Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 63, br. 2, str. 29-45
Izgrađenost konstitutivnih elemenata nauka odbrane
Nezavisni univerzitet Banja Luka, Republika Srpska, BiH
Sažetak
U radu se prvo iznose stavovi pojedinih metodologa o konstitutivnim elementima nauke uopšte. Zatim je izrađena komparativna analiza i ocena stepena izgrađenosti osnovnih konstitutivnih elemenata nauka odbrane: predmeta, teorije, jezika i metode. Uočeno je da nauke odbrane imaju svoj predmet - odbrambene delatnosti, a u okviru njih oružanu borbu, operaciju, boj, metode nauke … Takođe, ukazano je da su objekt i subjekt s epistemološke tačke identični, da problemi prevazilaze područje interesovanja nauka odbrane i da nema razloga za zamenu predmeta objektom nauke. U drugom delu je izvršena kompleksna analiza teorije nauka odbrane. Analizirani su svi elementi strukture naučne teorije: predmet, osnovni pojmovi, stavovi, hipoteze, zakoni i teoreme. Ocenjeno je da je primenjena teorija relativno izgrađena, ali da se i dalje oseća potreba za intenzivnim traganjem u oblasti odbrambenih delatnosti i izradom konzistentnih i argumentovanih teorija, naročito onih metateorijskog karaktera. U trećem delu data je kompleksna ocena jezika nauka odbrane. Ukazano je na njegove elemente, strukturu i naročito na nedovoljnu deskriptivnost i eksplikativnost. Dokazano je, međutim, da taj jezik nauka odbrane postoji, da se zasniva na osnovama našeg književnog jezika, ali i da ima specifične simbole, izraze i iskaze i da je stil pretežno doktrinarni - bez valjane eksplikacije i argumentacije. Na kraju je dat prikaz metode nauke s težištem na komparativnoj analizi u odnosu na druge metode, definisanju, tumačenju različitih stavova metodologa o njenoj strukturi i metodološkim prilazima. Dokazano je da nauke odbrane imaju svoju metodu i kompleks specifikovanih naučnih metoda koje se koriste u istraživačkom postupku.
Reference
*** (1973) Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika. Novi Sad: Matica srpska, tom 5
*** (1986) Mala enciklopedija Prosveta - opšta enciklopedija. Beograd, itd: Prosveta, tom 3
Cu, V.S. (1991) Veština ratovanja - rasprave o ratnoj veštini. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Kovač, M.V., Forca, B. (2000) Istorija ratne veštine - period 1920-2000. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Liptai, S. (1996) Teorijska izgrađenost taktike. Beograd: Centar visokih vojnih škola / CVVŠ, magistarski rad
Lukić, R.D. (2003) Metodologija prava. Beograd: Naučna knjiga
Marković, M. (1994) Filozofski osnovi nauke. Beograd: BIGZ
Mićunović, L. (1988) Savremeni leksikon stranih reči. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Mikić, S.B. (2000) Naučne zakonitosti oružane borbe. Beograd: Vojna akademija, doktorska disertacija
Milosavljević, S. (1980) Istraživanje političkih pojava. Beograd: Institut za političke studije / IPS
Milosavljević, S., Radosavljević, I. (2003) Osnovi metodologije političkih nauka. Beograd: Službeni glasnik
Milošević, N. (1990) Metod i metodologija ratne veštine. Beograd: Sekcija za štampanje i umnožavanje OS 'Maršal Tito'
Milošević, N., Milojević, S. (2001) Osnovi metodologije bezbednosnih nauka. Beograd: Policijska akademija
Pečujlić, M. (1989) Metodologija društvenih nauka. Beograd: Savremena administracija
Radinović, R. (1983) Metoda ratne veštine. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Radosavljević, I. (1996) Hipotetičko-deduktivna metoda u istraživanju politike. Gornji Milanovac-Beograd: Dečije novine
Sakan, M. (2003) Vojne nauke. Beograd: Generalštab Vojske Srbije i Crne Gore, Uprava za školstvo i obuku
Sakan, M. (2006) Metodologija vojnih nauka. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Sakan, M. (2008) Studije mira - polemologija i irinologija. Banja Luka: Nezavisni univerzitet
Sun, C.V. (1982) Umeće ratovanja. Zagreb: Globus
Šešić, B.V. (1977) Osnovi metodologije društvenih nauka. Beograd: Naučna knjiga
Vujaklija, M. (2004) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Životić, R., Jovović, B. (1990) Jezik i stil ratne veštine. Beograd: Centar visokih vojnih škola oružanih snaga 'Maršal Tito', Institut za strategijska istraživanja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2012.

Povezani članci

Vojno delo (2011)
Klasifikacija nauka odbrane
Sakan Momčilo

Vojno delo (2011)
Naučna izgrađenost operatike kao nauke odbrane
Slavković Rade, i dr.

Vojno delo (2002)
Definisanje strategije
Sakan Momčilo

prikaži sve [302]