Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 6 od 29  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 54, br. 1, str. 267-287
O podeli na nepostojeće i ništave ugovore u domaćem pravu
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaS.Radovanovic@pf.uns.ac.rs, N.Miscevic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Rad je nastao kao rezultat istraživanja u okviru projekta "Pravna tradicija i novi pravni izazovi" čiji je nosilac Pravni fakultet u Novom Sadu.

Ključne reči: ništavi ugovori; nepostojeći ugovori; konverzija ugovora; nevažnost ugovora
Sažetak
U Zakonu o obligacionim odnosima, u okviru dela kojim se reguliše nevažnost ugovora izričito se pominju samo ništavi i rušljivi ugovori. Međutim, u domaćoj teoriji se često govori i o daljoj podeli ništavih na nepostojeće i ništave ugovore u užem smislu. Dok jedni ovoj podeli negiraju bilo kakav praktični značaj, drugi ukazuju na nužnost njenog postojanja. U radu su analizirana shvatanja domaćih autora o ovoj podeli, argumenti koji se navode u prilog razlikovanju nepostojećih od ništavih ugovora, kao i pravila Zakona o obligacionim odnosima, sa ciljem ispitivanja potrebe za nepostojećim ugovorima kao posebnom vrstom nevažećih ugovora.
Reference
*** (1978-2003) Zakon o obligacionim odnosima. Sl. List SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, Sl. List SRJ, br. 31/93 i Sl. List SCG, br. 1/2003 - Ustavna povelj
Benbent, A. (2010) Droit civil: Les obligations. Paris
Dolović, K. (2011) Nepostojeći ugovor. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 59, br. 2, str. 263-278
Đurović, L.M. (1996) Nepostojeći i ništavi ugovori. Pravni život, vol. 45, br. 10, str. 433-450
Karamarković, L. (2004) Apsolutno ništavi ugovori. u: Rasprave iz ugovornog, odštetnog i procesnog prava, Beograd, 7-25
Karamarković, L. (2004) Konvalidacija ugovora o pormetu nepokretnosti. u: Rasprave iz ugovornog, odštetnog i procesnog prava, Beograd, 26-37
Krulj, V. (1954) Ništavost pravnih poslova - posledice ništavosti. Beograd, doktorska disertacija
Perić, Ž. (1912) O poništaju ugovora zbog neizvršenja (objašnjenje § 553. Građ. Zak.). u: Privatno pravo - Skupljene rasprave iz građanskog prava, Beograd
Perović, S. (1978) Nevažeći ugovori prema Zakonu o obligacionim odnosima. Privreda i pravo, Zagreb, br. 10/1978, 33-44
Perović, S. (1980) u: Perović Slobodan K., Stojanović Dragoljub D. [ur.] Komentar Zakona o obligacionim odnosima, Gornji Milanovac
Perović, S. (1995) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd
Perović, S. (1975) Zabranjeni ugovori. Beograd
Pušac, J. (2013) Pravne posledice povrede bitne forme ugovora. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 65, str. 353-370
Radišić, J. (2016) Obligaciono pravo. Niš
Stevanov, M. (1976) Novine u bračnom pravu republika i pokrajina (osvrt na nepostojeći i ništav brak). Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, vol. 10, 47-67
Vizner, B. (1978) Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima. Zagreb
Vodinelić, V.V. (2014) Građansko pravo - uvod u građansko pravo i opšti deo građanskog prava. Beograd
Vujović, I. (2005) Osvrt na teoriju nepostojećih pravnih poslova. Pravni život, vol. 54, br. 10, str. 903-925
Vuković, M. (1960) Opći dio građanskog prava - knjiga II. Zagreb
Vuković, M. (1964) Obvezno pravo - knjiga II. Zagreb
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns54-25488
primljen: 29.02.2020.
objavljen u SCIndeksu: 05.11.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2016)
Jednostrana kompenzacija zastarelog potraživanja
Radovanović Sanja M., i dr.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2018)
O elektronskoj formi ugovora u domaćem pravu
Radovanović Sanja M., i dr.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2020)
Pravna nemogućnost ili nedopuštenost - postoji li potreba za distinkcijom?
Radovanović Sanja M., i dr.

prikaži sve [60]