Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 7 od 16  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 56, br. 2, str. 189-209
Zastupljenost maloletnika u strukturi izvršilaca imovinskog kriminaliteta
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

e-adresamiroslawuk@sezampro.rs
Sažetak
Imovinska prava predstavljaju vrednosti koje su u svim društvima zaštićene najvišim pravnim normama od otuđenja, ugrožavanja ili oštećenja. Delikti protiv imovine prisutni su u svim društvima od najstarijih vremena i zbog toga se smatraju za klasični kriminalitet. Jedna od njihovih karakteristika je masovnost vršenja, s obzirom da ova dela participiraju sa najvećim udelom u ukupno registrovanom kriminalitetu punoletnih i maloletnih izvršilaca. Za pravilno sagledavanje udela maloletnika u vršenju ovih dela neophodno je utvrditi stanje i trendove ove vrste kriminaliteta maloletnika, što može koristiti organima formalne socijalne kontrole u kreiranju politike suzbijanja kriminaliteta. U tu svrhu koristićemo zvanične statističke podatke Republičkog zavoda za statistiku. Proučavanje stanja i kretanja imovinskog kriminaliteta maloletnika značajno je i sa kriminološkog aspekta, imajući u vidu da vršenjem ovih dela pojedini maloletnici započinju svoju kriminalnu karijeru, što za zajednicu predstavlja veću društvenu opasnost. Imovinski delikti maloletnika imaju posebne fenomenološke karakteristike koje im daju određenu specifičnost u odnosu na kriminalitet punoletnih lica. U ovom radu će biti prikazane fenomenološke karakteristike imovinskog kriminaliteta maloletnika u Srbiji u periodu od 2004. do 2013. godine, kao i krivično pravna reakcija na ovu vrstu delikta.
Reference
Bošković, M. (2000) Kriminološki leksikon. Novi Sad: Matica srpska
Carroll, A. (2009) Adolescent reputations and risk: Developmental trajectories to delinquency. New York: Springer
Haas, N., Farrington, P.D., Killias, M., Sattar, G. (2004) The impact of different family configurations on delinquency. British Journal of Criminology, vol. 44, (4), http://bjc.oxfordjournals.Org/content/50/4.toc, 14.9.2014
Ignjatović, Đ. (2008) Kriminologija. Beograd: Pravni fakultet, Centar za publikacije
Ignjatović, Đ.M. (2006) Kriminološko nasleđe. Beograd: Službeni glasnik
Jašović, Ž.B. (1978) Kriminologija maloletničke delinkvencije. Beograd: Naučna knjiga
Joksić, I. (2011) Kažnjavanje maloletnika u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 2, str. 134-148
Jovašević, D. (2006) Krivične sankcije za maloletnike u novom Krivičnom zakonu Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 48, br. 5, str. 689-711
Konstantinović-Vilić, S., Nikolić-Ristanović, V., Kostić, M. (2010) Kriminologija. Beograd: Prometej, četvrto izdanje
Matijašević, J., Dragojlović, J. (2013) Zavodske vaspitne mere u maloletničkom krivičnom pravu Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 55, br. 1, str. 84-97
Milutinović, M., Aleksić, Ž.L. (1989) Maloletnička delinkvencija. Beograd: Naučna knjiga
Perić, O. (2007) Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Beograd: Službeni glasnik
Perić, O. (1979) Maloletnički zatvor. Beograd: Privredna štampa
Petrović, B., Meško, G. (2004) Kriminologija. Sarajevo: Pravni fakultet, str. 183-184
Siegel, J.L., Welsh, C.B. (2010) Juvenile delinquency: The core. Wadsworth: Cengage learning, http://books.google.rs, 12. 9. 2014
Simeunović-Patić, B. (2009) Obeležja kriminaliteta maloletnika u Srbiji i perspektive adekvatnog društvenog reagovanja. u: Prevencija kriminala i socijalnih devijacija - od razumevanja ka delovanju, Zbornik radova, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Skala, A. (1959) O vaspitanju dece ometene u razvitku. Beograd: Nolit
Soković, S., Bejatović, S. (2009) Maloletničko krivično pravo. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne i društvene nauke
Škulić, M. (2003) Maloletnici kao učinioci i kao žrtve krivičnih dela. Beograd: Dosije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1402189V
objavljen u SCIndeksu: 10.07.2015.

Povezani članci

Bezbednost, Beograd (2011)
Kažnjavanje maloletnika u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske
Joksić Ivan

Bezbednost, Beograd (2016)
Maloletnički zatvor u penitencijarnoj praksi
Joksić Ivan

Sociološki pregled (2010)
Strah od zločina - istraživanje stavova studenata
Ljubičić Milana, i dr.

prikaži sve [107]