Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 3, br. 3, str. 143-167
Uticaj filozofije jezika na savremenu političku filozofiju
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresabojan.vranic@fpn.bg.ac.rs
Sažetak
Sredinom pedesetih godina XX veka politička filozofija je usled naleta logičkog pozitivizma proglašena mrtvom. Argumenti za ovo su bili dovoljno jaki, toliko da se klasična politička filozofija više nije mogla smatrati relevantnim okvirom istraživanja. Ovaj rad ima za cilj da analizira promene koje su se dogodile na polju predmeta proučavanja političke filozofije sredinom XX veka (od četrdesetih do sedamdesetih godina). Autor u ovom polemiše sa stavom da savremena politička filozofija, iako je odustala od metafizičkih okvira, i dalje zadržala normativnu dimenziju proučavanja stvarnosti. Ključni agens kroz iz koga je proizišla savremena politička filozofija potekao je iz radova filozofa jezika, naročito iz kasnijih radova Ludviga Vitgenštajna.
Reference
Aristotel (2003) Nikomahova etika. Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Beri, N. (2007) Uvod u modernu političku teoriju. Beograd: Službeni glasnik
Berlin, I. (1988) Concepts and categories. Princeton University Press
Bukler, S. (2005) Normativna teorija. u: Marsh D., Stoker G. [ur.] Teorije i metode političke znanosti, Zagreb: FPZ
Chomski, N., Foucault, M. (2006) The Chomski - Foucault debate on human nature. New York - London: The New Press
Fuko, M. (2007) Poredak diskursa. Loznica: Karpos
Gaus, G.F. (2000) Political concepts and political theories. Boulder: Westview Press
Hegel, G.W.F. (1989) Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: Veselin Masleša
Hjum, D. (2009) Politički eseji. Beograd: Službeni glasnik
Kecmanović, N. (2009) Politika, država i moć. Beograd: Čigoja
Kiš, J. (1998) Savemena politička filozofija. Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Miščević, N. (2003) Filozofija jezika. Zagreb: Naprijed
Morgenthau, H. (1971) Can politics be scientific?. u: Curtis Michael [ur.] The nature of politics, New York: Avon Books
Parekh, B. (1996) Political theory: Traditions in political philosophy. u: Goodin Rober E. and Hans-Dieter Klingemann [ur.] A new handbook of political science, Oxford University Press
Patton, P. (2006) After the linguistic turn. u: Dryzek J., Honig B., Phillis A. [ur.] The Oxford handbook of political theory, Oxford: Oxford University Press
Plant, R. (2002) Suvremena politička misao. Zagreb: Naklada Jesenski - Turk
Rols, D.A. (1998) Teorija pravde. Beograd: Službeni list SRJ
Sanders, D. (2005) Biheviorizam. u: Marsh D., Stoker G. [ur.] Teorije i metode političke znanosti, Zagreb: FPZ
Stanovčić, V. (2008) Politička teorija. Beograd: Službeni glasnik, I
Vincent, A. (2004) The nature of political theory
Vitgenštajn, L. (2007) Listići. Beograd: Fedon
Winch, P. (1990) The idea of social science and its relation to philosophy. London: Routlege
Wittgenstein, L. (1999) Philosophical investigations. Oxford: Blackwell
Wittgenstein, L. (2002) Tractatus Logico - Philosophicus. London: Routladge
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 21.04.2010.

Povezani članci

God Fak polit nau (2011)
Suštinska spornost i politički pojmovi
Vranić Bojan

Gl Adv komore Vojvodine (2011)
Civilizacijska spirala pravde
Stepanov Radivoj

Vojno delo (2017)
Moralni limit vojnih dejstava
Narančić Mane

prikaži sve [124]