Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 9 od 89  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 51, br. 4, str. 387-406
Uloga i značaj nastavnika u sistemu učenja na daljinu
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za pedagogiju, Srbija

e-adresatamara93dobric@gmail.com
Ključne reči: učenje na daljinu; nastavnik; digitalne kompetencije nastavnika
Sažetak
Učenje na daljinu predstavlja planirano učenje koje ne zahteva fizičku prisutnost učenika i nastavnika na jednom mestu, što znači da su oni prostorno međusobno udaljeni. U učenju na daljinu, koje se organizuje kako za učenike tako i za odrasle, nastavnik je nezamenljiv učesnik. Od nastavnika se očekuje da prati novine i usavršava se u skladu sa aktuelnim promenama kako bi obrazovao učenike za život u aktuelnom trenutku. U radu će biti reči o učenju na daljinu, obrazovanju nastavnika za učenje na daljinu, ali i o digitalnim kompetencijama nastavnika. Cilj rada je skrenuti pažnju nastavnicima da sagledaju specifičnosti učenja na daljinu, da stiču znanja iz oblasti savremene obrazovne tehnologije i da se permanentno usavršavaju kako bi stečeno znanje primenili u nastavi na daljinu i unapredili vaspitnoobrazovni proces.
Reference
Arsić, Z., Krulj-Drašković, J. (2010) Opšte karakteristike i specifičnosti uloge nastavnika u nastavi sa savremenom nastavnom tehnikom i tehnologijom. u: Godišnjak Srpske akademije obrazovanja za 2010. godinu, 537-550
Desnica, E. (2010) Model učenja na daljinu kao faktor efikasnosti nastave grafičkih komunikacija u visokom obrazovanju tehničkih struka. Zrenjanin: Univerzitet u Novom Sadu-Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin', (odbranjena doktorska disertacija)
Đurić, I. (2017) Obrazovanje i usavršavanje nastavnika srednjih stručnih škola. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini s privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
Đurović, Lj., Grujić, Lj. (2008) Učenje na daljinu. u: Golubović D. [ur.] Tehnika i informatika u obrazovanju, Čačak: Univerzitet u Kragujevcu-Tehnički fakultet u Čačku, 08, 392-397
European Commission (2010) Europe 2020: European Strategy for smart, sustainable and insklusive growth. Luxembourg
Gir, Č. (2011) Digitalna kultura. Beograd: Clio
Glušac, D. (2012) Elektronsko učenje. Zrenjanin: Univerzitet u Novom Sadu-Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
Halilović, N. (2020) Online - didaktika. Bosna i Hercegovina: Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
Jovičić-Vuković, A., Njegić, J., Damjanović, J. (2020) Učenje na daljinu - studija slučaja eututor inovativne edukativne platforme. u: Zbornik radov XXVI naučnog skupa Trendovi razvoja, 16 -19, Preuzeto 22. januara 2021. sa: http://www.trend.uns.ac.rs/stskup/trend_2020/radovi/T1.2/T1.2-6.pdf
Kučina-Softić, S. (2020) Digitalne kompetencije nastavnika za primjenu e-učenja u visokom obrazovanju. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, (odbranjena doktorska disertacija)
Linkgroup (2012) E-learning - e-učenje. Beograd
Mandić, D. (2003) Obrazovanje na daljinu. Preuzeto 23. januara 2021. sa: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33770895/rad1_.pdf?1400821404= &response-content-disposition=inline%3B+filename%3Ddr_Danimir_Man
Mandić, P., Mandić, D. (1997) Obrazovna informaciona tehnologija - inovacije za 21. vek. Beograd: Učiteljski fakultet
Matijašević-Obradović, J., Joksić, I. (2014) Zastupljenost koncepta učenja na daljinu u sistemu visokog obrazovanja u Srbiji. Nastava i vaspitanje, vol. 63, br. 1, str. 145-158
