Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 51, br. 1, str. 137-152
Značaj podrške oštećenim licima i svedocima u krivičnom postupku
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresadarko@prafak.ni.ac.rs, jpapovic@gmail.com
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Ključne reči: svedoci; oštećeni; podrška
Sažetak
Rad je posvećen oštećenim licima i svedocima u krivičnom postupku, kao posebno osetljivoj kategoriji učesnika. Najpre su izdvojene grupe lica koje zbog svojih osobina mogu biti u većoj meri ugrožena učešćem u krivičnom postupku. Prikazana su pozitivna rešenja iz uporednog zakonodavstva kojima se omogućava pojačana zaštita osetljivim učesnicima u krivičnom postupku. Zatim je predstavljeno rešenje predviđeno u domaćem zakonodavstvu. Opisane su procesne mogućnosti za zaštitu svedoka u krivičnom postupku. Kao primer dobre prakse predstavljen je rad tužilaštava s ciljem informisanja i zaštićenih i svedoka.
Reference
*** (2016) Child witnesses to domestic violence. Washington: U.S. Department of Health and Human Services-Children's Bureau, 2. https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/witnessdv.pdf, 01. decembar 2016
*** (2011/2014) Zakonik o krivičnom postupku. Sl. Glasnik RS, br. 72, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55
*** Directive 2012/29/EU of the European Parliament and the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA
*** (2005/2014) Krivični zakonik - KZ. Sl. glasnik RS, br. 85, 88/2005 – ispr. 107/2005 – ispr. 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108
*** (2005/2015) Porodični zakon. Sl. glasnik RS, br. 18, 72/2011 – dr. zakon i 6
*** (2011/2014) Zakonik o krivičnom postupku. Sl. Glasnik RS, br. 72, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55
*** (2013) Facts and figures: Ending violence against women. http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures, 31. mart 2014
*** (2013) Global and regional estimates of violence against women. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf, 31. mart 2014
Aćimović, M.M. (1980) Uvod u psihologiju krivičnog postupka. Beograd: Savremena administracija
Cunningham, A., Stevens, L. (2011) Helping a child be a witness in court 101 things to KNOW, SAY and DO. London: Centre for Children & Families in the Justice System, 25-28
Cunningham, A., Hurley, P. (2007) Children & teenagers testifying in domestic violence cases. London: Centre for Children and Families in the Justice System, 2
Konstantinović, V.S., Nikolić, R.V., Kostić, M. (2009) Kriminologija. Pelikant print, 142
Milenković, Č.D., Vranješević, J. (2016) Komunikacija sa svedocima i oštećenima - primerak veštine komunikacije u radu javnog tužilaštva. OEBS
Payne, B., Gainey, R. (2015) Family violence and criminal justice: A life-course approach. London: Routledge, 320
Ramljak, A., Simović, M. (2011) Viktimologija. Banja Luka: Univerzitet u Bihaću - Pravni fakultet, 213
Škulić, M., i dr. (2009) Uloga i mogućnosti javnog tužioca u zaštiti žrtava krivičnog dela. Beograd: Udruženje tužilaca Srbije, str 65
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns51-14142
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci