Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 63, br. 2, str. 150-160
Naučna izgrađenost taktike kao nauke odbrane
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
Ključne reči: naučna izgrađenost; taktika; nauke odbrane; predmet; teorija; metod i jezik
Sažetak
Da bi se neko područje ljudskog saznanja prihvatilo kao nauka, neophodno je da ima bitne konstituense: autentičan predmet istraživanja, teoriju sa koherentnim naučnim činjenicama, metod saznavanja sopstvenog predmeta i jezik, odnosno, kategorijalni aparat kojim se opšti (komunicira) u procesu saznavanja i izlaganja rezultata istraživanja. To su neophodni konstituensi svake nauke. Taktika je jedna od fundamentalnih nauka odbrane i zato će se u ovom radu detaljnije razmatrati njena naučna izgrađenost kroz predmet, teoriju, metod i jezik. Taktika je najstarija nauka u oblasti nauka odbrane. Njeno naučno utemeljenje potvrđuje se u savremenom periodu.
Reference
*** (1985) Boj na kopnu - studija. Beograd: CVVŠ KoV JNA
*** (1990) Teorija ratne veštine - hrestomatija. Beograd: CVVŠ OS
*** (1967) Vojni rečnik. Beograd: Vojnoštamparsko preduzeće
Danigen, D.F. (1993) Kako voditi rat - opšti priručnik za savremeno ratovanje - oružje, oružane snage i taktika celog sveta. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Grupa autora (1996) Metodologija ratne veštine. Beograd: Centar visokih vojnih škola
Grupa autora (1981) Taktika - organizacija i namena taktičkih jedinica KoV JNA i TO. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ, knj. I
Ilić, S. (1971) Podela 'ratne veštine' i sadržaj strategije, operatike i taktike. u: Vojna nauka, Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Kanton, D. (2009) Ekstremna budućnost. Beograd: Klio
Klauzevic, K.F. (1963) O ratu. Beograd: VIZ
Liptai, S. (2001) Teorijska izgrađenost taktike. Beograd: Centar visokih vojnih škola
Marković, M. (1984) Filozofski osnovi nauke. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Prekorari, M. (1971) Tri grane vojne nauke. u: Vojna nauka (zbornik referata), Beograd: VIZ
Rezničenko, R.V. (1969) Taktika. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Sakan, M. (2003) Vojne nauke. Beograd: Generalštab Vojske Srbije i Crne Gore, Uprava za školstvo i obuku
Sakan, M. (2006) Metodologija vojnih nauka. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Sakan, M. (1994) Taktika - najznačajnija disciplina ratne veštine. Novi glasnik, VINC, Beograd, br. 1
Skvorotkin, M. (1964) Taktika kao sastavni deo ratne veštine. u: Zbirka članaka iz taktike, Beograd: Vojno delo
Sun, C.V. (1952) Veština ratovanja. Beograd: Vojno delo, Mala vojna biblioteka, 10
Svečin, A.A. (1956) Strategija. Beograd: Vojno delo
Šćekić, M. (1971) Šta izučava taktika (referat). u: Vojna nauka, zbornik referata, Beograd: Vojnoizdavački zavod, str. 455
Višnjić, D. (1998) Pojam oružane borbe. Beograd: VIZ
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2012.

Povezani članci