Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 6 od 9  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 13, br. 35, str. 137-150
Strategije čitanja koje se koriste u cilju razumevanja teksta u nastavi engleskog jezika struke
Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje

e-adresamajastanojevic30@gmail.com
Sažetak
Čitanje kao složeni kognitivni proces, koji se sastoji od skupa veština, podrazumeva obradu informacija nižeg i višeg reda, kao i upotrebu strategija na višem nivou obrade jezičkih informacija. Rad pruža uvid u odlike samog procesa čitanja, strateškog čitanja i nastave čitanja, ispitujući strategije čitanja koje studenti engleskog jezika koriste kao specifične postupke koji doprinose razumevanju pročitanog stručnog teksta, odnosno njihovu metakognitivnu svest o upotrebi određenih strategija. Podaci za analizu prikupljeni su pomoću upitnika pod nazivom Survey of Reading Strategies (Mokhtari & Sheorey 2002) kojim se ispituje metakognitivna svest studenata u procesu čitanja. Istovremeno, studenti su radili test razumevanja pročitanog stručnog teksta u cilju ocenjivanja veštine čitanja, kao i utvrđivanja eventualne povezanosti rezultata testa sa strategijama dobijenim putem upitnika, što bi pomoglo nastavniku jezika struke da preuzme potrebne korake za unapređenje nastave čitanja u okviru nastave engleskog jezika struke.
Reference
Anderson, N. (1999) Exploring Second Language Reading: Issues and Strategies. Toronto: Heinle and Heinle Publishers
Bikicki, N. (2013) Strategije čitanja stručnog teksta i metakognitivno znanje studenata poslovne informatike. u: Silaški N., Đurović T. [ur.] Aktuelne teme engleskog jezika nauke i struke u Srbiji, Beograd: Ekonomski fakultet, 187-200
Bošnjak-Terzić, B. (2015) Metacognitive awareness of reading strategies among ESP students regarding their prior education. Journal of Teaching English for Specific and Academic purposes, 3/2, 257-268
Brown, G.D., Rice, S. (2007) Professional English in Use - Law. Cambridge: CUP
Đorović, D. (2011) Veštine čitanja i razvijanja vokabulara za specifične potrebe u nastavi jezika struke na univerzitetskom nivou. Teme, vol. 35, br. 3, str. 819-836
Ellis, R. (1985) Understanding second language acquisition. Oxford: Oxford University Press
Grabe, W., Stoller, F.L. (2011) Teaching and researching reading, second edition. Harlow: Paerson Education Limited
Grabe, W. (2004) Research op Teaching Reading. Annual Review of Applied Linguistics, 44-69; 24
Grabe, W. (2009) Reading in a Second Language: Moving from Theory to Practice. Cambridge: CUP
Ignjačević, A. (2011) Image, identity, reality of ESP. u: Tomović N., Vujić J. [ur.] ELLSIIR Proceedings, Belgrade: Faculty of philology, 455-469
Janzen, J., Stoller, F.L. (1998) Integrating strategic reading in L2 instruction. Reading in a Foreign Language, 12/1, 251-268
Kern, R.G. (1994) The Role of Mental Translation in Second Language Reading. Studies in Second Language Acquisition, 16(04): 441
Koda, K. (2007) Reading and Language Learning: Crosslinguistic Constraints on Second Language Reading Development. Language Learning, 57: 1-44
Kundačina, M., Brkić, M. (2006) Pedagoška statistika. Užice: Učiteljski fakultet
Laberge, D., Samuels, J. (1974) Toward a theory of automatic information processing in reading. Cognit Psychol, vol. 6, str. 293-323
Matić, M.D., Blagojević, S.N. (2011) Nastava čitanja na početnom nivou učenja engleskog jezika u nižim razredima osnovne škole. Nasleđe, Kragujevac, vol. 8, br. 20, str. 143-154
Mokhtari, R.K. (2002) Sheorey, Measuring ESL students awareness of reading strategies. Journal of Developmental Education, 2-10; 25
o`Malley M.J., Chamot, A.U. (1990) Learning strategies in second language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press
Oxford, R. (1990) Language learning strategies: What every teacher should know. Boston: Heinle & Heinle
Rubin, J. (1987) Learner strategies: Theoretical assumptions, research history and typology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
Sajčić, M. (2013) Strategije učenja stranog jezika. u: Kovačević M. [ur.] IV Naučni skup maldih filologa, Kragujevac: FILUM, 641-650
Topalov, J. (2012) Strategije čitanja na engleskom jeziku kod studenata - kvantitativna analiza. u: Radić Bojanić B. [ur.] Strategije i stilovi u nastavi engleskog jezika, Novi Sad: Filozofski fakultet, 27-39
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/naslKg1635137S
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2017.

Povezani članci