Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 2 od 23  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 63, br. 2, str. 154-170
Obezbeđenje mesta događaja od strane službenika obezbeđenja
Ministarstvo unutrašnjih poslova, PU u Kraljevu, Kraljevo

e-adresab.lestanin@gmail.com
Ključne reči: mesto događaja; službenik obezbeđenja; ugovor; štićeni objekat
Sažetak
Primena ovlašćenja od strane službenika obezbeđenja izaziva mnoge kontroverze kako u domaćem sistemu bezbednosti tako i u okruženju. Iako sistem privatne bezbednosti nije Nov institut, već je poznat u gotovo svim državama, njegovo pravno uređivanje još uvek nije zaokruženo. U radu se istražuju pravno uređivanje i postupak primene ovlašćenja obezbeđenja mesta događaja. U uvodu se daje kratka uporednopravna analiza pravnih sistema država u okruženju i nekih evropskih država. U drugom delu analizom pravnih normi sistemskog zakona dolazi se do osnovnih principa za primenu ovlašćenja službenika obezbeđenja. U trećem delu analizirano je ovlašćenje zabrane ulaska i boravka u štićenom objektu kao potencijalno ovlašćenje koje može koristiti kao osnov za obezbeđenje mesta događaja. U četvrtom delu iz dostupne literature i iz praktičnog postupanja uobličava se postupanje službenika privatne sigurnosti prilikom obezbeđenja mesta događaja u situaciji kada ne postoji izričita pravna norma. Zaključuje se da s aspekta pravne uređenosti i primene ovog ovlašćenja postoje dva tipa pravnih sistema, da osnov i granice primene ovog ovlašćenja mogu biti u krivičnom i prekršajnom zakonodavstvu, da taktika i način postupanja odgovora onoj koja važi za policijske službenike i da se de lege ferenda ovo ovlašćenje mora naći u sistemskom zakonu.
Reference
*** (2008/2013) Zakon o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine. Službene novine Federacije BiH, br. 78 i 67
*** (2009) Zakon o zabrani diskriminacije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 22
*** (2011) Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1). Uradni list RS, št. 17
*** (2018) Zakon o zaštiti lica i imovine. Službeni list CG, br. 43
*** (2013-2018) Zakon o privatnoj bezbednosti. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018
*** (2020) Zakon o privatnoj zaštiti. Narodne novine, br. 16
*** (20101-2019) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 2/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 i 35/2019
*** (2005-2019) Krivični zakonik. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85/2005, 88/2005 -ispr., 107/2005 -ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019
*** (2012-2016) Zakon za privatno obezbeduvanje. Služben vesnik na Republika Severna Makedonija, br. 166/2012, 164/2013, 148/2015, 193/2015 i 55/2016
*** (2012) Zakon o agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 4
*** (2004/2005) Zakon o agencijama za osiguranje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti. Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, br. 27/2004, 15/2005 i 37/2005
*** (2019) Pravilnik o načinu primene ovlašćenja službenika obezbeđenja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 59
*** (2001) Private security industry act. https://www.legislation.gov. uk/ukpga/2001/12/contents, dostupan 27. 9. 2020
Ahić, J. (2011) Javno-privatno partnerstvo u oblasti sigurnosti u BiH. Kriminalističke teme, 11(1-2): 73-84
Arminoski, V., Straub, T. (2019) Komparativna pravna analiza međunarodne kriminalističke saradnje u oblasti privatne bezbednosti između Savezne Republike Nemačke i Republike Severne Makedonije. Kriminalistička teorija i praksa, 6(11): 69-85
Autora, G. (2015) Priručnik za obuku službenika privatnog obezbeđenja. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Bakreski, O. (2016) Privaten bezbednosen sektor vo Republika Makedonija - legitimacija i regulacija. u: Privatna bezbednost vo XXI vek - Iskustva i predizvici', Međunarodna naučna konferencija privatna bezbednost vo XXI vek: iskustva i predizvici, Skopje, str. 181-190
Jovašević, D. (2018) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Dosije
Jovašević, D. (2017) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Dosije
Kalem, D. (2013) Ovlasti osoba koje obavljaju poslove privatne zaštite. Sigurnost, 55(3): 237-252
Kiurski, J. (2014) Značaj uviđaja kao dokazne radnje za istragu. u: Tužilačka istraga - Regionalna krivično procesna zakonodavstva i iskustva u primeni, Beograd: Misija OEBS-a u Srbiji, str. 197-206
Labović, D. (2017) Normativna regulativa privatne bezbednosti Republike Srbije - dostignuća i perspektive. Bezbednost, Beograd, vol. 59, br. 1, str. 115-136
Leštanin, B., Nikač, Ž. (2016) Komentar Zakona o policiji. Beograd: Poslovni biro
Leštanin, B. (2013) Priručnik za primenu novog ZKP za policijske službenike i druga lica zadužena za primenu zakona. Beograd: Poslovni biro
Miletić, S. (2001) Pojmovnik policijskog prava - značenje 650 pojmova iz oblasti unutrašnjih poslova. Beograd: Službenik glasnik
Otašević, B. (2018) Procedure na mestu otkrivanja tajnih laboratorija za proizvodnju droga. Bezbjednost, policija, građani, 14(1): 3-20
Sotlar, A., Dvojmoč, M. (2016) Private security in Slovenia: 25 years of experiences and challenges for the future. u: 'Privatna bezbednost vo XXI vek: iskustva i predizvici', Meѓunarodna naučna konferencija privatna bezbednost vo XXI vek: iskustva i predizvici, Skopje, str. 15-40
Žarković, M., Bjelovuk, I., Kesić, T. (2012) Kriminalističko postupanje na mestu događaja i kredibilitet naučnih dokaza. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Žarković, M., Lajić, O., Ivanović, Z. (2010) Policijsko postupanje prilikom obezbeđenja mesta krivičnog događaja kao preduslov za uspešnu forenzičku identifikaciju. Nauka, bezbednost, policija, vol. 15, br. 2, str. 71-86
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost2102154L
primljen: 29.09.2020.
revidiran: 01.07.2021.
prihvaćen: 07.09.2021.
objavljen u SCIndeksu: 12.11.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka