Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 9  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 6, br. 3, str. 33-54
Analiza strukturnog kapitala kao komponente intelektualnog kapitala u IKT preduzećima
aBeogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija, Beograd
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK
cUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresanemanja.lekic@bpa.edu.rs, ivapa@gmail.com, iasminaraiakovic@Yahoo.com, snezana.lekic@bpa.edu.rs
Sažetak
Uspešnost i konkurentnost savremenih kompanija zavisi od njihovog intelektualnog kapitala. Intelektualni kapital predstavlja nematerijalnu imovinu koja se može sagledati kroz tri osnovna podnivoa: Ijudski, strukturni i relacioni kapital. Cilj ovog rada je istraživanje strukturnog kapitala i njegovih osnovnih komponenti: sistemi i programi, istraživanje i razvoj i pravo intelektualne svojine. Pilot istraživanje u ovoj oblasti sprovedeno je u periodu jun-avgust 2020. godine. Istraživanje je sprovedeno anonimnim upitnikom na uzorku od 102 ispitanika zaposlenih u kompanijama IKT sektora Republike Srbije. Rezultati su pokazali da su zaposleni u ovom sektoru ocenili sisteme i programe kao najvažniji faktor strukturnog kapitala. Ovi rezultati treba da posluže kao putokaz u upravljanju strukturnim kapitalom u kompanijama IKT sektora kako bi se kreiralo radno okruženje koje doprinosi ukupnom rastu i razvoju kompanije, kako u nacionalnom, tako i međunarodnom okruženju.
Reference
Bontis, N. (1998) Intellectual Capital an Exploratory Study that Develops measures and models. Management Decision, 36(2): 63-76
Bontis, N. (2002) Assessing Knowledge Assets: A Review of the Models Used to Measure Intellectual Capital. International Journal of Management Reviews, 3(1): 41-60
Bontis, N., Chua, C.K.W., Richardson, S. (2000) Intellectual capital and business performance in Malaysian industries. Journal of Intellectual Capital, 1(1): 85-100
Dženopoljac, V., Janošević, S., Bontis, N. (2016) Intellectual capital and financial performance in the Serbian ICT industry. Journal of Intellectual Capital, 17(2): 373-396
Đuričin, D., Kaličanin, Đ., Lončar, D., Vuksanović, H.I. (2018) Menadžment i strategija. Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu
Edvinsson, L. (1997) Developing intellectual capital at Skandia. Long Range Planning, 30(3): 366-373
Janošević, S., Dženopoljac, V. (2012) Impact of intellectual capital on financial performance of Serbian companies. Actual Problems of Economics, 133(7): 554-564
Kleibrink, A., Radovanović, N., Kroll, H., Horvat, D., Kutlača, D., Živković, L. (2018) The Potential of ICT in Serbia: An Emerging Industry in the European Context. Luxembourg: Publications Office of the European Union
Lekić, N., Vapa-Tankosić, J., Rajaković-Mijailović, J., Lekić, S. (2019) An analysis of factors influencing employee job satisfaction in a public sector. E and M Ekonomie a Management, XXII(3): 83-99
Lekić, S., Vapa-Tankosić, J. (2018) Analiza finansijskog sektora s aspekta organizacione posvećenosti. Kultura polisa, XV (37): 465-475
Lekić, S., Vapa-Tankosić, J., Mandić, S., Rajaković-Mijailović, J., Lekić, N., Mijailović, J. (2020) Analysis of the Quality of the Employee-Bank Relationship in Urban and Rural Areas. Sustainability, 12 (13)
Lentjušenkova, O., Inga, L. (2016) The Transformation of the Organization's Intellectual Capital: From Resource to Capital. Journal of Intellectual Capital, 17(4): 610-631
Matijević, M., Šolaja, M. (2020) ICT in Serbia: At a Glance, 2020. Novi Sad: Vojvođanski IKT klaster, Preuzeto sa https://www.ictcs.org/rs/multimedija/publikacije/ ,15.08.2020
Matijević, M. (2019) Perspektive IT industrije. Preuzeto sa https: https://www. sito.rs/perspektive-it-industrije/ , 15.08.2020
Moslehi, A., Mohaghar, A., Badie, K., Lucas, C. (2006) Introduction a Toolbox for IC Measurement in the Iran Insurance Industry. Electronic Journal of Knowledge Management, 4(2): 169-180, Available online at www.ejkm.com
Narodna banka Srbije (2020) Platni bilans. Preuzeto sa https://www.nbs.rs/internet/cirilica/80/platni_bilans.html ,25.08. 2020
Petty, R., Guthrie, J. (2000) The Case for Reporting an Intellectual Capital: Evidence, Analysis and Future Trends. u: Dahiya S.B. [ur.] The Current State of the Business Discipline, Rohtak: Spellbound Publications
Seleim, A., Ashour, A., Bontis, N. (2004) Intellectual Capital in Egyptian Software Firms. Learning Organization, 11(4/5): 332-346
Seleim, A., Ashour, A., Bontis, N. (2007) Human Capital and Organizational Performance: A Study of Egyptian Software Companies. Management Decision, 45(4): 789-901, https://doi.org/1108/00251740710746033
Sengi, P. (2003) Peta disciplina. Novi Sad: Adižes
Sharabati, A.A.A., Jawad, S.N., Bontis, N. (2010) Intellectual capital and business performance in the pharmaceutical sector of Jordan. Management Decision, 48(1): 105-131
Stewart, T.A. (1998) Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. London: Nicolas Brealey Publishing
Sveiby, K.E. (1997) The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge - Based Assets. San Francisco: Barrett-Kohler
Škuflić, L., Vlahinić-Dizdarević, N. (2003) Koncept Nove ekonomije i značaj informacijsko-komunikacijske tehnologije u Republici Hrvatskoj. Ekonomski pregled, 54(5-6): 460-479
Trebješanin, Ž. (2008) Rečnik psihologije. Beograd: Stubovi kulture, četvrto izdanje
Vlada Republike Srbije (2016) Strategija razvoja industrije informacionih tehnologija za period od 2017. do 2020. godine. Preuzeto sa https://www. srbij a. gov.rs/ dokument/45678/strategij e-programi-planovi-. php
Wang, Q., Sharma, U., Davey, H. (2016) Intellectual capital disclosure by Chinese and Indian information technology companies: A comparative analysis. Journal of Intellectual Capital, 17(3): 507-529
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/Oditor2003033L
objavljen u SCIndeksu: 29.12.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Ekonomika preduzeća (2011)
Intelektualni kapital i finansijske performanse srpskih preduzeća i realnog sektora
Janošević Stevo, i dr.

Ekonomika preduzeća (2014)
Intelektualni kapital - značaj, merenje i uticaj na performanse
Dženopoljac Vladimir

Ekonomika preduzeća (2014)
Značaj intelektualnog kapitala u IKT industriji u Srbiji
Janošević Stevo, i dr.

prikaži sve [35]