Akcije

Održivi razvoj
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[6]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 1, br. 2, str. 27-36
Knjigovodstvo kao uslov održivog razvoja
aVisoka škola modernog biznisa, Beograd
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresamilan.mihajlovic@mbs.edu.rs , boban.vidic@gmail.com
Sažetak
Država kao zaokruženi sistem sastoji se iz mnoštva podsistema koji su uzajamno povezani. Da bi država kao sistem uspešno funkcionisala svi njeni podsistemi trebaju da budu zasnovani na određenim načelima. Funkcionisanje podsistema države su normativno regulisane u cilju povezanosti i podsistema kao i zbog kontrole njihovog funkcionisanja. Rezultati funkcionisanja podsistema moraju biti kvalitativno i kvantitativno određeni i uporedivi. Normativnim regulisanjem većine aspekata funkcionisanja svakog podsistema ponaosob postiže se njihova povezanost i kohezivnost. Svi ti sistemi jednom rečju predstavljaju sveukupnost sistema kojeg čine: pravni sistem, sistem zdravstva, politički sistem, sistem nauke i kulture, privredni sistem i ostali sistemi.
Reference
Aureo, B. (2016) Razvoj računovodstva. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 2, br. 3, str. 39-48
Beke-Trivunac, J. (2019) Računovodstveni standardi izveštavanja o održivom poslovanju. Ecologica, 93/2019, str. 31-37
Dabić, L. (2018) Prilog za uspostavljanje nove naučne discipline - pravo revizije javnog sektora. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 66, br. 3, str. 88-107
Dražić, L., i drugi (2010) Računovodstvo. Zagreb: HZRIF, 3. izmenjeno izdanje
Gajić, L. (2002) Instrumenti organizacije računovodstvene funkcije u realizaciji informativne podrške menadžmentu preduzeća. Privredna izgradnja, vol. 45, br. 3-4, str. 251-257
Ilić, M., Anđelić, S. (2017) Uloga kompjuterizovanog računovodstvenog informacionog sistema u otkrivanju računovodstvenih grešaka i prevara. Bizinfo (Blace), vol. 8, br. 1, str. 17-30
Milojević, I., Pejić, D. (2010) Knjigovodstvo i njegov razvojni put. Oditor - časopis za menadžment, finansije i pravo, no. 1, pp. 10-16
Milojević, I., Milanović, N., Mihajlović, M. (2019) Značaj ekonomske razvijenosti države za uvođenje obračunske računovodstvene osnovice u javnom sektoru. Vojno delo, vol. 71, br. 3, str. 228-233
Nadoveza, B., Majstorović, A., Milojević, I. (2006) Računovodstvo i upravaljanje troškovima. Beograd: Mladost Biro
Nikolajević-Teofanović, R. (1980) Teorija i metodologija računovodstva. Beograd: Savremena administracija
Prelić, J., Nešić, B., Gajić, T. (2018) Računovodstvene asocijacije evropskog područja. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 1, str. 119-129
Smith, J., Keith, R., Stephens, W. (1998) Managerial Accounting. New York: McGraw-Hill Book Company
Trussel, J.M., Rose, L.C. (2009) Fair value accounting and the current financial crisis. CPA Journal, 79(6), 29-30
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/OdrRaz1902027M
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2019.
Creative Commons License 4.0