Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 4 od 89  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 64, br. 3, str. 100-119
Uticaj krizne situacije izazvane epidemijom i pandemijom (kovid 19) na korporativnu bezbednost
aMinistarstvo odbrane Republike Srbije
bKriminalističko-policijski univerzitet, Beograd, Srbija

e-adresamarjanovic.cole.zoran@gmail.com, marijablagojevic.bp@gmail.com
Sažetak
Krize, događaji koji predstavljaju ozbiljnu pretnju po funkcionisanje i rad neke korporacije, zahtevaju hitne odluke, brzu reakciju rukovodstva, a zatim i radnika korporacije, kako bi se ublažile i/ili izbegle posledice krizne situacije. Krize izazvane epidemijom i/ili pandemijom mogu ozbiljno poremetiti redovno funkcionisanje države, života i rada građana i korporacija, odnosno njihovog poslovanja, što je analizirano na primeru pandemije koronavirusa (kovid 19) u Republici Srbiji. One zahtevaju neodložno reagovanje korporativne bezbednosti radi prilagođavanja novonastalim i/ili već poznatim pretnjama, s ciljem zaštite ljudi i poverene svojine. Ozbiljne krizne situacije dovode do korporativnih problema usled delovanja epidemija i pandemija, što vrlo često postaje problem društveno-političke prirode. Problemi ove vrste zahtevaju hitnu reakciju države radi daljeg uspešnog postojanja i rada korporacije. Velike ekonomske gubitke, gubitke velikog broja radnih mesta, delimično može da ublaži pravovremena reakcija države, gde brzina reakcije, uz kvalitetno krizno komuniciranje, igra vrlo bitnu ulogu. Procena rizika, kao i mere koje se preduzimaju, moraju se neprekidno sagledavati, kontrolisati i prilagođavati, i po potrebi korigovati čak i na dnevnom nivou, kako bi postojala spremnost i u slučajevima najveće nepredvidivosti, pa i "efekta leptira". Neophodno je da institucije imaju već pripremljen program za postupanje u periodu "dan posle pandemije", koji je detaljno razrađen i spreman za primenu, kako bi i institucije i građani bili što pre vraćeni u normalan režim rada uz punu produktivnost. Znanje i sposobnost su jedina adekvatna oružja u suprotstavljanju nepoznatom protivniku.
Reference
*** (2019) Security and resilience. Business continuity management systems. Requirements. ISO, 23301, Part 8.2.3
Beck, U. (1992) Risk society towards a new modernity. London: Sage Publications
Boin, R.A., Hart, P., Kuipers, S.L. (2018) The crisis approach. u: Rodriguez H., Donner W., Trainor J. [ur.] The Handbook of Disaster Research, Cham: Springer, 23-38
Brooks, J.D., Corkill, J. (2014) Corporate security and the stratum of security management: Corporate security in the 21st-century theory and practice in international perspective. US-UK-Europe: Palgrave and Macmillan
Clifford, E.O. (2011) Catastrophic Disaster Planning and Response. Taylor and Francis Group, LLC, CEM, CBCP, 2011
Connolly, M.A., Gayer, M., Ryan, M.J., Salama, P., Spiegel, P., Heymann, D.L. (2004) Communicable diseases in complex emergencies: Impact and challenges. Lancet, 364(9449): 1974-1983
Dennis, K.E. (2008) Plagues and pandemics: Past, present, and future. u: Bostrom, N., Ćirković, M. M. [ur.] Global catastrophic risk, Oxford University Press
Glas Amerike (2020) EU za Zapadni Balkan izdvojila 38 miliona u borbi protiv koronavirusa. https://www.glasamerike.net/a/ eu-za-zapadni-balkan-izdvojila-38-miliona/5352219 .html, dostupan 4. 4. 2020
Gudelj, N., Laković, V. (2017) Industrijska špijunaža u savremenim uslovima - karakteristike i predmet interesovanja. Vojno delo, vol. 69, br. 2, str. 151-163
Harari, N.Y. (2017) Kratka povijest sutrašnjice. Zagreb: Fokus komunikacije
Ilić, P. (2011) Semantičko-leksikografski aspekti pojma bezbednosti. Vojno delo, vol. 63, br. 3, str. 85-99
Keković, Z. (2018) Pojmovno određenje i sadržaj korporativne bezbednosti. u: Korporativna bezbednost - hrestomatija, Beograd: Čigoja
Keković, Z., Kešetović, Ž. (2006) Krizni menadžment i prevencija krize. Beograd: Fakultet bezbednosti
Kešetović, Ž. (2018) Funkcionisanje korporacija u kriznim uslovima (krizne situacije, krizno komuniciranje i mediji). u: Korporativna bezbednost - hrestomatija, Beograd: Čigoja
Kešetović, Ž., Korajlić, N., Toth, I. (2013) Krizni menadžment. Sarajevo: Jordan Studio, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Klajn, T. (2020) Da li je korona-virus 'crni labud'?. DW, Ekonomija, 8. 3. 2020
Mandić, J.G., Stanojević, P. (2021) Korporativna bezbednost. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
Mićović, D.M. (2016) Bezbednosni aspekti funkcionisanja kritične infrastrukture u vanrednim situacijama. Beograd: Fakultet bezbednosti, doktorska disertacija
Mijalković, S. (2011) Obaveštajno-bezbednosne službe i nacionalna bezbednost. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 1, str. 74-92
Quarantelli, L. (2006) Catastrophes are different from disasters: Some implications for crisis planning and managing drawn from Katrina. Social Science Research Council, shttp://understandingkatrina.ssrc.org/Quarantelli
Saks, D. (2020) Kriza zbog pandemije trajaće dve godine i stvari više neće biti iste. https://www.danas.rs/ekonomija/dzefri-saks-kriza-zbog-pandemije-trajace-dve-godine-i-stvari-vise-nece-biti-iste
Sektor za Ugovaranje i Finansiranje Programa iz Sredstava Evropske Unije Ministarstvo Finansija Republika Srbija (2021) IPA dokumenta. http://www.cfcu.gov.rs/tekst. php?oblast=pfondovi, dostupan 18. 6. 2021
Simonović, P.S. (2011) Systems approach to management of disasters: Methods and applications. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., Publication, 78-78
Stajić, L. (2008) Pravni okvir privatne bezbednosti u svetlu savremenog shvatanja pojma bezbednosti. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 1-2, str. 373-390
Tipurić, D. (2014) Strategije u kriznim situacijama. Zagreb: Ekonomski fakultet, deseto predavanje održano 5.5.2014; 1-22, https://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/OIM/ dhruska/2014-10%20-%20SM%20i%20upravljanje%20krizama.pdf, dostupan 15.6.2021
Torrey, T. (2020) Difference between an epidemic and a pandemic. 17. March 2020, https://www.verywellhealth.com/difference-betweenepidemic-and-pandemic-2615168, dostupan 31. 3. 2020
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Williams, D.P. (2008) Security studies: An introduction. New York: Routledge
Wohlleben, P. (2016) The hidden life of trees. Vancouver, BC, Canada: Greystone Books Ltd, translation by Jane Billinghurst; by Tim Flannery 'Note from a Forest Scientist'
World Health Organization (WHO) (2020) Getting your workplace ready for COVID-19. Geneva, https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf, dostupan 31. 3. 2020
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost2203100M
primljen: 30.06.2021.
revidiran: 12.04.2022.
prihvaćen: 12.12.2022.
objavljen u SCIndeksu: 13.01.2023.

Povezani članci

Nema povezanih članaka