Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 16  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 90, br. 3-4, str. 170-182
Trgovina ženama kao jedan od oblika nasilja nad ženama
Predškolska ustanova „Lane', Doljevac
Ključne reči: trgovina ljudima; Ujedinjene nacije; faktori viktimizacije; prostitucija; trgovina ženama
Sažetak
Trgovina ljudima predstavlja jedan od mnogobrojnih vidova nasilja nad ženama. Iako se kao žrtve trgovine ljudima mogu javiti i druga lica, najčešće se kao žrtve pojavljuju žene. Trgovina ljudima predstavlja najunosniji posao, odmah iza trgovine drogom. Tamna brojka kod ovog vida kriminaliteta je veoma velika, a trgovina ljudima predstavlja ne problem jedne zemlje, već čitave međunarodne zajednice. Upravo iz tog razloga na nivou Ujedinjenih nacija donet je čitav niz кonvencija koje za cilj imaju sprečavanje i suzbijanje trgovine ljudima. Faktori koji dovode do trgovine ženama su različiti, počev od siromaštva, korupcije, nasilja u porodici, seksualnog nasilja, nade za boljim životom. U radu će biti data analiza najvažnijih međunarodnih dokumenata donetih u ovoj oblasti, kao i pregled faza kroz koje trgovina ljudima prolazi i faktori koji doprinose ili mogu doprineti trgovini ljudima.
Reference
*** (2016) Sve više žrtava trgovine ljudima. http://www.politika.rs/rubrike/Hronika/Sve -vishe-zrtava-trgovine-ljudima.lt.html, pretraženo 23. 10. 2016
Bjerkan, L., Dyrlid, L., Nikolić-Ristanović, V., Simeunović-Patić, B. (2005) Samo moj život. Rehabilitacija žrtava trgovine ljudima u cilju seksualne eksploatacije. Beograd
Bošković, M. (2012) Kriminologija. Novi Sad: Pravni fakultet
Ilić, Z. (2004) Seksualno i rodno zasnovano nasilje i potreba da se ova tema pokrene u izbegličkoj i raseljeničkoj populaciji. u: Trgovina ženama, Beograd: Grupa 484
Konstantinović-Vilić, S., Petrušić, N., Žunić, N., Đorić, G. (2004) Ljudska prava za žene. Niš: Odbor za građansku inicijativu
Konstantinović-Vilić, S., Petrušić, N., Žunić, N. (2002) Sex trafficking - putevi seksualne eksploatacije žena. Niš
Konstantinović-Vilić, S., Nikolić-Ristanović, V., Kostić, M. (2009) Kriminologija. Niš: Pelikan print
Matak, Š., Vargek, A. (2012) Trgovanje ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja - utječe li legalizacija prostitucije na smanjenje trgovanja ljudima?. Pravnik, 46(92
Nikač, Ž., Simović, D., Žarković, M., Vukašinović-Radojčić, Z., Simeunović-Pantić, B., Spasić, D. (2012) Rodna ravnopravnost i rodno zasnovano nasilje - priručnik. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Simeunović-Patić, B. (2008) Prepoznavanje viktimizacije trgovinom ljudima. Temida, vol. 11, br. 4, str. 69-86
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: rasprava/članak
DOI: 10.5937/gakv1803170T
objavljen u SCIndeksu: 18.05.2019.
Creative Commons License 4.0