Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 64, br. 2, str. 30-48
Tumačenje prema prirodi stvari - prilog sociološkoj teoriji tumačenja prava
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresabovan@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: priroda stvari; antinomija bitak/trebanje; sociološka teorija tumačenja prava; induktivno zaključivanje u postupku tumačenja prava
Sažetak
U ovom radu se izlaže tvrdnja da tumačenje po prirodi stvari, posmatrano u jednoj realističkoj, tj. pragmatičko-naturalističkoj varijanti, u najvećoj mogućoj meri potvrđuje sociološku teoriju tumačenja prava, koju smo formulisali u nekim ranijim radovima. Gledano iz tog ugla, tumačenje po prirodi stvari zapravo pruža dodatnu i ubedljivu argumentaciju o potrebi fokusiranja na premisu činjeničnog stanja u pravcu dubljeg razumevanja prirode jurističkog zaključka i postupka tumačenja prava. Najpreciznije, tumačenje po prirodi stvari, onako kako se izlaže u ovom radu, osnažuje pristup koji ukazuje na sociološku prirodu postupka tumačenja prava, kada se interpretacija prava odvija kao ispunjavanje sadržinom trebanja iz opšte pravne norme polazeći od činjenica slučaja tumačenja.
Reference
Baratta, A. (1965) Natur der Sache und Naturrecht. u: Kaufmann A. [ur.] Die Ontologische Begründung des Rechts, Darmstadt
Bidlinski, F. (2011) Pravna metodologija. Podgorica
Canaris, C.W. (1964) Die Feststellung von Lücken im Gesetz. Berlin
Dernburg, H., Biermann, J. (2010) Pandekten. Charleston, Bd. 1
Drake, J.H. (1918) The Sociological Interpretation of Law. Michigan Law Review, 16(8): 599
Dreier, R. (1965) Zum Begriff der Natur der Sache. Berlin
Engisch, K. (1963) Logische Studien zur Gesetzesanwendung. Heildeberg
Kaufman, A. (1998) Pravo i razumevanje prava. Valjevo
Kaufmann, A. (1982) Analogie und 'Natur der Sache'; Zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Typus
Kaufmann, A. (1996) Das hermeneutische Verständnis der juristischen Methode. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 82, br. 4, str. 987-1008
Larenz, K. (1960) Methodenlehre der Rechtswissenschaft. Berlin: Springer
Maihofer, W. (1964) Die Natur der Sache. u: Kaufmann A. [ur.] Die Ontologische Begründung des Rechts, Darmstadt
Mitrović, D. (2014) Uvod u pravo. Beograd
Ogorek, R. (1986) Richterkönig oder Supsumtionsautomat?: Zur Justiztheorie im 19. Jahrhundert. Frankfurt/Main
Perenič, A. (1981) Priroda stvari u savremenoj filozofiji prava. Ideje, 6‒7, Perenič, A. Priroda stvari u savremenoj filozofiji prava, Ideje 6‒7/1981
Puppe, I. (2011) Kleine Schule des juristischen Denken. Göttingen
Radbruh, G. (1990) Priroda stvari kao oblik pravnog mišljenja. Zbornik za teoriju prava, 4
Radbruh, G. (1980) Filozofija prava. Beograd
Riveho, J. (1961) LA DISTINCTION DU DROIT ET DU FAIT DANS LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL d'ÉTAT FRANgAIS. Dialectica, 15(3-4): 462-480
Ros, A. (1996) Pravo i Pravda. Podgorica, Ros, A. Pravo i pravda, Podgorica 1996
Ross, A. (1946) Towarda a Realistic Jurisprudence: A Criticism of the Dualism in Law. Copenhagen
Spasojević, Ž. (1996) Analogija i tumačenje. Beograd, Spasojević, Ž. Analogija i tumačenje, Beograd 1996
Sprenger, G. (1976) Naturrecht und Natur der Sache. Berlin
Tadić, Lj. (1996) Filozofija prava. Beograd
Tarelo, Đ. (1990) Argumentacija tumačenja i sheme obrazlaganja u pridavanju značenja normativnim tekstovima. Zbornik za teoriju prava, 4
Visković, N. (2004) Argumentacija i pravo. Beograd
Vračar, S. (1990) Radbruhovo shvatanje o prirodi stvari. Zbornik za teoriju prava, 4
Vuković, M. (1953) Interpretacija pravnih propisa. Zagreb, Vuković, M. Interpretacija pravnih propisa, Zagreb 1953
Vuković, M. (1957) Priroda stvari: prilog nauci o primjeni građanskog prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4
Wüstendörfer, H. (1915/1916) Zur Hermeneutik der Soziologischen Rechtsfindungstheorie. Archiv für Rechts und Wirtschaftphilosophie, 9
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1602030B
objavljen u SCIndeksu: 27.10.2016.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Priroda jurističkog zaključka
Bovan Saša B.

Vojno delo (2017)
Moralni limit vojnih dejstava
Narančić Mane

Zb Pravnog fak Niš (2014)
Opseg logike u tumačenju prava
Medar Suzana

prikaži sve [54]