociološki pregled, vol. 39, br. 3, str. 251-264
Malešević, S. (2009) Sociologija etniciteta. Beograd: Fabrika knjiga
Marinković, D. (2006) Konstrukcija društvene realnosti u sociologiji. Novi Sad: Prometej
Mesić, M. (2006) Multikulturalizam društveni i teorijski izazovi. Zagreb: Školska knjiga
Mid, D.H. (2003) Um, osoba i društvo - sa stajališta socijalnog biheviorista. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
Paić, I. (1999) Nacionalni san, tranzicija, globalizacija - obrisi promjena identiteta. u: Čačić-Kumpes J. [ur.] Kultura, etničnost, identitet, Zagreb: Institut za migracije i narodnosti - Naklada Jesenski i Turk - Hrvatsko sociološko društvo, str. 121-138
Putinja, F., Stref-Fenar, Ž. (1997) Teorije o etnicitetu - dodatak, Etničke grupe i njihove granice. Zemun: Biblioteka XX vek
Ristić, D. (2010) Sociological aspects of the 'Politics of Recognition'. u: Bikfalvi P. [ur.] 7th International Conference of PhD Students, University of Miskolc, Humanities, University of Miskolc-Innovation and Technology Transfer Centre, 49-56
Rosenberg, M.J., Hovland, C.I., Abelson, R.P., Brehm, J.W. (1960) Cognitive, affective, and behavioral components of attitudes. u: Hovland Carl, Milton Rosenberg [ur.] Attitude organization and change, New Haven: Yale University Press
Schaefer, R.T. (2008) Encyclopedia of race, ethnicity, and society. USA: Sage Publications
Sen, A.K. (2007) Identitet i nasilje - iluzija sudbine. Zagreb: Poslovni dnevnik
Simmel, G. (1904) The Sociology of Conflict I. American Journal of Sociology, 9(4): 490
Simmel, G. (2001) Kontrapunkti kulture. Zagreb: Naklada Jasenski i Turk
Sokolović, D. (2006) Nacija protiv naroda - Bosna je samo jedan slučaj. Beograd: Biblioteka XX vek
Šljukić, S.L. (2006) Sukobi u savremenom srpskom društvu - od razaranja resursa do funkcionalnosti. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, br. 31, str. 583-592
Taylor, C. (2008) Izvori sopstva - stvaranje modernog identiteta. Novi Sad: Akademska knjiga
Tejlor, Č., i dr. (2003) Multikulturalizam - ispitivanje politike priznanja. Novi Sad: Centar za multikulturalnost
Todorova, M. (2006) Imaginarni Balkan. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
Todorović, D. (2006) Etnički stereotipi i socijalna distanca kao indikatori društvenih predrasuda - pojmovno određenje i pregled empirijskih istraživanja. Godišnjak za sociologiju, vol. 2, br. 2, str. 213-232
Touraine, A. (2010) Le retour de l'acteur - essay de sociologie. Paris: Fayard
Veber, M. (1976) Privreda i društvo. Beograd: Prosveta
Williams, J.R.M. (1994) The Sociology of Ethnic Conflicts: Comparative International Perspectives. Annual Review of Sociology, 20(1): 49-79
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.