Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
Subjekatska pozicija učenika u vaspitno-obrazovnom procesu između deklarativnog i stvarnog
Filozofski fakultet, Nikšić, Crna Gora
Ključne reči: nastava; subjekatska pozicija učenika; nastavnik; aktivnost; individualizacija; postignuće
Sažetak
Savremene teorije organizacije nastave i učenja ukazuju na nužnost pomjeranja težišta nastave sa procesa frontalnog poučavanja ka procesu individualizacije, permanentne aktivnosti pojedinca i njegovog maksimalnog angažovanja. Ciljevi savremene reformisane škole više nijesu usmjereni na programske sadržaje, već na učenika, razvoj njegovih psihofizičkih potencijala i formiranje zdrave i cjelovite ličnosti. To podrazumijeva ozbiljne promjene u procesu cjelokupne organizacije i realizacije nastave, a posebno ozbiljne transformacije položaja i uloge ne samo nastavnika, već i učenika. Riječ je o novom pristupu organizaciji nastave i učenja u kome bi učenik trebalo da bude prihvaćen kao ravnopravni saradnik, partner i subjekat. Ta pozicija implicira punu participaciju učenika u procesu planiranja, organizacije i realizacije nastave, te vrednovanja ostvarenog pojedinačnog i zajedničkog vaspitno-obrazovnog postignuća. Analizirajući aktuelnu normativno-pravnu legislativu kojom se, između ostalog, načelno regulišu i ova pitanja, čini se da u formalnom, deklarativnom i zakonodavnom smislu nije ništa sporno, mada je evidentno da, još uvijek, postoje ozbiljne razlike između onoga što je normativno dato, s jedne i u aktuelnoj nastavnoj praksi sprovodljivo s druge strane.
Reference
Banđur, V. (1985) Učenik u nastavnom procesu. Sarajevo: Veselin Masleša
Banđur, V. (1986) Mjesto i uloga nastavnika u procesu mijenjanja položaja učenika u vaspitno-obrazovnoj djelatnost. u: Pedagogija i pedagoški radnici u reformi vaspitanja i obrazovanja, Maribor: Savez pedagoških društava Jugoslavije, knjiga 2
Đorđević, B., Đorđević, J.Đ. (1988) Učenici o svojstvima nastavnika. Beograd, itd: Prosveta
Gabelica, M. (1998) Subjekti u novoj osnovnoj školi. Pedagoški rad, Zagreb, br. 4
Havelka, N.N. (2000) Učenik i nastavnik u obrazovnom procesu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kramar, M. (1989) Odnos između sonovnih faktora obrazovnog procesa i položaja učenika. u: Škola pred izazovom sutrašnjice, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Lavrnja, I. (1985) Učenik kao subjekt obrazovanja. Rijeka: Izdavački centar
Lavrnja, I. (1989) Položaj učenika u nastavnom procesu. Pedagoški rad, Zagreb, br. 4
Mijanović, N. (2002) Obrazovna tehnologija. Podgorica: NJP 'Pobjeda'
Mladenović, U. (2006) Subjekatska pozicija učenika i njegovo doživljavanje škole. u: Reforma sistema vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji, Novi Sad: Filozofski fakultet
Pivac, J. (1991) Škola u svijetu promjena. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, br. 1
Šimleša, P. (1970) Društvena osnova našeg shvaćanja aktivnosti. Zagreb: PKZ
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.03.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka