Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
Obrazovno-tehnološka kompetentnost nastavnika kao faktor organizovanja savremene nastave i učenje
Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić, Crna Gora

e-adresanikolam@ac.me
Sažetak
Nema sumnje da je nastavnik bio i ostao nezamjenljiv i profesionalno najodgovorniji faktor kvalitetnog organizovanja i realizovanja svih međusobno povezanih i uslovljenih faza složenog nastavnog ciklusa. Shvatajući pojam i suštinu nastave kao bipolarno-upravljivi proces, u kome se simultano odvijaju aktivnosti poučavanja i učenja, naša analiza, kao i mnoge druge koje joj prethode, eksplicitno potvrđuje tezu da njena efikasnost ponajviše zavisi od stručne, didaktičko-metodičke i obrazovno-tehnološke kompetentnosti nastavnika. Danas se organizacija kreativne, razvijajuće i anticipirajuće nastave, zasnovane na konstruktivističkoj saznajnoj paradigmi, ne može zamisliti bez adekvatne participacije savremene obrazovne tehnologije. Pod suštinom te sintagme ne podrazumijevamo samo adekvatno korištenje digitalnih i drugih obrazovnih medija, već i najsvrsishodnijih programa, pristupa i strategija poučavanja i učenja, od primarnog značaja za kreiranje optimalnog fizičkog, saznajnog, emocionalnog, socijalnog i drugog vaspitno-obrazovnog ambijenta. Zato je imperativ u savremenoj nastavi obezbijediti svakom učeniku što povoljnije uslove za sticanje neophodnih funkcionalnih znanja i vještina, uz maksimalnu mobilnost svih saznajnih čula, te efikasno podsticanje razvoja njegovog sveukupnog psihofizičkog i drugog potencijala. Nesporno je da iz šire shvaćene pedagoško-didaktičke, ali i interdisciplinarno utemeljene koncepcije, pedagoške funkcije i suštine obrazovne tehnologije nužno i konsekventno proističu izuzetno složeni zahtjevi koji objektivno determinišu opšte i posebne obrazovno-tehnološke kompetencije nastavnika savremenog tipa. Od tih kompetencija prvenstveno zavisi da li će primijenjena obrazovna tehnologija u nastavnoj praksi rezultirati očekivanim vaspitno-obrazovnim ciljevima i ishodima.
Reference
Armbruster, B., Hertkorn, O. (1999) Allgemeine Mediendidaktik. Köln: Greven Verlag
Bakx, A., Koopman, M., de Kruijf, J., den Brok, P. (2015) Primary school pupils’ views of characteristics of good primary school teachers: an exploratory, open approach for investigating pupils’ perceptions. Teachers and Teaching, 21(5): 543-564
Blažić, M. (1998) Uvod v didaktiko medijev. Novo Mesto: Pedagoška obzorja
Bognar, L., Matijević, M. (2002) Didaktika. Zagreb: Školska knjiga
Bridges, C.M., Ware, W.B., Brown, B.B., Greenwood, G. (1971) Characteristics of best and worst college teachers. Science Education, 55(4): 545-553
Connell, R. (2009) Good teachers on dangerous ground: towards a new view of teacher quality and professionalism. Critical Studies in Education, 50(3): 213-229
Crowther, J. (1992) Oxford Advanced Learner's Encyclopedic Dictionary. Oxford: Oxford University Press
Danilović, M. (1996) Savremena obrazovna tehnologija. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Danilović, M.S. (2004) Priznavanje i razvoj 'obrazovne tehnologije' kao naučne oblasti i nastavnog predmeta. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 36, str. 106-121
Davidov, V.G. (1999) Aktivnost učenika i nastavnika. u: Obrazovanje - teorija i praksa (???), Beograd: Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije
Day, C. (1999) Developing Teachers. The Challenges of lifelong Learning. London: Falmer Press
Delor, Ž. (1996) Obrazovanje - skrivena riznica. UNESCO-International Commission on Educations for the Twenty first century
Đorđević, J. (1997) Nastava i učenje u savremenoj školi. Beograd: Savez pedagoških društava Jugoslavije
Gordon, T. (2008) Kako biti uspešan nastavnik. Beograd: Kreativni centar
le Koadik, I.F. (2005) Nauka o informacijama. Beograd: CLIO
Lysanaght, J., Williams, C. (1966) Uvod u programiranu nastavu. Zagreb: Školska knjiga, 3-4
Mandić, P.D., Mandić, D.P. (1996) Obrazovna informaciona tehnologija - inovacije za 21. vek. Beograd: Učiteljski fakultet
Matijević, M. (2002) Internet, multimedij i cjeloživotno učenje. u: Klapan A., Matijević M. [ur.] Obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje, Zagreb: Hrvatsko andragoško društvo, 267-276
Mazzei, R. (1951) Desirable Traits of Successful Teachers. Journal of Teacher Education, 2(4): 291-294
Mijanović, N. (2003) Obrazovni multimediji u funkciji efikasnijeg organizovanja individualizovane nastave. u: Tehnologija, informatika, obrazovanje, Beograd - Novi Sad: Institut za pedagoška istraživanja, br 2., 235-244
Mijanović, N. (2004) Uloga multimedija u procesu nastave i učenja. u: Savremene informatičke i obrazovne tehnologije i novi mediji u obrazovanju, Sombor: Učiteljski fakultet, 151-159
Mijanović, N. (2002) Obrazovna tehnologija. Podgorica: NJP 'Pobjeda'
Polk, J. (2006) Traits of Effective Teachers. Arts Education Policy Review, 107(4): 23-29
Potkonjak, N., i dr. (1996) Pedagoški leksikon. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Reichel, N., Arnon, S. (2009) A multicultural view of the good teacher in Israel. Teachers and Teaching, 15(1): 59-85
Resnick, L.B. (1991) Shared Cognition, Thinking as Social Practice. Washington: American Psychological Association
Salomon, G., Perkins, D. (1996) Learning in wonderland: What computers really offer education. u: Kerr S. [ur.] Technology and the Future of Education, Chicago: University of Chicago Press, 111-130
Schwirian, P.M. (1969) Characteristics of elementary teachers related to attitudes toward science. Journal of Research in Science Teaching, 6(3): 203-213
Šoljan, N. (1976) Obrazovna tehnologija. Zagreb: Školska knjiga
Tigelaar, D.E.H., Dolmans, D.H.J.M., Wolfhagen, I.H.A.P., van der Vleuten, C.P.M. (2004) The development and validation of a framework for teaching competencies in higher education. Higher Education, 48(2): 253-268
Vigotski, L. (1983) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit
Vilotijević, M., Mandić, D. (2016) Informatičko-razvijajuća nastava u efikasnoj školi. Beograd: Učiteljski fakultet
Vilotijević, M., Vilotijević, N. (2016) Modeli razvijajuće nastave. Beograd: Učiteljski fakultet
Vujaklija, M. (1997) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Williams, B.K., Sawyer, S.C., Hutchinson, S.E. (1995) Using information Technology. Chicago, Bogota, Boston, Buenos Aires, Caracas. London, Madrid, Mexico City, Sidney, Toronto: Irwin
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/inovacije1702015M
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka