Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 9  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 7, br. 2, str. 75-93
Razvoj privrede zasnovane na znanju - nezaobilazan put oporavka Srbije
aUniverzitet Educons, Fakultet za uslužni biznis, Sremska Kamenica
bMA MAXIM & Co. d.o.o., Novi Sad

e-adresadjurkovic.jelena@yahoo.com, petrazdjelaric@gmail.com
Sažetak
Efekti ekonomske krize samo su još više naglasili nedovoljnu konkurentsku sposobnost domaće privrede. Vreme koje dolazi zahteva izmenu shvatanja konkurentnosti. Sticanje konkurentske sposobnosti zavisiće prevashodno od ljudi, njihovih kompetencija, znanja, ali i od sposobnosti privrednih subjekata da ih prepoznaju, razvijaju i menjaju, odnosno da na adekvatan način upravljaju njima. U uslovima traženja mogućnosti za ublažavanje i prevazilaženje negativnih efekata ekonomske krize, u radu se naglašava potreba izgradnje i jačanja drugačije poslovne orijentacije srpske privrede prema znanju kao ključnom resursu za unapređenje konkurentnosti.
Reference
*** (2012) Istraživanje potreba privrede za znanjima i veštinama. Beograd: Privredna komora Srbije, www.pks.rs
Arandarenko, M., Nojković, A. (2007) Pregled tržišta rada u Srbiji. Novi Sad: Center for Democracy and Reconciliacion in Southeast Europe/Novosadski humanitarni centar
Becker, B., Gerhart, B. (1996) The impact of human resource management on organizational performance: progress and prospects. Academy of Management Journal, 39(4): 779-801
Edvinsson, L. (2010) Korporacijska longituda - navigacija ekonomijom znanja 2002. HR Barometar PWC, dostupno na www.pwc.com
Fitzenz, J., Davison, B. (2002) How to measure human resources management. Columbus, OH: McGraw-Hill Companies
Mankju, N.G. (2005) Principi ekonomije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave (2012) Izveštaj o razvoju Srbije u 2011. Beograd
Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995) The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press
Pfau, B., Kay, I. (2002) The human capital edge. McGraw Hill
Pržulj, Ž. (2011) Menadžment ljudskih resursa. Sremska Kamenica: Univerzitet Educons
Savić, N., Pitić, G., ur. (2010) Kuda ide konkurentnost Srbije. Beograd: FEFA - Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
Stewart, T.A. (1997) Intellectual capital: The new wealth of organizations. New York: Doubleday
Sveiby, K.E. (1997) The new organizational wealth: Managing and measuring knowledge-based assets. San Francisco: Berrett-Koehler
Trbović, A.S., Drašković, B., Lalić, D. (2013) Pravci promene kadrovske politike preduzeća kao vid jačanja konkurentnosti u kontekstu svetske ekonomske krize. Teme, vol. 37, br. 1, str. 203-221
World Economic Forum (2008-2012) Global competitiveness reports. issues
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2014.

Povezani članci

Marketing (2003)
Knowledge Management i marketing
Mašić Branislav M.

Strategijski menadžment (2003)
Knowledge management - kreiranje konkurentske prednosti u novoj ekonomiji
Mašić Branislav M.

Tehnika (2013)
Upravljanje znanjem i projektni menadžer znanja
Jovanović Petar M., i dr.

prikaži sve [57]