Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 21, br. 3, str. 104-113
Mesto i uloga računara u početnoj nastavi matematike
Filozofski fakultet, Nikšić, Crna Gora
Sažetak
U radu su iskazane mogućnosti primene računara u izučavanju matematičkih sadržaja u početnoj nastavi matematike. Posebno mesto primeni računara, kao jednog od najsavremenijih tehničkih dostignuća, u procesu prenošenja matematičkih znanja proističe iz savremenih transformacija početne nastave matematike. Računar u procesu realizacije matematičkih sadržaja u mlađim razredima osnovne škole nudi velike mogućnosti korišćenja kako za nastavnike tako i za učenike. On omogućava veći nivo individualizacije nastavnog procesa. Organizacija početne nastave matematike uz primenu računara trenutno predstavlja jednu novinu u nastavnoj praksi, u našem obrazovnom sistemu još neistraženu. Navedeni su neki od osnovnih zahteva kojih se moraju pridržavati nastavnici pri pripremanju sadržinskih sekvenci na računaru, a predstavljen je i model didaktičkog oblikovanja nastavnog sadržaja u sadržinske sekvence. Predstavljena su i dva modela primene računara u realizaciji matematičkih sadržaja u početnoj nastavi matematike, a čija je osnovna funkcija da nastavu matematike učine primerenijom realnim potrebama i mogućnostima učenika.
Reference
Danilović, M.S. (2004) Priznavanje i razvoj 'obrazovne tehnologije' kao naučne oblasti i nastavnog predmeta. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 36, str. 106-121
Herceg, D. (2005) Ilustrovana zmajtematika od I do IV za 5. Novi Sad: ZMAJ d.o.o
Kadum, V. (1991) Uzroci zaostajanja učenika u matematici i mogućnosti njihova otklanjanja. Pedagogija, vol. 26, br. 3-4, str. 319-333
Mijanović, N. (2002) Obrazovna tehnologija. Podgorica: NJP 'Pobjeda'
Nadrljanski, Đ. (1997) Multimedije i virtuelna realnost u obrazovanju. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
Pinter, J.J., Sotirović, V., Petrović, N.S., Lipovac, D. (1996) Opšta metodika nastave matematike. Sombor: Učiteljski fakultet
Potkonjak, N.M., i dr., ur. (1996) Pedagoški leksikon. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Shapiro, L.E. (1998) Kako razviti emocionalnu inteligenciju djeteta. Zagreb: Mozaik knjiga
Uhl, J., Davis, W. (1999) Is the mathematics we do the mathematics we teach?. u: Gavosto E.A., S.G. Kranz, W. McCallum [ur.] Contemporary Issues in Mathematics Education, MSRI Publications, Cambridge University Press, Volume 36
Vilotijević, M.V. (1999) Didaktika. Beograd: Naučna knjiga, 2 - Didaktičke teorije i teorije učenja
Vilotijević, M.V. (1999) Didaktika. Beograd: Naučna knjiga, tom III
Vilotijević, M.V. (1999) Didaktika. Beograd: Naučna knjiga, knj. 1
Zech, F. (1999) Grundkurs Mathematikdidaktik: Theoretische und praktische Anleitungen für das Lehren und Lernen von Mathematik. Weinheim-Basel: Beltz Verlag
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.03.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka