Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 46, br. 1, str. 65-84
Kriminalističko-tehnička pomoć policije pravosudnim organima na teritoriji SUP Beograd
Viša škola unutrašnjih poslova, Beograd
Ključne reči: kriminalističko-tehnička pomoć; policija; pravosudni organi; veštačenja
Sažetak
Rad se bavi istraživanjem prakse Odeljenja kriminalističke tehnike SUP Beograd tokom 2003. godine, koja je vezana za saradnju sa pravosudnim organima. Upućeni zahtevi su analizirani po više kriterijuma, pre svega po sadržini zahteva, fazi postupka u kojoj su upućeni i učešću zahteva pojedinih pravosudnih organa u ukupnom broju zahteva. Rezultati istraživanja pokazuju da je u najvećem broju zahtevano veštačenje tragova kapilarnih linija i tragova barutnih čestica, a da su najveći broj zahteva uputili Okružni sud u Beogradu i Četvrti opštinski sud. Naglašeni su i problemi koji su vezani za pakovanje obeležavanje i skladištenje predmeta koji se u krivičnom postupku pojavljuju kao dokazi i predložena rešenja za njihovo prevazilaženje.
Reference
Aleksić, Ž.L., Škulić, M.Z. (2002) Kriminalistika. Beograd: Pravni fakultet, Centar za publikacije
Bošković, M.V., Banović, B. (2001) Kriminalistička metodika. Zemun-Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Grubač, M.V. (2002) Zakonik o krivičnom postupku sa kratkim objašnjenjima. Beograd: Službeni glasnik
Grubač, M.V., Beljanski, S. (2002) Nove ustanove i nova rešenja u Zakoniku o krivičnom postupku SR Jugoslavije. Beograd: Službeni glasnik
Jekić, Z., Škulić, M. (2002) Zakonik o krivičnom postupku sa predgovorom, objašnjenjima i registrom pojmova. Beograd: Dosije
Jekić, Z. (2003) Krivično procesno pravo. Beograd, itd: Dimitrije Davidović
Krivokapić, V.V., Žarković, M., Simonović, B. (2003) Kriminalistika - taktika. Zemun: Viša škola unutrašnjih poslova
Škulić, M.Z. (1998) Uviđaj i kriminalističke verzije - verzije i uviđaj u krivičnom postupku. Beograd: Dosije
Vasiljević, T. (1981) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd: Savremena administracija
Vasiljević, T., Grubač, M.V. (1982) Komentar Zakona o krivičnom postupku. Beograd: Savremena administracija
Vodinelić, V. Kriminalistika. Beograd: Savremena administracija
Žarković, M., Banović, B., Stupar, Lj., Ivanović, V. (1999) Kriminalistika. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova, priručnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 17.11.2008.