Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 10 od 20  
Back povratak na rezultate
2018, br. 1, str. 303-324
Veštačenje umetničkih dela na papiru
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
bn/a

e-adresaefterpidjukic@gmail.com
Ključne reči: krivotvorenje i autentifikacija; umetnička dela na papiru; veštačenje; fizičko-hemijske analize koje se koriste tokom veštačenja
Sažetak
U jedan od najunosnijih vidova kriminalne aktivnosti spadaju falsifikovanje umetničkih dela, gde se ostvaruju ogromne zarade na aukcijama i na crnom tržištu umetnina. U privatnim kolekcijama, galerijama i muzejima sigurno ima veliki broj neotkrivenih falsifikovanih umetničkih dela čiju je autentičnost potrebno utvrditi. Veliki deo procesa autentifikacije ne ulazi u domen forenzike, jer su zaključke uglavnom donosili istoričari umetnosti i drugi poznavaoci umetnosti. Kasnija istraživanja su utvrdila da je 40% umetničkih radova upitne autentičnosti; što ukazuje na potrebu za naučnom analizom umetničkih dela, i da forenzički pristup autentifikacije zameni poznavaoce ili stručnjake iz istorije umetnosti. Potreba za veštačenjem dokumenata i umetničkih dela na papiru obično se javlja kada sadržaj, poreklo ili prikaz okolnosti pod kojima je delo sačinjeno navode na ozbiljnu sumnju u njegovu ispravnost. Pod veštačenjem umetničkih dela na papiru podrazumevamo kriminalističko i sudsko ispitivanje umetničkih dela kod kojih je za podlogu korišćen papir, a u umetnička dela spadaju akvareli, pasteli, grafički otisci - grafike, crteži (olovkom, tuševima, mastilom), mape i planovi, i mnoge druge kombinovane tehnike. Prilikom veštačenja primenjuju se brojne fizičko-hemijske analize, koje daju detaljne i tačne informacije o materijalima koje čine jedno umetničko delo na papiru. Ispituje se uz poštovanje osnovnih pravila (npr. ne sme se oštetiti materijal koji se ispituje). Ove metode se mogu koristiti radi utvrđivanja autentičnosti umetničkog dela, odnosno radi određivanja da li je falsifikat ili ne, koje informacije daje (starost, vrsta papira, pigmenata i dr.).
Reference
*** (2011-2014) Zakonik o krivičnom postupku RS. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014
*** (2011/2014) Zakon o parničnom postupku. Sl. glasnik RS, Br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US i 55/2014
Aleksić, Ž., Škulić, M. (2011) Kriminalistika. Beograd: Pravni fakultet - Centar za izdavaštvo i informisanje
Aleksić, Ž.L. (1996) Veštačenje falsifikata dokumenata, rukopisa i novca. Beograd: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Bejatović, S. (2014) Krivično procesno pravo. Beograd: Glasnik
Čimburović, Lj., et al. (2011) Kriminalistička tehnika. Novi Pazar: Univerzitet
Daab, J. (2010) Fine art authentication: Where are the forensic examiners?. Forensic Examiner, Volume 19 (Issue No. 2), 40-45
Hozo, Dž. (1988) Umjetnost multioriginala. Mostar-Ljubljana: Prva književna komuna
Kraigher-Hozo, M. (1991) Slikarstvo, metode slikanja i materijali. Sarajevo: Svjetlost
Maksimović, R., Todorić, U. (1995) Kriminalistika - tehnika. Beograd: Policijska akademija
Mašković, L., Samardžić, R. (2014) Neki forenzički metodi analize slikarskih boja. Nauka, bezbednost, policija, br. 2, str. 95-114
Mentuš, S., Damjanović, Lj. (2015) Fizičkohemijska analiza. Beograd: Fakultet za fizičku hemiju
Radosavljević, V. (2007) Tehnika starog pisma i minijature. Beograd: Narodna biblioteka Srbije
Radosavljević, V., Petrović, R. (2000) Konzervacija i restauracija arhivske i bibliotečke građe i muzejskih predmeta od tekstila i kože. Beograd: Arhiv Srbije
Ristić, S. (2010) Identitet umetničkog dela. Filozofija i društvo, vol. 21, br. 2, str. 293-308
Samardžić, R. (2017) Umetnost i kriminal. Novi Sad: Platoneum d.o.o
Spencer, R.D. (2015) Authenticating Caravaggio (or not). Spencer's Art Law Journal, Vol. 5 (Issue No. 3), 2-5
Svičević, R., Zindović, I. (2014) Pisanje i grafoskopsko veštačenje. Beograd: Poslovni biro
Tayler, V.E. (1993) Focus on forgeries: A guide to forgeries of common stamps. Linn's Stamp News, 21-36
Trejos, T. (2012) Evaluation of the evidential value of the elemental composition of glass, ink and paper by laser-based micro-spectrochemical methods. https://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1863&context=etd, preuzeto 13. januara, 2018
Whitmore, P.M. (2005) The scientific examination of works of art on paper. u: Sackler NAS Colloquium 2015: Scientific Examination of Art: Modern Techniques in Conservation and Analysis, Washington, DC: The national academies press, pp 27-39
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/GFB1801303B
objavljen u SCIndeksu: 31.03.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka