Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 8 od 89  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 26, br. 2, str. 205-223
Slušanje muzike u kontekstu razvijanja i podsticanja kreativnog mišljenja kod učenika viših razreda osnovne škole
Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Srbija

e-adresazivkovic.v@web.de
Ključne reči: auditivna aktivnost; muzička kultura; kreativnost; učenik
Sažetak
Nastavni predmet Muzička kultura, a naročito predmetno područje Slušanje muzike svojim pažljivo osmišljenim postupcima, metodama i aktivnostima omogućava bogaćenje duhovnog aspekta ličnosti učenika, kao i njegov skladan razvoj. Muzika predstavlja izvor pozitivnih emocija, zadovoljstva i estetskog doživljaja, te se smatra jednom od omiljenih učeničkih aktivnosti. Svrha rada jeste da utvrdi da li usmereno i osmišljenjo slušanje muzike podstiče i razvija kreativno mišljenje kod učenika. Uzorkom su obuhvaćeni učenici petih, šestih i sedmih razreda osnovne škole (N=108). Kreativno mišljenje je mereno modifikovanim Torensovim testom kreativnog mišljenja. Eksperimentalna grupa je tokom testiranja bila izložena uticaju slušnih primera koji su predviđeni nastavnim programom, dok je kontrolna grupa radila test bez prisustva auditivnog stimulusa. Rezultati istraživanja pokazuju statistički značajne razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe čime se potvrđuje da slušanje muzike podstiče i razvija kreativno mišljenje kod učenika.
Reference
Adaman, J.E., Blaney, P.H. (1995) The Effects of Musical Mood Induction on Creativity. Journal of Creative Behavior, 29(2): 95-108
Campbell, P.Sh. (2005) Deep Listening to the Musical World. Music Educators Journal, 92(1), 30-36
Curnow, K.E., Turner, E.T. (1992) The Effect of Exercise and Music on the Creativity of College Students. Journal of Creative Behavior, 26(1): 50-52
de Figueiredo, C.R.S., Filomena, V.D. (2012) Families: Influences in Children's Development and Behaviour, From Parents and Teachers' Point of View. Journal of Psychology Research, 2(12), 693-705. Preuzeto 15. 5. 2021. sa https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED539404.pdf
Diarra, Y., Gu, C., Guo, M., Xue, Y. (2017) The Effect of Social Economic Status and Parents' Rearing Behavior on Social Creativity of Children in Mali. Creative Education, 08(06): 829-846
Eskine, K.E., Anderson, A.E., Sullivan, M., Golob, E.J. (2018) Effects of music listening on creative cognition and semantic memory retrieval. Psychology of Music, 11, 1-16
Hoang, M.P. (2019) Developing creativity for children: Roles of parents. u: Conference: Creativity development and opportunities for business and startup ideas, Preuzeto 12. 6. 2021. sa https://www.researchgate.net/publication/233845932_Roles_of_parents_in_enhancing_children's_creative_thinking_skills_1
Ivanović, M. (2019) Sistemi perceptivnih aktivnosti u unapređenju muzičke percepcije i recepcije kod dece. Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Doktorska disertacija. https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija157165462816512.pdf?controlNumber=(BISIS)112000&fileName=157165462816512.pdf&id=13911&source=NaRDuS&language=sr
Jeremić, B., Stanković, E. (2019) Metodika nastave muzičke kulture za predškolski i mlađi školski uzrast. Sombor: Univerzitet u Novom Sadu-Pedagoški fakultet u Somboru
Kamenov, E. (2008) Mudrost čula - igre za razvoj opažanja. Novi Sad: Dragon, I deo
Kim, K.H. (2007) The Two Torrance Creativity Tests: The Torrance Tests of Creative Thinking and Thinking Creatively in Action and Movement. u: Ai-girl Tan [ur.] Creativity: A Handbook for Teachers, Singapur: World Scientific Publishing Co, 117-143
Kostić, A. (2014) Kognitivna psihologija. Beograd: Zavod za udžbenike
Leman, A., Sloboda, D., Vudi, R. (2012) Psihologija za muzičare - razumevanje i sticanje veština. Novi Sad: Psihopolis institut
Mandić, T., Ristić, I. (2014) Psihologija kreativnosti. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti
Mccrae, R.R. (1987) Creativity, divergent thinking and openness to experience. Journal of Personality and Social Psychology, vol. 52, 1258-1265
Miller, B.C., Gerard, D. (1979) Family Influences on the Development of Creativity in Children: An Integrative Review. Family Coordinator, 28(3): 295-295
Rashidi, S.M. (2010) Role of the family in formation and growth of creative thinking among children and juveniles. Aktual'nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk, 8. 1-6. 10.0000/cyberleninka.ru/article/n/role-of-the-family-in-formation-and-growth-of-creative-thinking-among-children-and-juveniles
Ritter, S.M., Ferguson, S. (2017) Happy creativity: Listening to happy music facilitates divergent thinking. PLoS One, 12(9): e0182210-e0182210
Roostin, E. (2018) Family influence on the development of children. PrimaryEdu: Journal of Primary Education, 2(1), 1-12
Taneri, P.O. (2012) Roles of parents in enhancing children's creative thinking skills. Journal of Human Sciences, 9(2), 91-108. Preuzeto 2. 4. 2021. sa https://www.researchgate.net/publication/233845932_Roles_of_parents_in_enhancing_children's_creative_thinking_skills_1
Threadgold, E., Marsh, J.E., Mclatchie, N., Ball, L.J. (2019) Background music stints creativity: Evidence from compound remote associate tasks. Applied Cognitive Psychology, 33(5): 873-888
Torrance, P. (1981) Empirical validation of criterion referenced indicators of creative ability through a longitudinal study. Creative Child and Adult Quarterly, 6, 136-140
Vujaklija, M. (1996) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/norma2102205Q
objavljen u SCIndeksu: 13.01.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka