Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 70, br. 2, str. 481-504
Modeli terorističke agresije
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija

e-adresahatidza.berisa@mod.gov.rs
Sažetak
Terorizam kao svetsko zlo nepobitan je dokaz nasilja iz političkih razloga radi zastrašivanja i slamanja otpora onoga prema kome je uperen, ali pod njim se podrazumeva i strahovlada, nasilje i vlada nasilja. Dakle, terorizam postaje ambivalentna pojava, batina u rukama vlasti protiv podanika, ali i bumerang u rukama 'sužnjih'. U kontekstu akata terorizma težište rada predstavljaju mogući modeli terorističke agresije kao oblik ugrožavanja globalne bezbednosti. Terorizam je jedan od svetskih izazova, rizika i pretnji koji postaje problem ne samo političara i vlada širom sveta, nego i običnih ljudi, institucija sistema i ustanova državnog aparata. U ovom radu nastojano je da se pobliže rasvetli pojava terorizma na svetskoj sceni u kontekstu asimetričnog ratovanja na nelinearnom bojištu koji karakteriše: minimum snaga, maksimalni zastršujući efekti, katastrofalne posledice u okruženju, koje karakteriše odsustvo zakonitosti ponašanja.
Reference
*** (1899) Prepiska o arbanaskim nasiljima u Staroj Srbiji 1898-1899. godini. Beograd: Ministarstvo inostranih dela, str. 15-16
Arvanites, N.D.A. (2003) Balkanski čvor - geo-izborna dimenzija. Beograd: Anda Info
Bartelemi, K., Ribnikar, D. (2003) Asimetrični ratovi, sukobi juče i danas terorizam i nove pretnje. Beograd: NIC 'Vojska'
Bžežinski, Z. (2001) Velika šahovska tabla. Podgorica: CID
Čomski, N. (2002) 11. Septembar. Draganić, prevod sa engleskog Vesna Odanović Kapuran
Čomski, N. (1998) Godina 501 - konkvista se nastavlja. Beograd: Svetovi
Dejvid, N., Tagarev, T. (2004) Šta teorija haosa znači za rat. Informativni bilten prevoda, prevoda br. 1
Dimitrijević, V. (1997) Strahovlada, drugo neizmenjeno i nedopunjeno izdanje. Beograd: Dosije
Entoni, K.H. (2003) Iskustva SAD i Britanije u toku rata u Iranu. Informativni bilten prevoda, br. 1
Gregori, K.R. (2003) Upravljanje znanjem u kriznim vremenima. Informativni bilten prevoda, br. 1
Gregori, K.R. (2004) Novi talas islamskog terorizma u Evropi se zahuktava. Informativni bilten prevoda, br. 1
Ignjatijef, M. (1999) Virtualni rat. Beograd: Biblioteka Samizdat B92
Lukić, R.D., Pečujlić, M., ur. (1982) Sociološki leksikon. Beograd: Savremena administracija, str. 471
Mijalkovski, M., Damjanov, P. (2002) Terorizam albanskih ekstremista. Beograd: NIC 'Vojska'
Mijalkovski, M. (1998) Teroristička dejstva. Novi glasnik, br. 5, str. 8
Milošević, M. (2001) Sistem državne bezbednosti. Beograd: Policijska akademija
Ostojić, N. (2002) Asimetrični pogled na terorizam. Vojni informator, VIZ, br. 4-5
Pašanski, M.R. (1987) Savremene kamikaze - transnacionalni terorizam i diplomatija. Beograd: Književne novine
Petković, M.V. (1997) Terorizam - rat u kontinuitetu. Vojno delo, vol. 49, br. 2, str. 144-153
Petrović, Z. (2002) Al Kaida. Beograd: Evro
Pilar, P. (2003) Oruđa za borbu protiv terorizma. Informativni bilten prevoda, br. 1
Savić, O., ur. (1995) Evropski diskurs rata. u: Circulus, Beograd, zbornik
Savremena administracija (1975) Politička enciklopedija. Beograd
Savremena administracija (1964) Pravni leksikon. Beograd
Sun, C.V. (2002) Umeće ratovanja. Beograd: Alnari, Mono & Manana Press
Tomaševski, K. (1983) Izazov terorizma - problemi suzbijanja terorizma u međunarodnoj zajednici. Beograd, itd: Mladost
Vajdenfeld, V., Volgang, V. (2003) Evropa od A do Š, priručnik za Evropsku integraciju. Beograd: Savezna centrala za političko obrazovanje, Fondacija Konrad Adenauer
Vujaklija, M. (1996-1997) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1802481Z
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka