Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 35, br. 3, str. 191-200
Opasne materije u poljoprivredi na teritoriji AP Vojvodine
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Institut/odsek Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo, Srbija

e-adresaruzic@uns.ns.ac.yu
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 20078: Unapređenje energetskih i ekoloških efikasnosti traktora i mobilnih sistema

Sažetak
Procesi poljoprivredne proizvodnje uključuju i upotrebu supstanci koje pod određenim uslovima mogu da se smatraju opasnim, npr. prilikom transporta na javnim putevima do mesta upotrebe, ili prilikom presipanja i skladištenja i sl. Takve materije predstavljaju potencijalnu opasnost po čoveka i njegovo okruženje, ukoliko se njima nepravilno rukuje i one nekontrolisano dospeju u tlo ili vodu ili se na neki drugi način ispolji njihovo negativno dejstvo. Posledice mogu ili ne moraju odmah da se ispolje, ali dejstvo može da traje i veoma dugo, u trajanju koje može da se meri i godinama. Iz tih razloga posebnim merama zaštite i informisanjem o pravilnoj manipulaciji takvim materijama, mogu da se spreče moguće negativne posledice. Međutim, uprkos predviđenim merama, incidenti sa opasnim materijama nisu retki, sa rezultatom u vidu trovanja ljudi ili životinja, požara ili nekontrolisanog i nesvesnog zagađenja zemljišta i vode. U opasne materije koje su tema proučavanja ovog rada spadaju hemijska sredstva koja se primenjuju u poljoprivredi (pesticidi i đubriva), eksploatacione tečnosti poljoprivredne mehanizacije (maziva, antifriz i dr.) i određene otpadne materije, kao produkti održavanja mehanizacije i samih poljoprivrednih procesa. U radu je, na osnovu analize konkretnih poljoprivrednih aktivnosti, procenjena količina nekih potencijalno opasnih materija sa kojima se manipuliše na teritoriji AP Vojvodine i obavljeno je utvrđivanje kritičnih operacija koje nose rizik od njihovog neželjenog dejstva. Rezultati treba da posluže kao osnova za delatnosti na poboljšanju stanja u navedenoj oblasti i da usmere buduća detaljnija istraživanja.
Reference
*** (2006) Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Službeni glasnik Republike Srbije', br. 62
*** (1996) Zakon o postupanju sa otpadnim materijama. Službeni glasnik RS, br. 25
*** (1984) Zakon o prevozu opasnih materija. Službeni list SFRJ, br. 20
*** (2004) Zakon o zaštiti životne sredine / The Law on Environmental Protection. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 135
*** (1995) Pravilnik o načinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija. Službeni glasnik Republike Srbije, 12
*** (2001) Pravilnik o uslovima i načinu razvrstavanja pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 55
*** (1999) Propisi u oblasti zaštite bilja u SR Jugoslaviji. Biljni lekar, vanredni broj
*** (2007) Statistički godišnjak Republike Srbije. http://www.statserb.sr.gov.yu/, decembar 2008
*** Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2006. godinu. Beograd: Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine - Agencija za zaštitu životne sredine
*** (2005) Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji 2005. u: Zemljište, Beograd: Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine - Agencija za zaštitu životne sredine, 98-124
Audibert, F. (2006) Waste engine oils: Redefining and energy recovery. Elsevier Science
Aydinalp, C., Porca, M. (2004) The effects of pesticides in water resources. Journal Central Europe Agriculture, 5 (1): 5-12
Đukić, N., Sedlar, A., Bugarin, R. (2005) Dvostrujne prskalice, zaštita poljoprivrednih kultura i okoline. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 3, str. 98-105
Đukić, N., Sedlar, A., Bugarin, R. (2006) First inspections of mist blowers in Serbia. Agricultural Engineering, vol. 12, br. 1-4, str. 22-29
Furman, T., Tomić, M., Nikolić, R., Savin, L., Simikić, M. (2005) Savremeni sistemi za održavanje radne ispravnosti poljoprivredne tehnike. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 1-2, str. 24-28
Karabasil, D. (2000) Hronična trovanja podmuklo ubijaju. Zaštita u praksi, 68
Lazić, V., Martinov, M., Tešić, M., Turan, J. (2002) Poljoprivredna mehanizacija u agrarnom programu Vojvodine. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 28, br. 1-2, str. 1-3
Lynch, J., Schepers, J. (2008) Soils, climate change and the OECD. Waste Management, 28(4): 673
Malinović, N., Mehandžić, R. (2001) Stanje i potrebe mehanizacije u proizvodnji kukuruza. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 27, br. 1-2, str. 33-42
Martinov, M., Đukić, N., Tešić, M. (2005) Trendovi razvoja poljoprivredne mehanizacije u svetu i primenljivost u domaćim uslovima. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 1-2, str. 1-14
Pacini, C., Wossnik, A., Giesen, G., Vazzana, C., Huirne, R. (2003) Evaluation of sustainability of organic, integrated and conventional farming systems: A farm and field-scale analysis. Agriculture Ecosystems & Environment, 95(1): 273
Poznanović, N., Ružić, D., Muzikravić, V. (2008) Identifikacija opasnih materija u poljoprivrednoj mehanizaciji na osnovu UN liste opasnih roba. Traktori i pogonske mašine, vol. 13, br. 3, str. 21-27
Ružić, D., Časnji, F. (2008) Potencijali iskorišćenja otpadnih materija od poljoprivredne mehanizacije u AP Vojvodini. Poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 3, str. 73-80
Ružić, D., Muzikravić, V., Poznanović, N. (2008) Otpadne materije poljoprivredne mehanizacije na teritoriji AP Vojvodine. Traktori i pogonske mašine, vol. 13, br. 3, str. 28-35
Sedlar, A., Đukić, N., Bugarin, R. (2006) Establishing sprayer inspection in Serbia. Agricultural Engineering, vol. 12, br. 1-4, str. 30-38
Stojić, B., Časnji, F., Kalejski, S. (2008) Manipulacija opasnim i otpadnim materijama u mehanizovanoj ratarskoj proizvodnji. Traktori i pogonske mašine, vol. 13, br. 3, str. 36-42
Urošević, M. (2001) Mašine i aparati za primenu pesticida. Beograd: Poljoprivredni fakultet
von Braun, J. (2008) Agriculture for Sustainable Economic Development: A Global R&D Initiative to Avoid a Deep and Complex Crisis. u: Charles Valentine Riley Memorial Lecture, Washington: Capitol Hill Forum
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.04.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka