Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 9  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 17, br. 4, str. 547-563
Doprinos ekonomije znanja privrednom preobražaju Srbije
Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
Sažetak
Savremene uslove privređivanja karakteriše veoma značajan uticaj znanja na privredne i razvojne tokove. Značaj znanja kao privrednog resursa veoma je veliki, kako sa stanovišta nacionalne privrede kao celine, tako i sa stanovišta njenih privrednih subjekata. Usled toga, nacionalne ekonomije bi trebalo da obezbede uslove pogodne za kreiranje novog znanja, da adekvatno iskoriste potencijal svojih umova kao i da svoje umove zadrže odgovarajućim sistemom motivacije. Budući da kreiranje, generisanje i primena znanja nisu procesi koji spontanim odvijanjem dovode do adekvatnih rezultata, znanjem je neophodno adekvatno upravljati. Za privrede u tranziciji, kakva je i domaća privreda, intenziviranje kreiranja i primene znanja moglo bi da doprinese oživljavanju i stabilizaciji privrednih tokova. Istraživanje je pokazalo da je srpska privreda u relativno niskom stepenu zasnovana na znanju, što je uslovilo veoma nizak rang njene konkurentnosti u svim pokazateljima koji se tiču primene i razvoja znanja. U radu se zaključuje da samo dugoročni strategijski pristup razvoju, generisanju i primeni znanja može omogućiti da srpska privreda bude konkurentna i u većoj meri zasnovana na znanju.
Reference
*** (2012) Executive opinion survey. WEF
Christensen, M.C., Raynor, E.M. (2003) The innovators solution: Creating and sustaining successful growth. Boston: Harvard Business School Press
Draker, P.F. (1995) Menadžment za budućnost. Beograd: PS Grmeč
Kokeza, G. (2008) Tehnološka zaostalost Srbije-stanje i mogućnosti prevazilaženja. u: Zbornik radova sa savetovanja Tehnološka zaostalost privrede Srbije Ekonomski vidici, br. 1, Beograd, Zlatibor, 22-23 maj
Kokeza, G. (2012) Tehnološki razvoj-imperativ savremenog privrednog razvoja. u: Međunarodna konferencija STED, Banja Luka, 2012, zbornik radova
Kokeza, G. (1996) Transfer tehnologije kao komponenta razvojne strategije preduzeća. Beograd: Ekonomski fakultet, Doktorska disertacija
Kotler, P. (2003) Kako kreirati, ovladati i dominirati tržištem. Novi Sad: Adizes
Stavrić, B., Kokeza, G. (2009) Upravljanje poslovnim sistemom. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet
Stewart, T.A. (2000) Intellectual capital: The new wealth of organizations. Doubleday: NB Publishing Ltd
Sutton, J. (2001) Technology and Market Structure. Cambridge, London: The MIT Press
Thamin, H. (2005) Management of technology: Managing effectively in tecnology-intnensive organizations. Chiester: John Wiley & Sons
World Economic Forum (2011) Global Competitiveness Report 2011-2012. Geneva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.