Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 7 od 38  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 58, br. 3, str. 318-334
Ugovorna odgovornost projektanta
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresajovanovicbd@yahoo.com
Sažetak
Rad u svoj fokus stavlja ugovornu odgovornost projektanta i savetodavnog inženjera, što znači da će prekršajna i krivična odgovornost biti zanemarene, kao i moralne dužnosti koje ova lica imaju kao članovi autonomne organizacije (u Srbiji je to Inženjerska komora Srbije). Van teme rada ostala je i vanugovorna (deliktna) odgovornost. Projektant i savetodavni inženjer je stručno lice - inženjer arhitekture, tako da se od njega zahteva i visok stepen pažnje, izražen kroz pravni standard dobrog stručnjaka. Zahtev je i da projektant nastupa samostalno, što znači da on nije zaposleni i da svoj rad ne obavlja za poslodavca. Između projektanta i naručioca ne postoji ugovor o radu. On svoju obavezu preuzima samovoljno, zaključenjem ugovora sa naručiocem. Kako ni ugovor o projektovanju građevine ni ugovor o nadzoru nad izvođenjem radova nisu regulisani Zakonom o obligacionim odnosima, sadržina ugovora je prepuštena ugovornim stranama. Cilj rada je da odredi osnov ugovorne odgovornosti za glavne obaveze koje projektanti i savetodavni inženjeri na sebe preuzimaju. Rad će se posvetiti i pokušaju definisanja porekla i osnova odgovornosti projektanta za solidnost građevine.
Reference
*** (2017) FIDIC Pravila o ugovorima za EPC/projekte 'ključ u ruke' / Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects. Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), 42-43
*** (2017) FIDIC Uslovi za izgradnju postrojenja i dizajn / Conditions of Contract for Plant and Design Build. Fédération Internationale des IngénieursConseils (FIDIC), 38
*** (1978-2020) Zakon o obligacionim odnosima - ZOO. Službeni list SFRJ + Službeni list SRJ + Službeni list SCG + Službeni glasnik RS, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, br. 31/93, br. 1/2003 - Ustavna povelja, br. 18/2020
*** (2009-2020) Zakon o planiranju i izgradnji - ZPI. Službeni glasnik RS, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020
*** (2013) FIDIC vodič za ugovore / the FIDIC Contracts Guide. Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), 137
Ačanski, T. (1977) Pojam više sile u građanskom pravu. Beograd, magistarski rad, 156, 159-160
Antić, O. (2011) Obligaciono pravo. Beograd, 439
Đorđević, Ž. (1980) Član 262. u: Perović Slobodan, Stojanović Dragoljub [ur.] Komentar Zakona o obligacionim odnosima, Kragujevac, 759-760
Đorđević, Ž., Stanković, V. (1987) Obligaciono pravo - opšti deo. Beograd, 391
Jakšić, A. (1992) Kvalifikacija ugovorne i vanugovorne odgovornosti za štetu. Pravni život, vol. 41, br. 9-10, str. 1210-1224
Jankovec, I. (1993) Beograd: Poslovna politika
Jankovec, I. (1993) Ugovorna odgovornost. Beograd: Poslovna politika, 156-157
Karanikić-Mirić, M. (2013) Objektivna odgovornost za štetu. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, 48 i 54
Kerčulj, T. (2007) Ugovorna odgovornost projektanta i građevinara. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, master rad, 7
Klajn-Tatić, V.V. (1991) Garancija projektanta i graditelja za solidnost građevine i njihova imovinska odgovornost. Beograd: Institut društvenih nauka-Centar za pravna istraživanja, doktorska disertacija, 31
Mišković, M. (2015) Oslobođenje od ugovorne odgovornosti. Pravo i privreda, vol. 53, br. 4-6, str. 197-216
Perović, S. (1990) Obligaciono pravo. Beograd, 504-505
Radišić, J. (2004) Obligaciono pravo. Beograd, 186
Radišić, J.D. (1972) Garancija za trajan kvalitet i odgovornost za štetu od stvari sa nedostatkom. Beograd: Institut za uporedno pravo, 36
Tatić, V. (1990) Garancija projektanta i graditelja za solidnost građevine i njihova imovinska odgovornost. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, doktorska disertacija
Uff, J. (2009) Construction Law. London: Sweet & Maxwell, 296
Vasiljević, M. (2016) Trgovinsko pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, 231
Vilus, J. (1973) Građanskopravna odgovornost izvođača i projektanta. Beograd: Građevinska knjiga, 45-52
Vukmir, B. (1980) Ugovori o građenju i uslugama savetodavnih inženjera. Zagreb, 231
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/PiP2003318J
primljen: 01.08.2020.
prihvaćen: 10.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 09.10.2020.

Povezani članci

Pravo i privreda (2020)
Ugovorna odgovornost skladištara
Mišković Maša

Pravo i privreda (2020)
Opšti osnov ugovorne odgovornosti u srpskom pravu
Jovanović Nebojša

Zb Pravnog fak Novi Sad (2020)
Pravna nemogućnost ili nedopuštenost - postoji li potreba za distinkcijom?
Radovanović Sanja M., i dr.

prikaži sve [116]