Minić-Aleksić, D. (2012) Kompetencije nastavnika kroz primenu informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi. u: Golubović D. [ur.] Zbornik radova sa konferencije 'Tehnika i informatika u obrazovanju 2', Čačak: Tehnički fakultet, 876-881
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2017) Okvir digitalnih kompetencija - nastavnik za digitalno doba. Republika Srbija, nacrt
Perunović-Samardžić, J. (2013) Učenje na daljinu - online učenje - realnost ili želja. Vaspitanje i obrazovanje, 3: 173-181
Pokorni, S. (2009) Obrazovanje na daljinu. Vojnotehnički glasnik, vol. 57, br. 2, str. 138-146
Popović, B., Litovski, V. (2008) Koncepti učenja na daljinu primijenjeni na nastavu elektronike. u: Infoteh-Jahorina, 7, Preuzeto 23. januara 2021. sa: https://www.academia.edu/2150673/koncepti_u%c4%8cenja_na_daljinu_ primijenjeni_na_nastavu_elektronike_concepts_of_distance_learning_app lied_in_teaching
Radić-Bojanić, B., Ranisavljević, B. (2017) Onlajn obučavanje nastavnika - stavovi i evaluacija. u: Pralica D.; Šinković N. [ur.] Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu-Filozofski fakultet, 7: 287-299
Ristić, I. (2019) Model sistema elektronskog učenja za poboljšanje kognitivnog postignuća studenata. Zrenjanin: Univerzitet u Novom Sadu, (odbranjena doktorska disertacija)
Ristić, M., Mandić, D. (2019) Obrazovanje na daljinu. Beograd: Učiteljski fakultet
Ristić, M. (2018) Digitalne kompetencije nastavnika i saradnika. u: Katić V. [ur.] Zbornik radova XXIV skupa Trendovi razvoja - digitalizacija visokog obrazovanja, Kopaonik, 21-23., 123-126. Preuzeto 23. januara 2021. sa: http://www.trend.uns.ac.rs/stskup/ trend_2018/radovi/T1-4/T1.4-6.pdf
Savičić, J. (2011) Interaktivno multimedijalno učenje i poučavanje korišćenjem računarskih mreža. Norma, vol. 16, br. 1, str. 57-66
Simeunović, R. (2012) Profesionalni razvoj nastavnika. u: Golubović D. [ur.] Zbornik radova sa konferencije 'Tehnika i informatika u obrazovanju 2', Čačak: Tehnički fakultet, 908-917
Soleša, D. (2007) E-learning - perspektive i budućnost. Norma, vol. 12, br. 1, str. 9-22
Stanković, Ž. (2006) Razvoj tehnologije učenja na daljinu. Nastava i vaspitanje, vol. 55, br. 2, str. 169-181
Trnavac, N., Đorđević, J. (2005) Pedagogija. Beograd: IP 'Naučna knjiga Komerc'
UNESKO (2018) A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2. Montreal: UNESCO Institute for Statistics
Vujaklija, M. (1997) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Zenović, I., Ranđić, D., Bagarić, I. (2012) Koncept otvorenog učenja i učenja na daljinu. u: 39. Nacionalna konferencija o kvalitetu (sa međunarodnim učešćem). Zbornik radova, 127-133, Preuzeto 20. januara 2021. sa: http:// www.cqm.rs/2012/cd1/pdf/39/14.pdf
Zenović, I., Bagarić, I. (2014) Trendovi u otvorenom učenju na daljinu u svetu i kod nas. u: Stanišić M. [ur.] Sinteza - uticaj Interneta na poslovanje u Srbiji i svetu, Belgrade: Singidunum University, 379-384, Preuzeto 20. januara 2021. sa: http://portal.sinteza.singidunum.ac.rs/Media/files/2014/379-384.pdf
Zivlak, J., Šafranj, J. (2018) Kompetencije nastavnika u digitalnom dobu. u: Katić V. [ur.] XXIV skup Trendovi razvoja: Digitalizacija visokog obrazovanja, 120-122, Preuzeto 16. januara 2021. sa: https://www.researchgate.net/ publication/335691971_Kompetencije_nastavnika_u_digitalnom_dobu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP51-31212
primljen: 08.03.2021.
prihvaćen: 21.12.2021.
objavljen u SCIndeksu: 28.01.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka