Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 46, br. 4, str. 257-276
Inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Sažetak
Za uspešnu zaštitu životne sredine nije dovoljno samo detaljno pravno urediti mnogobrojne ljudske aktivnosti koje mogu dovesti do narušavanja životne sredine, već je neophodno uspostaviti i odgovarajući sistem nadzora nad primenom propisa. Osnovni smisao vršenja inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine ogleda se u sprečavanju nezakonitog postupanja svih subjekata koji mogu uticati na stanje životne sredine, a ostvaruje se kroz njihovo otkrivanje i otklanjanje izricanjem upravnih mera i preduzimanje drugih radnji propisanih zakonom. U radu se analizira postojeći sistem inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine i predlažu mere za njegovu unapređenje.
Reference
*** (2001) Recommendation of the European Parliament ad of the Council of 4 April providing for minimum criteria for environmental inspections in the Member States (2001/331/EC). Official Journal of the European Communities, L118.41
*** (2006) Zakon o deviznom poslovanju. Službeni glasnik Republike Srbije
*** (1992-1999) Zakon o državnoj upravi. Službeni glasnik RS, br. 20/1992, 6/1993, 48/1993, 67/1993, 48/1994 i 49/1999, član 11-13
*** (2007) Zakon o lokalnoj samoupravi. Službeni glasnik RS, br. 129 od 29. decembra
*** (2012) Zakon o ministarstvima. Službeni glasnik RS, br. 72 od 24. jula
*** (2011) Zakon o upravnoj inspekciji. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 87 od 21. novembra
*** (2009/2012) Zakon o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 99/09 i br. 67/2012
*** (2010) Zakon o vodama. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 30
*** (2012) Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi. Službeni list AP Vojvodine, br. 20 od 11. jula
*** (2012) Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu zdravlja. broj: 110-00-307/2012-15 od 28. septembra
Blažić, Đ. (2000) Inspekcije. Podgorica: Udruženje pravnika Crne Gore
Blažić, Đ. (2003) Savremene tendencije razvoja inspekcijskog nadzora. Pravni život, vol. 52, br. 9, str. 1031-1048
Dimitrijević, P. (1983) Osnovi upravnog prava. Beograd: Pravni fakultet
Kostić, L.M. (1936) Administrativno pravo Kraljevine Jugoslavije. Beograd: G. Kon
Lončar (2011) Uloga pokrajinske i lokalne uprave u zaštiti životne sredine. Pravna riječ, Banja Luka, broj 27, str. 357-367
Lončar, Z. (2011) Uloga pokrajinske i lokalne uprave u zaštiti životne sredine. Pravna riječ, Banja Luka, broj 27, str. 363-364
Lončar, Z. (2011) Organizacija uprave u oblasti zaštite životne sredine. Facta universitatis - series: Law and Politics, vol. 9, br. 1, str. 53-68
Marković, R. (2002) Upravno pravo. Beograd: Slovo AD
Milkov, D. (2009) Upravno pravo i životna sredina. u: Osnove prava životne sredine, str. 101
Milkov, D. (2012) Upravno pravo II - Upravna delatnost. Novi Sad: Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost
Milkov, D. (2012) Upravno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost
Tomić, Z. (2011) pravo pravo. Beograd: Centar za izdavaštvo i informisanje Pravnog fakulteta
Vlatković, M. (1997) Upravni naѕor u pravnom sistemu Republike Srbije. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns46-3266
objavljen u SCIndeksu: 05.03.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Pravo - teorija i praksa (1998)
Pojam i vrste kontrole uprave
Lončar Zoran

Nauka bezbednost policija (2012)
Diskreciona ovlašćenja policije
Vasiljević Dragan

Nauka bezbednost policija (2012)
Specijalizovani ombudsmani u Republici Srbiji
Marković Čedomir, i dr.

prikaži sve [69]