Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 61, br. 4, str. 97-108
Uloga i značaj slobodnih zona u privrednom razvoju - iskustvo Republike Srbije i Evropske unije
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresaivana.kostadinovic@eknfak.ni.ac.rs, marija.petrovic@eknfak.ni.ac.rs
Projekat:
Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije (MPNTR - 179066)

Sažetak
U savremenim uslovima poslovanja kreatori nove industrijske politike sve veći značaj poklanjaju razvoju slobodnih zona kao važnom instrumentu poslovne infrastrukture. Slobodne zone pružaju ogromne šanse za osnivanje i razvoj malih i srednjih preduzeća i doprinose poboljšanju njihovog ukupnog poslovanja. Praksa je pokazala da mnoge zemlje zahvaljujući slobodnim zonama ostvaruju značajne razvojne rezultate u poređenju sa drugim zemljama. Naime, zemlje koje imaju razvijene slobodne zone ostvaruju: značajan priliv stranih direktnih investicija i novih tehnologija, porast životnog standarda i povećanje zaposlenosti. One zemlje koje razvijaju slobodne zone imaju veću konkurentsku prednost, ostvaruju brži privredni razvoj i efikasnije se uključuju u međunarodne tokove. Cilj ovog rada je da na osnovu komparativne analize poslovanja zona u Republici Srbiji i Evropskoj uniji, ukaže da je Republika Srbija u poslednje vreme poboljšala svoju poziciju i investicionu klimu, tako je da je poslovanje slobodnih zona dosta olakšano. Da li će slobodne zone u jednoj zemlji, pa i u Republici Srbiji biti uspešne, zavisi prvenstveno od odnosa države prema samom konceptu slobodnih zona i načina na koji utiče na njihov razvoj, kao i od nove industrijske politike, njenih ciljeva i instrumenata. Značajno je istaći da se uloga države znatno promenila u razvoju slobodnih zona, kao i da postoji svetlija i bolja budućnost u pogledu stabilnijeg funkcionisanja slobodnih zona i ostvarenja značajnih rezultata.
Reference
*** (2014) Privredna komora Srbije, Centar za privredni sistem, Slobodne zone. http:// www.pks.rs/SADRZAJ/Files/Odbor%20za%20privredni%20sistem/INFORMATOR% 20%202014.pdf (10.2.2015)
*** Zakon o slobodnim zonama. Sl glasnik RS, http://www.upravacarina.rs/cyr/Zakoni/ZAKON%20O%20SLOBODNIM%20ZONAMA-cyr.pdf (05.2.2015)
*** World Economic Processing Zones Association, WEPZA. http://www.wepza.org (15.2.2015)
Gligorijević, Ž. (2014) Ekonomika industrije. Niš
Gligorijević, Ž., Petrović, J. (2008) Turizam u funkciji strukturnog prilagođavanja privrede Srbije. Ekonomika, vol. 54, br. 1-2, str. 20-26
Kastrapeli, M. (1971) Modaliteti, funkcionisanja i uloga slobodnih carinskih zona u savremenoj privredi. Beograd
Kostić, D. (2008) Slobodne proizvodne zone i industrijski parkovi. Zaječar
Kozomara, J.G. (2003) Slobodne zone - oaze izvoznih podsticaja?. Ekonomski anali, vol. 44, br. 157, str. 167-178
Kusago, T., Tzannatos, Z. (1998) Export processing zones. Washington: The World Bank
Ministarstvo finansija Republike Srbije, Uprava za slobodne zone (2014) Izveštaj o poslovanju slobodnih zona u 2013. godini. Beograd
Ministarstvo finansija (2011) Uprava za slobodne zone, Strategija razvoja slobodnih zona u RS od 2011-2016. godine. Beograd
Nešić, B. (1990) Slobodne i carinske zone u bivšoj Jugoslaviji i svetu sa zakonskim propisima i komentarom. Beograd
Stanković, M.S. (1995) Slobodne zone u Jugoslaviji i svetu, njihov značaj i uloga na domaću privredu i pravo. Pravo - teorija i praksa, vol. 12, br. 11-12, str. 60-79
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ekonomika1504097K
objavljen u SCIndeksu: 16.01.2016.

Povezani članci