Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 70, br. 2, str. 374-393
Proaktivan odnos obaveznog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji - faktor veće efikasnosti celokupnog sistema zdravstvenog osiguranja
Republički fond za zdravstveno osiguranje Srbije, Filijala za zapadno-bački okrug, Sombor

e-adresadamir.markovic@rfzo.rs
Sažetak
Cilj ovog rada je da se ukaže na veoma tešku održivost postojećeg načina finansiranja sistema zdravstvene zaštite kao i na iznalaženje načina za pokriće sve većih troškova u ovoj oblasti. Analitičkim metodom su razmatrani svi bitni aspekti koji utiču na efikasnost i dostupnost zdravstvene zaštite što većem broju stanovnika, a u skladu sa principima univerzalnosti, dostupnosti i solidarnosti. Analizirani su sistemi finansiranja u državama Evropske unije kao i razvoj i sistem finansiranja zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji. Utvrđeno je da je sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji u velikoj meri neefikasan i da postoje velika izdvajanja 'iz džepa' pojedinaca kako bi se ostvarilo pravo na zdravstvenu zaštitu u punom obimu. Dobrovoljno zdravstveno osiguranje nije razvijeno, njegovo učešće je simbolično te nema značajnijeg uticaja na ceo sistem. Potrebno je iznaći pravce za povećanje efikasnosti, a pre svega kroz proaktivan odnos obaveznog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, a i kroz dalje reforme u zdravstvenom sistemu, a što bi ga učinilo dostupnijim što većem broju stanovnika i smanjilo izdvajanja 'iz džepa'.
Reference
*** (2008/2009) Uredba o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju. Službeni glasnik RS, 108, 49
*** (2005-2016) Zakon o zdravstvenom osiguranju. Službeni glasnik RS, br. 107/2005, 109/2005 - ispravka, 30/2010 - dr. zakon, 57/2011, 110/2012 - US, 119/2012,99/2014, 123/2014, 126/2014 - US, 106/2015. 10/2016. dr. zakon
Ernest & Young doo (2016) Studija 'Mogući pravci povećanja efikasnosti zdravstvenog sistema u Republici Srbiji'. Beograd
GVG, EPOS (2017) Projekat 'Izgradnja kapaciteta Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje u Srbiji'. www.cbhif.net, datum pristupa 05.07
Janković, D. (2011) Zdravstveno osiguranje kao faktor troškova zdravstvene zaštite. Škola biznisa, br. 4, str. 69-82
Jovičić, K. (2014) Sistemi zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja - uporedna analiza u evropskim zemljama. Beograd: Institut za uporedno pravo
OECD Publishing (2016) Health at a glance: Europe 2016: State of health in the EU cycle. Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264265592-en, datum pristupa 10.07.2017
Republički fond za zdravstveno osiguranje (2013) Strategija razvoja zdravstvenog osiguranja u Srbiji. Beograd
Republički fond za zdravstveno osiguranje (2017) Izveštaj o finansijskom poslovanju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu. Beograd
Saltman, R.B., Busse, R., Figueras, J. (2004) Social health insurance systems in western Europe. Berkshire: Open University Press
Špicar, B. Monografija socijalnog osiguranja SFRJ. Savez zajednica zdravstvenog osiguranja i zdravstva Jugoslavije, knjiga prva
Totić, I. (2012) Neka pitanja u vezi sa finansiranjem zdravstvene zaštite u zemljama-članicama Evropske unije. Medicinski glasnik Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma Zlatibor, vol. 17, br. 43, str. 54-83
Zekić, M., Šegrt, S. (2015) Uticaj privatnog zdravstvenog osiguranja na makroekonomski ambijent Republike Srbije. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, br. 10, str. 4-9
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1802374M
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.

Povezani članci

Vojno delo (2020)
Odnos civilnog i vojnog zdravstvenog osiguranja - uslov efikasnije zdravstvene zaštite
Marković Damir I.

Zdravstvena zaštita (2018)
Finansijska održivost u zdravstvenom sistemu
Ugrinov Dragan, i dr.

Nau pub Drž univ u Novom Pazaru. Ser B: Druš & human nauke (2020)
Neki aspekti razvoja zdravstvenog sistema Srbije i Japana
Radivojević Vladimir, i dr.

prikaži sve [15]