Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 9 od 16  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 85, br. 6, str. 290-303
Novčana kazna u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Sažetak
Krivične sankcije predstavljaju jedan vid društvene reakcije na različite oblike kriminaliteta. Sistem krivičnih sankcija u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine čine: kazne, mere upozorenja, mere bezbednosti i vaspitne mere. Sistem kazni u Bosni i Hercegovini je jednostavan. On obuhvata samo dve kazne: kaznu zatvora i novčanu kaznu. Predmet ovog rada je analiza karakteristika novčane kazne, kao imovinske krivične sankcije u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine.
Reference
*** (2003/2010) Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine. Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 36/2003, 37/2003, 21/2004, 69/2004, 18/2005 i 42/2010
*** (2003-2010) Krivični zakon Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 3/2003 - nametnuti tekst, 32/2003 - ispravka, 37/2003 - usvojeni tekst, 54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 32/2007 i 8/2010
*** (2003/2010) Krivični zakon Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, br. 10/2003, 6/2005, 14/2007, 19/2007, 21/2007, 2/2008, 17/2009 i 21/2010
*** (2000) Krivični zakonik Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 22
*** (2003-2010) Krivični zakon Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 49/03, 108/04, 37/06, 70/06 i 73/10
*** (1977) Krivični zakon Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Službeni list Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, br. 16
Babić, M., Marković, I. (2008) Krivično pravo - opšti dio. Banja Luka: Pravni fakultet
Čejović, B.M. (1995) Krivično pravo - opšti deo. Niš: Studentski kulturni centar
Jovašević, D. (2006) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Nomos
Konstantinović-Vilić, S., Nikolić-Ristanović, V., Kostić, M. (2009) Kriminologija. Niš: Pelikant print
Mrvić-Petrović, N. (2006) Krivično pravo - opšti i posebni deo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Petrović, B., Jovašević, D. (2005) Krivično (kazneno) pravo Bosne i Hercegovine - opći dio. Sarajevo: Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1306290P
objavljen u SCIndeksu: 23.12.2013.

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2008)
Primena amnestije u krivičnom pravu
Jovašević Dragan

Gl Adv komore Vojvodine (2013)
Obično ubistvo
Coković Sabahudin

Zb Pravnog fak Niš (2008)
Pojam, karakteristike i sadržina amnestije u krivičnom pravu
Jovašević Dragan

prikaži sve [100]