Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
Alternativne metode procene efikasnosti investicija i izbor
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresaslobodan_milovanovic@yahoo.com
Ključne reči: diskontni faktor; rentabilnost; sadašnja vrednost; profitabilnost; interna stopa prinosa; anuitet; neto tok novca
Sažetak
Među dinamičkim metodama ocene efikasnosti investicija najistaknutije mesto pripada metodama koje se zasnivaju na sadašnjoj, diskontovanoj vrednosti. To su: metoda neto sadašnje vrednosti i metod interne stope rentabilnosti, čija suština je u u tome da se vrednost novca u prošlosti i budućnosti tretira po sadašnjoj/ današnjoj vrednosti.
Reference
Krasulja, D., Ivanović, M. (2005) Poslovne finansije. Beograd
Kulić, M. (2003) Finansijski menadžment. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Milovanović, S., Carić, M. (2007) Makroekonomija. Novi Sad: Privredna akademija
Milovanović, S., Carić, M. (2007) Finansijski menadžment. Novi Sad: Privredna akademija, Spoljnotrgovinski fakultet
Orsag, S. (2002) Budžetiranje kapitala - procjena investicijskih projekata. Zagreb: Masmedia
Peterson, R.R. (1994) Financial management and analysis. New York, itd: McGraw-Hill
Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2005) Economics. Boston: McGraw-Hill
van Horne, J.C., Wachowicz, J.M. (2002) Osnove financijskog menadžmenta. Zagreb: Mate
Vunjak, N.M. (2002) Finansijski menadžment. Subotica: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 08.04.2011.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2000)
Strategija raspodele dobiti između dva investiciona ciklusa
Komazec Ljubica

Anali Ekon fak Subotica (2001)
Novi trendovi u berzanskom trgovanju putem interneta
Anđelić Goran B.

Anali Ekon fak Subotica (2002)
Portfolio strategija poslovnih banaka - kreditni i investicioni portfolio
Vunjak Nenad M.

prikaži sve [77]