Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2011, br. 26, str. 11-21
Računovodstveno vrednovanje inicijalne javne ponude akcija IPO (Initial Public Offering)
Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresadragan.milovanovic@efbl.org
Ključne reči: analiza; IPO (Initial Public Offering); finansiranje preduzeća; analiza troškova
Sažetak
Finansijska ocena isplativosti finansiranja preduzeća iz dostupnih izvora finansiranja predstavlja jedno od najaktuelnijih pitanja vezanih za problematiku finansiranja razvoja preduzeća. Finansiranje razvoja može se izvršiti na bazi zadržane dobiti iz prethodnih godina, na bazi bankarskih kredita ili emisije obveznica, preko strateških partnera ili kroz inicijalnu javnu ponudu akcija - IPO. Da bismo doneli odluku koju opciju izvora finansiranja koristiti potrebno je komparirati pojedinačne rezultate cost-benefit analize isplativosti svakog od pojedinačnih izvora finansiranja razvoja preduzeća. U radu je elaboriran presek teorijske i empirijske analize isplativosti finansiranja preduzeća na bazi inicijalne javne ponude akcija IPO (Initial Public Offering). Cilj rada je da se na bazi računovodstvenog vrednovanja inicijalne javne ponude akcija, tj. analize iznosa prikupljenih finansijskih sredstava i analize troškova inicijalne ponude akcija ukaže na isplativost takvog načina finansiranja. Cilj rada je takođe, da se elaboriraju mogućnosti smanjenja troškova inicijalne javne ponude akcija, kao i da se analiziraju mogućnosti povećanja prikupljenih finansijskih sredstava prilikom inicijalne javne ponude akcija.
Reference
Bašić, T. (2009) Potpuni kolaps inicijalnih javnih ponuda (IPO) u Evropi. sep., 10/11/2010 www.poslovni.hr
Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J. (1996) Investments. New York, itd: McGraw-Hill
Eric, D. (2003) Finansijska tržišta i instrument. Beograd: Čigoja štampa
Gregoriou, G.N. (2006) Initial public offerings: An international perspective. Oxford: Butterworth-Heinemann
Hoover, S.A. (2006) Stock valuation an essential guide to Wall Street's most popular valuation models. New York: McGraw-Hill
Ivanišević, M. (2008) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Kelleher, J. (2010) Equity valuation for analysts & investors a unique stock valuation tool for financial statement anal: The McGraw-Hill Companies
Mishkin, F.S., Eakins, S.G. (2006) Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta. Beograd: Data status
Mishkin, F.S., Eakins, S.G. (2005) Financijska tržišta + institucije. Zagreb: Mate
Murphy, J.J. (1998) Technical analysis of the futures markets: A comprehensive guide to trading methods and applications. New York: Institute of Finance
Pavić, A. (2007) IPO pokretač tržišta kapitala i uspješan model privatizacije. okt., 10. 11. 2010. www.poslovni.hr/ i Wikipedia, Inicijalna javna ponuda akcija
Sharpe, W.F., Alexander, G.J., Bailey, J.V. (1990) Investments. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall International
Šoškić, D.B., Živković, B. (2006) Finansijska tržišta i institucije. Beograd: Ekonomski fakultet
Šoškić, D.B. (2006) Hartije od vrednosti - upravljanje portfoliom i investicioni fondovi. Beograd: Ekonomski fakultet
van Horne, J.C., Wachowicz, J.M. (2002) Osnove financijskog menadžmenta. Zagreb: Mate
Vunjak, N., Ćurčić, U., Kovačević, L. (2008) Korporativno i investiciono bankarstvo. Bečej: Proleter
Zečević, A. (2009) Varšava, lider u Europi prema broju IPO-a. januar, http://www.poslovni.hr
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2012.

Povezani članci

Ekonomika (2012)
Upotreba fjučersa u zaštiti na finansijskom tržištu
Grubišić Zoran, i dr.

Ekonomski pogledi (2011)
Rizici u međunarodnom bankarstvu
Milenković Ivan

Bankarstvo (2009)
Proizvodi finansijskog inženjeringa
Subić Vera

prikaži sve [93]