Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 10, br. 1, str. 45-60
Izlaganje Deridine kritike metafore kao prilog tezi o nesuvislosti religijskih sukoba
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju, Zagreb, Republika Hrvatska

e-adresasafergrbic@hotmail.com
Ključne reči: filozofijski tekst; teologijski tekst; religijski sukobi; metafora; egzegeza; alegorija
Sažetak
U kontekstu pitanja metafore posebice značajnu ulogu u povijesti mišljenja zauzima Žak Derida (Jacques Derrida) koji u svojemu djelu La mythologie blanche sa bitnim podnaslovom: la métaphore dans le texte philosophique između ostalih pitanja upravo problematizira povijest problema metafore, implikacije koje proizlaze iz povijesnoga i suvremenoga određenja metafore, te mogućnosti odnošaja znanosti prema njoj. I, stoga što se pitanje metafore u teologijskome tekstu daje kao jedan od bitnih izvora religijskih sukoba, u ovomu radu se ima problematizirati pitanje metafore u teologijskome tekstu, a na tragu Deridinih misaonih dostignuća. Drugim riječima: u ovomu radu čitaće se jedno pitanje metafore u filozofijskome tekstu kao pitanje mogućnosti metafore u teologijskome tekstu. Tragom novovjekovnih misaonih postignuća hipoteza ovoga rada koju treba dokazati jeste da religijski sukobi nastaju uslijed dihotomije mnoštva različitih fenomena koje možemo svesti pod najmanji zajednički sadržalac imenovan kao neznanje podrazumijevajući pod tim odsustvo znanja kao izvjesnosti. U ovomu kontekstu kao izvor predmetnog neznanja - među mnoštvom drugih fenomena - daje se i metafora u teologijskome tekstu: stoga, nema se namjeru ovdje dokazivati postojanje metafore u teologijskome tekstu negoli mogućnost postojanja metafore u teologijskome tekstu i to na tragu Deridinih misaonih dostignuća, na osnovu čega se Deridino djelo La mythologie blanche daje kao prilog nesuvislosti religijskih sukoba.
Reference
Aristotel (2008) O pesničkoj umetnosti. Beograd: Dereta
Derrida, J. (1990) Bela mitologija. Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo
France, A. (1920) Epikurov vrt. Beograd: I. Đ. Đurđević
Grbić, S. (2018) Mišljenje religijskih sukoba kao sukobljavanje epistemologija. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 7, br. 1, str. 135-149
Kant, I. (1976) Kritika čistog uma. Beograd: BIGZ
Kant, I. (2008) Prolegomena za svaku buduću metafiziku koja će moći da se pojavi kao nauka. Beograd: Fedon
Veljak, L. (2012) S onu stranu dogmatizma i relativizma. Filozofska istraživanja, 32 (3-4): 443-452
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom2201045G
primljen: 18.03.2021.
prihvaćen: 22.10.2021.
objavljen u SCIndeksu: 18.11.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka