Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
1997, vol. 49, br. 4-5, str. 107-124
Epistemološko shvatanje objekta i predmeta taktike
Sažetak
Rezultat razvoja taktike kroz istoriju nije jedinstveno, logički i empirijski utemeljeno, određenje njenog objekta i predmeta. Razlike u shvatanjima tog problema posledica su, pre svega, neadekvatno definisanih pojedinih kategorijalnih pojmova ratne veštine i nacionalno-doktrinarnog pristupa teoriji taktike. Na osnovu dela rezultata istraživanja 'Teorijska izgrađenost taktike' sprovedenog u periodu od 1994. do 1996. godine, autor pokušava da reši problem s epistemološkog stanovišta. Pri tome analizira dosadašnje različite pristupe i detaljno argumentuje predloženo rešenje problema. Objekt i predmet taktike se sagledavaju s aspekta relativno pouzdanih opštih naučno-metodoloških određenja, koja u 'dodiru' s istorijski određenim delom stvarnosti na koji je usmerena taktika i uz primenu kompleksa naučnih metoda različitog nivoa opštosti, omogućuju potpunije argumentovanje predloženog rešenja. Epistemološko određenje objekta i predmeta taktike je ontološki problem taktike i čini jedan od značajnih preduslova daljeg teorijskog izgrađivanja taktike kao prospektivne naučne teorije u domenu ratne veštine.
Reference
*** (1967) Vojni rečnik. Beograd: Vojnoštamparsko preduzeće
*** (1981) Taktika - organizacija i namena taktičkih jedinica KoV JNA i TO. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ, knj. I
*** (1990) Teorija ratne veštine - hrestomatija. Beograd: Centar visokih vojnih škola / CVVŠ
*** (1985) Boj na kopnu. Beograd: Centar visokih vojnih škola / CVVŠ, studija
*** (1967) Priručni leksikon. Zagreb: Nakladni zavod 'Znanje'
*** (1974) Leksikon JLZ. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod 'Miroslav Krleža'
*** (1969) Opća enciklopedija Jugosavenskog leksikografskog zavoda. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod 'Miroslav Krleža', tom 6
Aleksić, R. (1982) Rečnik stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
fon Klauzevic, K. (1951) O ratu. Beograd: Vojno delo
Gažević, N., ur. (1970) Vojna enciklopedija. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Ilić, S. (1971) Podela 'ratne veštine' i sadržaj strategije, operatike i taktike. u: Vojna nauka, Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Jovović, B. (1994) Za jezičku ispravnost u vojnoj terminologiji. Novi glasnik, VINC, Beograd, br. 1
Kukoleča, S.M. (1986) Organizaciono-poslovni leksikon izraza, pojmova i metoda. Beograd: Rad
Liptai, S. (1996) Teorijska izgrađenost taktike. Beograd: Centar visokih vojnih škola / CVVŠ, magistarski rad
Marković, M. (1971) Dijalektička teorija značenja. Beograd: Nolit
Marković, M. (1981) Filozofski osnovi nauke. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Ninić, R. (1995) Razmišljanje o taktici. Vojno delo, vol. 47, br. 1, str. 64-84
Ninić, R. (1995) Vojna operacija kao hermeneutički problem. Vojno delo, vol. 47, br. 4-5, str. 162-183
Prekorari, M. (1971) Tri grane vojne nauke. Beograd: Vojna nauka
Putnik, R. (1899) Služba đeneralštaba. Beograd: Štamparska radionica Ministarstva vojnog, II deo - Služba u ratno doba
Rezničenko, R.V. (1969) Taktika. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Sakan, M. (1994) Taktika - najznačajnija disciplina ratne veštine. Novi glasnik, VINC, Beograd, br. 1
Savezni sekretarijat za narodnu odbranu (1986) Osnovi koncepcije ONO i DSZ i strategije oružane borbe. Beograd
Savezni sekretarijat za narodnu odbranu, Centar oružanih snaga za strategijske studije i istraživanja, Institut za strategijska istraživanja (1983) Strategija oružane borbe. Beograd
Semjonov, V.A. (1965) Razvoj sovjetske operativne veštine. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Skvorotkin, M. (1964) Taktika kao sastavni deo ratne veštine. u: Zbirka članaka iz taktike, Beograd: Vojno delo
Svečin, A.A. (1956) Strategija. Beograd: Vojno delo
Šćekić, M.M. (1971) Šta izučava taktika. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Šešić, B.V. (1974) Osnovi logike. Beograd: Naučna knjiga
Šuljagić, R. (1993) Naučna izgrađenost teorije jugoslovenske ratne veštine. Beograd: Univerzitet Vojske Jugoslavije, doktorska disertacija
Višnjić, D. (1992) Pokušaj identifikacije koncepcije ratne veštine i njenih filozofskih pretpostavki. Savremeni problemi ratne veštine, br. 24, str. 25-39
Višnjić, D. (1988) Pojam oružane borbe. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Višnjić, D. (1993) Skica za pojam iskustva iz oružane borbe. Novi glasnik, VINC, Beograd, br. 2, str. 9-13
Zaječaranović, G.J. (1987) Osnovi metodologije nauke. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Vojno delo (1995)
Vojna operacija kao hermeneutički problem
Ninić Radivoj

Vojno delo (1995)
Razmišljanje o taktici
Ninić Radivoj

Vojno delo (1996)
Jezik ratne veštine i mišljenje
Ninić Radivoj

prikaži sve [239]