Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 42, br. 4, str. 78-95
Uloga i značaj kvalitetnog finansijskog izveštavanja
aUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja
bnema

e-adresahitvb@kg.ac.rs, slavicaar@gmail.com
Ključne reči: finansijsko izveštavanje; kvalitetni finansijski izveštaji; relevantne i verodostojne finansijske informacije; informaciona asimetrija
Sažetak
Primarni zadatak finansijskog izveštavanja jeste kreiranje visoko-kvalitetnih finansijskih izveštaja koji povećavaju poverenje investitora, kreditora i ostalih stejkholdera, čime se stvara povoljan ambijent za investicionu aktivnost i privrednu aktivnost uopšte. Obezbeđenje visokog kvaliteta finansijskih izveštaja, pored poštovanja profesionalne i zakonske regulative, podrazumeva i poštovanje etičkih normi, odnosno etičko ponašanje kreatora finansijskih izveštaja. Posebno je važna i harmonizacija računovodstvene i revizorske prakse koja olakšava računovodstveno-finansijsko komuniciranje između privrednih subjekata širom sveta, premošćujući na taj način računovodstvene prepreke koje stoje na putu postizanja većeg stepena slobode u tokovima roba, usluga i kapitala.
Reference
*** (2010) Conceptual Framework for Financial Reporting. London: International Accounting Standards Board (IASB)
Brealey, R.A., Myers, S.S., Marcus, A.J. (2007) Fundamentals of corporate finance. New York, itd: McGraw-Hill
Doupnik, T., Perera, H. (2007) International accounting. New York: McGraw-Hill
Hajnrih, J., Suljović, E. (2010) Kvalitetno finansijsko izveštavanje kao pretpostavka funkcionisanja finansijskog tržišta. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 23, str. 187-198
Imhoff, E.A. (2003) Accounting Quality, Auditing, and Corporate Governance. Accounting Horizons, 17(s-1): 117-128
Malinić, D. (2008) Finansijsko izveštavanje kao determinanta kvaliteta korporativnog upravljanja. Ekonomika preduzeća, vol. 56, br. 1-2, str. 17-27
Malinić, D. (2009) Savremeni izazovi integralnog istraživanja kvaliteta finansijskih izveštaja. Ekonomika preduzeća, vol. 57, br. 3-4, str. 138-155
Malinić, D. (2011) Etička dimenzija kvaliteta finansijskog izveštavanja. Ekonomika preduzeća, vol. 59, br. 5-6, str. 243-261
Malinić, S.D. (2006) Karakteristike i kontrola kvaliteta finansijskog izveštavanja. u: Festival kvaliteta, Konferencija o kvalitetu, (33), 10-12 maj, Kragujevac, Asocijacija za kvalitet i standardizadju Srbije, str. A-310 do A- 315
Markoviski, S. (1996) Harmonizacija računovodstva u međunarodnoj praksi. Knjigovodstvo, br. 7-8
Meigs, R.F., Meigs, M.A. (1996) Accouting: The Basis for Business Decision. New York: McGrow-Hill Companies
Melville, A. (2008) International financial reporting: A practical guide. New Jersey: Prentice Hall
Ritter, L.S., Silber, W.L., Udell, G.F. (2004) Principles of money, banking and financial markets. Boston: Pearson Education
Stefanović, R.D. (1995) Računovodstvena načela i standardi finansijskog izveštavanja. Finansije, vol. 50, br. 11-12, str. 722-729
Stefanović, R. (1999) Svetska harmonizacija računovodstva - uslov ekonomskog rasta i prosperiteta. Računovodstvo, 44(10): 3-6
Stefanović, R.D. (2004) Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja - suština i inicijalna primena. Bankarstvo, vol. 33, br. 1-2, str. 15-20
Stevanović, N. (2011) Finansijsko-izveštajna odgovornost u kontekstu EU, međunarodnog i novog domaćeg regulatornog okvira. Ekonomika preduzeća, vol. 59, br. 5-6, str. 227-242
Stojilković, M. (2005) Harmonizacija finansijskog izveštavanja i procesi integracije u Evropi. Ekonomske teme, vol. 43, br. 2, str. 103-113
Škarić-Jovanović, K. (2012) Finansijsko izveštavanje kao instrument zaštite interesa poverilaca društva grupe. Acta Economica, br. 16: 27-44
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.11.2013.