Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
2011, br. 46, str. 383-390
Prisustvo posturalnih poremećaja donjih ekstremiteta kod učenika različitog pola i uzrasta
aDžavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za biomedicinske nauke
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina
Ključne reči: deformitet; donji ekstremiteti; razred; učenici; pol
Sažetak
Predmet ovog istraživanja se sastoji u utvrđivanju statusa donjih ekstremiteteta osnovnoškolske populacije, kao i učestalost poremećaja donjih ekstremiteta u zglobu kolena ('X' i 'O' noge). Cilj je bio utvrditi prisustvo pomenutih poremećaja, kao i utvrditi povezanosti prisutnog deformiteta sa uzrastom i polom ispitanika. Uzorak ispitanika su činili učenici od I do VIII razreda, osnovne škole Dragiša Luković-Španac, koja se nalazi u prigradskom naselju grada Kragujevca. Ispitivanjem je obuhvaćeno 651 ispitanika (310 devojčica i 341 dečak). Utvrđivanje prisustva deformiteta donjih ekstremiteta 'X' i 'O' nogu, vršeno je modifikovanom metodom Napoleona Volanskog. Postojanje i veličinu povezanosti između istraživanih prostora izračunato je Pirsonovim Hi-kvadrat testom, i koeficijentom kontingencije kao merom povezanosti zasnovanom na Hi-kvadrat testu. Analizirajući ukupan broj ispitanika (651), zaključujemo da je poremećaj 'X' noge, mnogo više prisutniji (7.53 %) od poremećaja 'O' noge (4.76 %) u ispitivanoj populaciji. Poremećaj 'X' nogu, najviše je prisutan u petom (11.36 %) i u prvom razredu (10.59 %), dok je najmanje izražen kod učenika šestog (3.57 %) i drugog razreda (4.17 %). Kod 'O' nogu, deformitet je najviše ispoljen u osmom razredu sa 11.67 %, a u drugom, petom i šestom ga uopšte i nema. Poremećaj 'X' nogu, kod muškaraca je najviše zabeležen u osmom (10.84 %), dok je kod devojčica to u četvrtom (17.39 %) i prvom razredu (14.89 %), a deformitet 'O' noge, najviše je izražen kod dečaka u osmom (19.28 %), dok je kod devojčica najveće prisustvo evidentirano u trećem i osmom razredu sa oko 5 %. Vrednost Pirsonovog Hi kvadrat testa od 10.00, i Kontingenciskog koeficienta od 0.12, sa nivoom značajnosti od 0.02, ukazuju na postojanje statistički značajne razlike statusa donjih ekstremiteta u zglobu kolena u zavisnosti od pripadnosti polu istraživane populacije.
Reference
Đokić, Z., Stojanović, M. (2010) Morfološke karakteristike i posturalni status dece od 9 do 12 godina na području Sremske Mitrovice. Opšta medicina, vol. 16, br. 1-2, str. 41-49
Medojević, S., Jakšić, D. (2007) Razlike u posturalnim poremećajima između devojčica i dečaka od 7-15 godina na teritoriji Vojvodine. u: Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih, Zbornik radova, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, str. 49-55
Milošević, Z., Obradović, B. (2008) Posturalni status dece novosadskih predškolskih ustanova uzrasta 7 godina. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 301-309
Obradović, B., Milošević, Z. (2008) Posturalni status dece novosadskih predškolskih ustanova uzrasta 6 godina. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 310-318
Ristić, V., Marković, V., Ljubić, M. (2002) Koštano-zglobni deformiteti kod učenika osnovnih škola u Opštini Bojnik. Acta medica Medianae, vol. 41, br. 3, str. 63-67
Sabo, E. (2008) Oblik nogu i držanje stopala dece predškolskog uzrasta u Novom Sadu. Pedagoška stvarnost, vol. 54, br. 1-2, str. 108-113
Sabo, E. (2006) Posturalni status dece predškolskog uzrasta na teritoriji AP Vojvodine. Fizička kultura, vol. 60, br. 2, str. 157-164
Vlaškalić, Ž., Božić-Krstić, V., Obradović, D., Srdić, B. (2006) Struktura povezanosti antropometrijskih karakteristika i deformiteta lokomotornog sistema adolescenata. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 41, str. 213-221
Vlaškalić, Ž., Božić-Krstić, V. (2005) Povezanost visine i mase tela sa telesnim deformitetima adolescenata u Somboru. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 40, str. 89-94
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.07.2011.

Povezani članci