Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:35
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:23

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 44, br. 3, str. 1-16
Hidraulički simboli - deo III - ventili
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Odsek/institut za poljoprivrednu tehniku
bUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

e-adresaepetrodr@agrif.bg.ac.rs
Projekat:
Unapređenje biotehnoloških postupaka u funkciji racionalnog korišćenja energije, povećanja produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda (MPNTR - 31051)

Ključne reči: hidraulika; sistem; simbol; šema; upravljački hidraulički element; ventil; razvodnik
Sažetak
Slično ljudskom zdravlju, značaj hidraulike ponekad postaje vidljiv samo u njenom odsustvu. Slike i motivi radnika u poljoprivredi iz prošlih vremena i vekova mogu izgledati privlačno samo na umetničkim slikama. U stvarnosti, to je bio veoma naporan i ponekad prilično opasan posao. Uvođenje hidraulike u konstrukcije savremenih poljoprivrednih mašina za poljoprivrednu proizvodnju, učinilo je poljoprivredu fizički manje zahtevnom za radnike, ali i efikasnijom, što je od posebne važnosti za obezbeđenje hrane rastuće svetske populacije tokom XX veka. Postizanje visoke efikasnosti, pouzdanosti i dugog radnog veka ovih sistema zahteva naprednu dijagnostika i otklanjanje kvarova, redovno održavanje i pažljivo korišćenje svakog hidrauličkog sistema, a to je moguće samo uz dobro poznavanje funkcionalnih principa svih elemenata, njihovih veza i sistema u celini. Međutim, savremeni hidraulički sistemi poljoprivrednih mašina često su veoma komplikovani, a konstrukcija njihovih komponenata previše kompeksna za detaljno grafičko predstavljanje u sastavu pripadajuće hidrauličke instalacije. Zato, umesto detaljnog predstavljanja komponenata, koriste se odgovarajući šematski dijagrami. Ovaj tekst predstavlja logičan nastavak prvog i drugog dela rada, posvećenih opštim simbolima, oznakama mernih instrumenata i indikatora (prvi deo), kao i pumpama i izvršnim elementima (drugi deo). Treći deo rada prikazuje hidrauličke simbole elemenata za upravljanje - hidrauličke ventile. Grafičke simboličke oznake upravljačkih komponenata su definisane ISO standardima.
Reference
Anonimous (2012) ISO 1219-1:2012(en): Fluid power systems and components: Graphical symbols and circuit diagrams: Graphical symbols for conventional use and data-processing applications. u: ISO/TC 131: Fluid power systems, Technical Committee, Part 1: 3 -rd ed., p. 178. Reviewed and confirmed in 2017. Link: https://www.iso.org/standard/60184.html
Anonimous (2012) ISO 1219-2:2012(en): Fluid power systems and components: Graphical symbols and circuit diagrams: Circuit diagrams. u: ISO/TC 131: Fluid power systems, Technical Committee, Part 2: 2 -nd ed., p. 42. Reviewed and confirmed in 2018, Link: https://www.iso.org/standard/51200.html
Anonimous (2016) ISO 1219-3:2016(en): Fluid power systems and components: Graphical symbols and circuit diagrams: Symbol modules and connected symbols in circuit diagrams. u: ISO/TC 131/SC 1: Symbols, terminology and classifications, Technical Committee, Part 3: 1 - st ed., p. 23. Link: https://www.iso.org/standard/62614.html
Barać, S., Petrović, D., Vuković, A., Biberdžić, M., Đikić, A., Đokić, D. (2017) Rezultati ispitivanja ratarskih prskalica u uslovima centralne Srbije. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 43, br. 1, str. 17-26
Cerović, V., Petrović, V.D., Radojević, L.R. (2016) Simulacije procesa raspršivanja. u: Zbornik radova 18. naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem 'Aktuelni problemi mehanizacije poljoprivrede', 9. Decembar 2016., Beograd, Srbija, str. 14-21
Cerović, V.B., Petrović, D.V. (2018) Hidrostatički sistemi prenosa snage poljoprivrednih mašina - zapreminske pumpe. Poljoprivredna tehnika, vol. 43, br. 1, str. 12-21
Cerović, V.B., Petrović, D.V. (2018) Ventili kao upravljačke komponente hidrostatičkih sistema. Poljoprivredna tehnika, vol. 43, br. 3, str. 11-25
Dragan, P.V., Vera, C.B. (2019) Hidraulički simboli - deo I - opšti simboli i oznake mernih instrumenata i indikatora. Poljoprivredna tehnika, vol. 44, br. 1, str. 45-56
Majdič, F. (2013) Hidravlični Simboli - Povzeto po standardu ISO 1219-1 (2006-10-15). Laboratorij za pogonsko-krmilno hidravliko (LPKH), Link: http://lab.fs.uni-lj.si/lft/img/material/SW-Hidra-simboli-vse.pdf
Miodragović, M.R., Petrović, V.D., Mileusnić, I.Z., Dimitrijević, Ž.A., Radojević, L.R. (2012) Water distribution uniformity of the traveling rain gun. African Journal of Agricultural Research, 7(13), pp. 1988-1996. Link: https://academicjournals.org/journal/AJAR/article-full-textpdf/326F84638540
Miodragović, R., Petrović, D., Mileusnić, Z., Dimitrijević, A. (2011) Energy and distribution parameters of the mobile wheel line sprinkler system. u: The 39th International Symposium on agricultural engineering 'Actual Tasks on Agricultural Engineering', 22-25 Februar, 2011, Opatija, Hrvatska, Proceedings of, 299-305
Petrović, D.V., Urošević, M., Radojević, R.L., Mileusnić, Z.I., Petrović, S. (2017) Razvoj hidrauličko-mehaničkog sistema automatske nivelacije berača maline i kupine. Poljoprivredna tehnika, vol. 42, br. 2, str. 1-10
Petrović, D.V., Cerović, V.B. (2019) Hidraulički simboli - deo II - pumpe i izvršni organi. Poljoprivredna tehnika, vol. 44, br. 2, str. 1-12
Petrović, V.D., Radojević, L.R., Vukša, P., Golubović, Z.Z. (2012) Droplet size distributions of conventional and air-induced nozzles. u: The das-29, 29th Danubia-Adria Symposium, 26th -29th, September, University of Belgrade, Serbia, Proceedings of, 166-169
Trinkel, E. (2017) Fluid Power Basics. Penton Media, Inc, 1 -st eBook ed, https://www.hydraulicspneumatics.com/
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PoljTeh1903001P
objavljen u SCIndeksu: 20.09.2019.

Povezani članci

Poljoprivredna tehnika (2019)
Hidraulički simboli - deo II - pumpe i izvršni organi
Petrović Dragan V., i dr.

Poljoprivredna tehnika (2019)
Hidraulički simboli - deo I - opšti simboli i oznake mernih instrumenata i indikatora
Petrović Dragan V., i dr.

Poljoprivredna tehnika (2019)
Hidraulički simboli - deo IV - razvodni ventili
Petrović Dragan V., i dr.

prikaži sve [10]