Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 9  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 7, br. 1-2, str. 77-82
Intelektualni kapital strateški resurs za 21. stoljeće
Svučilište, Rijeka, Hrvatska
Ključne reči: intelektualni kapital; resursi; gospodarski sustavi; konkurentnost
Sažetak
Za razliku od tradicionalnih teorija mikro i makro gospodarskih sustava u kojima su dominantni resursi bili fizički kapital (zemlja, tvornice i oprema) i financijski kapital, poslovanje suvremenih gospodarskih sustava sve se više temelji na intelektualnom kapitalu kao strateškom faktoru razvoja. Cilj ove znanstvene rasprave jest istražiti učinke intelektualnog kapitala na proizvođenje komparativnih prednosti u novim tehnologijama i kreiranju konkurentskih prednosti na tržištu. Dobivene spoznaje trebaju pridonijeti razumijevanju intelektualnog kapitala kao faktora koji dominantno pridonosi konkurentnosti, dobroj strateškoj poziciji, rastu i razvoju poslovnih pothvata i cijelih narodnih i/ili regionalnih gospodarstava u partnerskom, ali i konkurentski orijentiranom okruženju.
Reference
*** (2002) Intellectual capital from potential to value creation. Institut za intelektualni kapital, International Conference, 6th - 7th june, Slovenia, Portorož
*** (2002) Znanje - temeljni ekonomski resurs. u: Sundać D. [ur.] Treća znanstvena konferencija Katedri za ekonomsku teoriju ekonomskih fakulteta u Hrvatskoj, 14th - 15th november, Rijeka: Ekonomski fakultet
Barković, D. (2001) Operacijska istraživanja. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera - Ekonomski fakultet
Benić, Đ. (2001) Osnove ekonomije. Zagreb: Školska knjiga
Galbraith, J.K. (1997) The good society. Beograd: Grmeč, (pr. Božena Kosanović)
Mcconnell, C., Brue, S. (1994) Suvremena ekonomija rada. Zagreb: MATE
Stewart, T.A. (1997) Intellectual capital: The new wealth of organizations. Doubleday: Currency
Tribus, M. (1983) New management. Južna Karolina: Ekonomski fakultet, kvartalna publikacija
Zelenika, R., Pupavac, D. (2003) Intellectual capital: Developmental resource of logistic companies for 21st Century. Promet-Traffic-Traffico, Portorož, Trieste, Zagreb, vol. 15, br. 1, str. 37-41. Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2010)
Analiza tržišta roba i tržišta novca kao ključnih komponenti IS-LM modela
Jakšić Milena

Ekonomika poljoprivrede (2018)
Applying intellectual capital in improving agri-industry at Republic of Serbia
Radenković Sonja D., i dr.

Marketing (2003)
Knowledge Management i marketing
Mašić Branislav M.

prikaži sve [12]