Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 9 od 12  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 6, str. 334-342
Uticaj savremenog međunarodnog marketinga na poslovne performanse preduzeća
aVisoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac
bBeogradska poslovna škola, Beograd
cUniverzitet za poslovne studiјe, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
Sažetak
Cilj ovog rada je da prikaže uticaj procesa internacionalizacije u uslužnoj delatnosti - marketinga usluga i međunarodnog marketinga. Težište rada je na međunarodnim činiocima koji utiču na proces globalizacija i na međunarodnom marketingu kao najznačajnijem aspektu vođenja poslovne politike. U radu se razmatraju savremeni trendovi u međunarodnoj ekonomiji i modaliteti međunarodne poslovne saradnje u sektoru usluga.
Reference
Bannock, G. (1998) Dectionary of economics. London: Penguin Book Ltd, Sixth edition
Bartlet, A. (1992) Kentucky Fried Chicken. Harvard Business School
Čavlin, M., Žugić, R., Prebiračević, V. (2017) Karakter planiranja kao funkcije menadžmenta. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 3, br. 1, str. 102-113
Fajtfild, P. (2003) Strategije u marketingu. Beograd: Clio
Gašović, M. (2002) Osnove menadžmenta. Beograd, Praktikum
Haton, A. (2003) Planiranje u marketingu. Beograd: Clio
Jednak, J. (2003) Ekonomija. Beograd: BPŠ
Jovanović, D., Milenković, N., Damnjanović, R. (2017) Ocenjivanje i predviđanje potreba potrošača. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 3, br. 1, str. 70-79
Jović, M. (2002) Međunarodni Marketing. Beograd: IEN
Kancir, R. (2003) Marketing usluga. BPŠ, Predavanja
Knežević, R. (2002) Marketing. Beograd: BPŠ
Kotlica, S. (2002) Međunarodna ekonomika i poslovanje. Beograd: Megatrend
Lovelock, C.H., Yip, G.S. (1996) Developing global strategies for service businesses. California Management Review, 38(2): 64-86
Mihajlović, M., Krstić, S., Šegrt, S., Pavlović, D., Jovanović, D., Simeunović, T. (2016) Ekonomska analiza uticaja koncentracije tržišta mleka na efikasnost nabavki u sistemu odbrane. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 3, str. 973-985
Milojević, I., Vukoje, A., Mihajlović, M. (2013) Računovodstveno konsolidovanje bilansa metodom sticanja. Ekonomika poljoprivrede, vol. 60, br. 2, str. 237-252
Prdić, N. (2017) Konkurentska prednost preduzeća na osnovu benčmarking analize poslovanja. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 3, br. 3, str. 107-117
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1906334S
objavljen u SCIndeksu: 30.01.2020.

Povezani članci