Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:20

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2019, br. 47, str. 173-184
Globalizacija moći
aMinistarstvo odbrane BiH, Oružane snage BiH
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd

e-adresabaljak.miroslav@gmail.com, gordicmiodrag@gmail.com
Sažetak
Globalizacija je fenomen koji dramatično obeležava duh vremena na početku novog milenijuma i značajno oblikuje politiku, ekonomiju i društveni život sveta, mada nejednako i sa različitim posledicama. Fenomen globalizacije prate brojne dileme. Osnovna nedoumica se, svakako, odnosi na njen autentični smisao, tj. na pitanje da li je globalizacija pretnja svetu ili mogućnost za njegovo značajno popravljanje. Koncentracijom političke, ekonomske i vojne moći najznačajnijih međusobno povezanih snaga, usmerava se oblikovanje globalnog svetskog poretka. U radu se govori o najvažnijim akterima globalizacije, budući da oni definišu smer i tok globalnih ekonomskih, političkih i bezbednosnih procesa. Pri tome, posebno je naglašena ključna uloga transnacionalnih kompanija u tom fenomenu, imajući u vidu da, u postojećim uslovima, globalna privredna elita ima ključnu ulogu u definisanju strukture moći u savremenim međunarodnim odnosima.
Reference
Avramov, S. (1998) Trilateralna komisija - svetska vlada ili svetska tiranija. Veternik: Idij
Bergner, J. (1994) Novi svetski poredak - nove supersile. Beograd: Beletra
Čomski, N. (1998) Svetski poredak - stari i novi. Beograd: SKC
Dobrković, N. (1999) Balkan i NATO - međunarodni odnosi. Beograd
Jovica, T. (1999) Na rubu propasti. Beograd: Centar za unapređivanje pravnih studija
Mićović, V. (2001) Globalizacija i novi svetski poredak. Beograd: Čigoja štampa
Naj, Dž. (2004) Paradoks američke moći. Beograd: BMG
Nakarada, R.P., Račić, O. (1998) Raspad Jugoslavije - izazov evropskoj bezbednosti. Beograd: Institut za evropske studije
NATO (2005) Handbook. Brussels
Simić, D. (2002) Nauka o bezbednosti - savremeni pristupi bezbednosti. Beograd: Službeni list, Fakultet političkih nauka
Simić, D. (1999) Poredak sveta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vidojević, Z. (2005) Kuda vodi globalizacija. Beograd: Filip Višnjić
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1947173B
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Vojno delo (2005)
Bezbednost i izazovi procesa globalizacije
Stojanović Stanislav

Vojno delo (2010)
Bezbednost i/ili bezbednosna preventiva
Rakić Mile

Vojno delo (2014)
Apologija rata Žozefa de Mestra i politička savremenost
Starčević Srđan V., i dr.

prikaži sve [18]