Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 43, br. 4, str. 9-17
Epidemije bolničkih infekcija na području Beograda 2004-2013. godine
Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd
Ključne reči: epidemije; bolničke epidemije; zdravstvene ustanove
Sažetak
U radu su prikazane karakteristike epidemija bolničkih infekcija (BI) nastalih u zdravstvenim ustanovama na području Beograda od 2004. do 2013. godine. Prema podacima iz godišnjih izveštaja o radu na sprečavanju, suzbijanju i eliminaciji zaraznih bolesti, u protekloj deceniji registrovano je ukupno 58 epidemija BI u kojima je obolelo 860 osoba. Metodama deskriptivne statistike utvrđeno je da se prosečno godišnje javljalo 6 epidemija (u rasponu 1-17 epidemija) i 15 obolelih osoba po epidemiji. Najveće učešće (46,5) u ukupnom broju epidemija BI ima grupa crevnih zaraznih bolesti, grupa respiratornih - 39,6%, a grupa ostalih zaraznih bolesti - 13,8%. Od ukupno 860 obolelih u epidemijama BI, najveći procenat (46,5%) obolelih pripada grupi crevnih zaraznih bolesti, zatim respiratornih - 45,8% i najmanje u grupi ostalih zaraznih bolesti - 7,6% obolelih. U 49 epidemija potvrđeno je 9 različitih etioloških agenasa, a u 9 epidemija uzročnik nije utvrđen.
Reference
*** (2005) Pravilnik o sprečavanju, ranom otkrivanju i suzbijanju bolničkih infekcija. Službeni glasnik RS, br. 124
*** (2004) Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Službeni glasnik RS, br. 125
*** Godišnji izveštaj o radu na sprečavanju, suzbijanju i eliminaciji zaraznih bolesti na području Srbije. Beograd: Gradski zavod za javno zdravlje
Brown, S.M., Benneyan, J.C., Theobald, D.A., Sands, K., Hahn, M.T., Potter-Bynoe, G.A., Stelling, J.M., o'Brien Thomas, F., Goldmann, D.A. (2002) Binary cumulative sums and moving averages in nosocomial infection cluster detection. Emerg Infect Dis, 8(12): 1426-32
Centers for Deisease Control and Prevention (2000) 4th Decennial International Conference on Nosocomial and Healthcare-Associated Infections. Infection Control & Hospital Epidemiology, 21(2): 86-165
Ćosić, G., Stefanović, S. (2008) Outbreaks of health-care-associated infections in the province of Vojvodina. Medicinski pregled, vol. 61, br. 1-2, str. 5-10
Drndarević, D., Janković, S. (2008) Bolničke infekcije, definicije. Beograd: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut
Drndarević, D. (1998) Nadzor nad bolničkim infekcijama. Beograd: Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut
Đerković, V., Maković-Denic, Lj. (2002) Epidemiološki nadzor nad bolničkim infekcijama u Beogradu - rezultati i perspektive. u: Dani zavoda 2002, Zbornik radova: Infektivni agens u ekosistemu stalna opasnost po zdravlje, 39-53
Gaynes, R., Richards, C., Edwards, J., Emori, T.G., Horan, T., Alonso-Echanove, J., Fridkin, S., Lawton, R., Peavy, G., Tolson, J. (2001) Feeding back surveillance data to prevent hospital-acquired infections. Emerg Infect Dis, 7(2): 295-8
Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut Izveštaj o zaraznim bolestima na teritoriji Republike Srbije. Beograd
Kaoutar, B., Joly, C., L'Hériteau, F., Barbut, F., Robert, J., Denis, M., Espinasse, F., Merrer, J., Doit, C., Costa, Y., Daumal, F., Blanchard, H.S., Eveillard, M., Botherel, A.-H., Brücker, G., Astagneau, P. (2004) Nosocomial infections and hospital mortality: a multicentre epidemiological study. Journal of Hospital Infection, 58(4): 268-275
Lopman, B.A., Andrews, N., Sarangi, J., Vipond, I.B., Brown, D.W.G., Reacher, M.H. (2005) Institutional risk factors for outbreaks of nosocomial gastroenteritis: survival analysis of a cohort of hospital units in South-west England, 2002-2003. Journal of Hospital Infection, 60(2): 135-143
Marković-Denić, Lj., i dr. (2012) Treća nacionalna studija prevalencija bolničkih infekcija. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Rotter, M.L. (2004) Hand washing and hand disinfection. u: Mayhall C.G. [ur.] Hospital epidemiology and infection control, Baltimore, itd: Williams and Wilkins, str. 1727-46
Stamm, W.E., Weinstein, R.A., Dixon, R.E. (1981) Comparison of endemic and epidemic nosocomial infections. Am J Med, 70(2): 393-7
Šuljagić, V., Mirović, V., Tomanović, B. (2003) Surveillance of some bacterial causative agents of nosocomial infections during the war and peace period. Vojnosanitetski pregled, vol. 60, br. 4, str. 443-447
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZZ1404009U
objavljen u SCIndeksu: 09.07.2015.

Povezani članci

Zdravstvena zaštita (2015)
Epidemijsko javljanje zaraznih bolesti na području Beograda u periodu 2004-2013. godina
Uzelac-Škorić Andrea, i dr.

Vojnosanitetski pregled (2005)
Bolničke infekcije - problem savremene medicine
Šuljagić Vesna, i dr.

Zdravstvena zaštita (2006)
Bolničke infekcije - problem savremene medicine
Šuljagić Vesna, i dr.

prikaži sve [11]