Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 48, br. 2, str. 41-43
Epidemija vašljivosti glave u tri novobeogradska vrtića u oktobru 2016. godine
aGradski zavod za javno zdravlje Beograd
bKlinički centar Srbije, Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar, Beograd
cEumed doo, Beograd

e-adresasonja.giljaca@zdravlje.org.rs
Ključne reči: vaške; parazit; deca; epidemija
Sažetak
U radu su analizirane karakteristike epidemije vašljivosti glave, koja se odigrala u tri novobeogradska vrtića u periodu 03-24.10.2016. godine. U obradi podataka je korišćen deskriptivni epidemiološki metod. Za analizu epidemije korišćeni su podaci iz Informacija Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd i medicinska dokumentacija infestirane dece. U epidemiji je od 224 eksponirane dece vašljivost glave registrovana kod 45 dece. Devojčice su bile učestalije sa 80%, a najzastupljeniji je bio uzrast od 6 (80%) i 5 godina (11,11%).
Reference
*** Communicable Disease Management Protocol. Pediculosis capitis (Head lice) -Manitoba Public Health Branch. Manitoba, Available at: https://www.gov.mb.ca/health/publichealth/cdc/protocol/pediculosis.pdf
Benenson, A.S. (1995) Priručnik za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Washington, DC: American Public Health Association, 16. Ed
Centers for Disease Control and Prevention Parasites. Head lice - Diagnosis. Available at: https: //www. cdc. gov/parasites/lice/head/diagnosis. html
Centers for Disease Control and Prevention Parasites. Head lice -Epidemiology & Risk Factors. Available at: https: //www. cdc. gov/parasites/ lice/head/epi. html
de Saenz, B.M.G., Ormayabal, G.J.L., Martinez, L., Perez, R.C., Romero, B.T., Latorre, C.J. (1989) Pediculosis capitis: epidemiologic study of 23, 624 schoolchildren in Bilbao. Rev Sanid Hig Publica (Madr), Jan-Feb; 63(1-2): Available at: https//www. ncbi. nlm. nih. gov/pubmed/2636786
Gradski zavod za javno zdravlje Beograd (2016) Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Informacije o epidemiološkom istraživanju obavljenom povodom epidemije vašljivosti glave kod dece u dečijim vrtićima 'Sunce', 'Čuperak', i 'Zvončići', (br. 35/99, 25. 10. godine, godine i br. 35/96, 24. 10. 20. br. 35/97, 24. 10. 2016
Ismail, M., Kabakibi, M., Al-Kafri, A. (2018) Epidemiology of pediculosis capitis among schoolchildren in Damascus, Syria. Indian Journal of Paediatric Dermatology, 19(4): 331
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZZ1902041G
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2019.