Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 32, br. 4-6, str. 1-15
Zločin povezan sa upotrebom kompjutera - odluka Evropskog veća
Institut za uporedno pravo, Beograd

e-adresamina.zirojevic@gmail.com
Projekat:
Fundamentalni kognitivni procesi i funkcije (MPNTR - 179033)

Ključne reči: internet; zloupotreba; Evropsko veće; konvencije
Sažetak
Zbog značaja informacionih i komunikacijskih tehnologija javila se potreba da se širom sveta utvrde mere i mehanizmi da bi se i društvo i pojedinac zaštitili od zloupotreba u ovoj oblasti putem usvajanja odgovarajućih pravnih rešenja i unapređenja međunarodne saradnje. Rezultat ovih napora, pored još nekih drugih stvari, jeste usvajanje Konvencije Evropskog Veća o kibernetičkom zločinu, koja je, po mišljenju međunarodne zajednice, utvrdila minimalne standarde neophodne za usklađivanje sa nacionalnim zakonodavstvom radi efikasne borbe protiv zloupotreba u domenu visoke tehnologije.
Reference
*** (2005/2012) Criminal code. Official Gazette of RS, no. 85, 88/2005 - corr. 107/2005 - corr. 72/2009, 111/2009 and 121
*** (2011/2013) The code of criminal procedure. Official Gazette of RS, no. 72, 101/2011, 121/2012, 32/2013 and 45
*** (2009) Law on ratification of the convention on cybercrime. Official Gazette, no. 19
*** (2003) Law on amendments to the criminal law of the Republic of Serbia. Official Gazette of RS, no. 39
*** (2005/2012) Official Gazette of RS, no. 85, 88/2005 - corr. 107/2005 - corr. 72/2009, 111/2009 and 121
*** (2005/2009) Law on organization and jurisdiction of government authorities in the fight against cyber-crime. Official Gazette of RS, no. 61 and 104
*** (2009) The act on mutual legal assistance in criminal matters. Official Gazette of RS, no. 20
*** (2001) The convention on cybercrime. u: European Treaty Series (ETS), Budapest: Council of Europe, 23rd November, No. 185 (August 5th, 2010)
*** The convention on cybercrime: Explanatory report. Council of Europe, ETS No. 185 - (December 20th, 2013)
*** Podignuta optužnica protiv autora Sassera. Mikro-PC World, (May 7th, 2009)
*** (2008) Softverska piraterija oštetila budžet za 72 miliona dolara. Danas, 09.05; (May 10th, 2009)
Aćimović, B. Žestok DoS napad na pet gigantskih sajtova. Linux.rs, (May 7th, 2009)
Brkić, S. (2010) Krivično procesno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet, II
grupa autora (2008) Priručnik za istragu krivičnih dela u oblasti visokotehnološkog kriminala. Savet Evrope
Komlen, N.L., Gvozdenović, R., Radulović, S., Milosavljević, A., Jerković, R., Živković, V., Živanović, S., Reljanović, M., Aleksić, I. (2010) Suzbijanje visokotehnološkog kriminala. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Korać, S. (2008) Suzbijanje dečje pornografije na internetu: EU standardi. Revija za bezbednost, (11): 47-51
Lazarević, L. (2006) Komentar Krivičnog zakonika Republike Srbije. Beograd: Savremena administracija
Prlja, D., Reljanović, M. (2010) Pravna informatika. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Prlja, D., Reljanović, M. (2009) Visokotehnološki kriminal - uporedna iskustva. Strani pravni život, br. 3, str. 161-184
Radulović, S. (2008) Specifičnost pribavljanja elektronskih dokaza o izvršenju krivičnih dela visokotehnološkog kriminala. Revija za bezbednost, 2 (12); 17-22
Urošević, V. (2009) 'Nigerijska prevara' u Republici Srbiji. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 3, str. 145-157
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ptp1506001Z
objavljen u SCIndeksu: 24.07.2015.