Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Turizam - faktor integracije i razvoja Evropskog kontinenta
aUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

e-adresazivorad.gligorijevic@eknfak.ni.ac.rs, jelena_asistent@yahoo.com
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 140052

Ključne reči: turizam; turističke integracije; EU; privredni razvoj
Sažetak
Zahvaljujući brojnim pozitivnim razvojnim trendovima, turizam se svrstao među najdinamičnije i najpropulzivnije privredne delatnosti, sa višestrukim multiplikativnim efektima. Naime, turizam, na jednoj strani, stvara mogućnosti za uključivanje brojnih subjekata u svetsku privredu, a na drugoj strani, postaje faktor razvoja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Turizam je začetnik integracija na nivou makro regiona. Turističke integracije se razlikuju od ekonomsko-političkih, jer se ne zasnivaju samo na ekonomsko-političkim kretanjima u Evropi već i na postojanju prirodnih atraktivnosti evropskih makro regiona i njihovom integralnom vrednovanju. Autori posebnu pažnju posvećuju budućim trendovima turističkih integracionih procesa na evropskom kontinentu polazeći od postojećih prirodnih i antropogenih vrednosti.
Reference
Aranđelović, Z.M., Gligorijević, Ž. (2008) Nacionalna ekonomija. Niš: Petrograf
Bakić, O.V. (2003) Marketing u turizmu. Beograd: Ekonomski fakultet
Gligorijević, Ž., Petrović, J. (2008) Turizam u funkciji strukturnog prilagođavanja privrede Srbije. Ekonomika, vol. 54, br. 1-2, str. 20-26
Jovičić, D., Ivanović, V. (2004) Turističke regije. Beograd: Planatours
Milenković, S. (2005) Prednosti i nedostaci evropskih turističkih integracija. Ekonomske teme, vol. 43, br. 1, str. 433-440
Petrović, J. (2007) Direktni makroekonomski efekti razvoja turizma u vodećim turističkim državama Mediterana. Zbornik radova PMF - Geografski institut, Beograd, br. 55, str. 139-150
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 16.02.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka