Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 54, br. 4, str. 1161-1181
Međunarodne konvencije o prevozu robe i elektronske prevozne isprave
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaD.Divljak@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Rad je nastao kao rezultat istraživanja na projektu: "Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija)", koji se realizuje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu

Ključne reči: međunarodne konvencije; prevoz robe; elektronske prevozne isprave; pravno priznanje; ostvarivanje funkcija
Sažetak
Predmet analize u radu je regulatorni pristup međunarodnih konvencija o prevozu robe u pogledu nekih bitnih pitanja iz oblasti elektronskih prevoznih isprava, kao što je pravno priznanje elektronskih prevoznih isprava, njihove funkcije i pravna snaga. Isto tako predmet analize su i ukupni dometi i ograničenja relevantnih konvencijskih pravila. Konvencije u oblasti prevoza robe ni u konceptualnom pogledu, ni u pogledu bitnih pitanja nisu na isti način prišle problemu pravne regulacije elektronskih prevoznih isprava. Dok neke konvencije tom problemu pokušavavaju da priđu sistemski, u nekim granama saobraćaja i dalje važe konvencije koje svojom sadržinom samo implicitno omogućavaju korišćenje elektronskih prevoznih isprava. U pogledu celovitosti regulisanja ove materije se ističu se Roterdamska pravila i eCMR protokol, ali se one razlikuju u pogledu adekvatnosti regulacije i krajnjih dometa. Roterdamska pravila i pored vrlo ambicioznog pristupa, nisu uspela da na odgovarajući način reše najizazovniji problem celokupne ove materije, a to je efektivno ostvarivanje stvarno-pravnih funkcija prenosivog elektronskog zapisa, što je u mnogome umanjilo njene krajnje domete. S druge strane, eCMR protokol je uspostavio sasvim zadovoljavajuće pravne temelje za primenu elektronskih prevoznih listova u drumskom saobraćaju.
Reference
*** Additional protocol to the convention on the contract for the international Carriage of Goods by Road (CMR) concerning the electronic consignment note. https://unece.org/DAM/trans/conventn/e-CMRe.pdf, 12. januar 2021
*** (1999) Protocol of 3 June 1999 for the Modification of the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980 (Protocol 1999). http://www.otif.org/fileadmin/user_upload/otif_verlinkte_files/04_recht/03_CR/03_CR_24_ NOT/COTIF_1999_01_12_2010_e.pdf, 12. januar 2021
*** Convention for the unification of certain rules for international carriage by air (the Montreal Convention). https://unctad.org/system/files/official-document/ sdtetlb20061_en.pdf, 12. januar 2021
*** Convention on international multimodal transport of goods. https://unctad.org/system/files/official-document/tdmtconf17_en.pdf, 12. januar 2021
*** Budapest convention on the contract for the carriage of goods by inland waterways (CMNI). https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/sc3/cmniconf/cmnidoc/ finalconf02e.pdf, 12. januar 2021
*** United Nations Convention on contracts for the international carriage of goods wholly or partly by sea. https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/transport/rotterdam_rules/Rotterdam-Rules-E.pdf, 12 januar 2021
*** (1998) UNCITRAL model law on electronic commerce with guide to enactment 1996 with additional article 5 bisas adopted in 1998. https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05-89450_Ebook.pdf, 12. januar 2021
Ahmadi, M.R.A., Elsan, M., Noshadi, I. (2017) Comparative study of bill of lading function as title document. J. Pol. & L, 10
Chandler, G.F. (1997) Maritime electronic commerce for the twenty-first century. Tul. Mar. LJ, 22
Divljak, D.Lj. (2018) Harmonizacija pravila o elektronskoj trgovini i pravo Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 52, br. 3, str. 909-924
Đurđev, D. (2011) Prevozne isprave. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 2, str. 53-71
Faria, J.A.E. (2009) Future directions of legal harmonisation and law reform: Stormy seas or prosperous voyage ?. Uniform Law Review, 14(1-2): 5-34
Faria, J.A.E. (2008) Uniform law for international transport at UNCITRAL: New times, news players, and new Rules. Tex. Int'l LJ, 44
Gliniecki, J.Y., Ogada, C.G. (1992) The legal acceptance of electronic documents, writings, signatures, and notices in international transportation coventions: A challenge in the age of global electronic commerce. Nw. J. Int'l L. & Bus, 13
Ifeanyi-Ajufo, N. (2015) International multimodal transport business and the regulation of electronic commerce. JL Pol'y & Globalization, 35
Jones, P. (2002) A new transport convention: A framework for e-commerce. Elec. Comm'n L. Rev, 9
Kumpan, A., Jasenko, M. (2009) Teretni list u kopnenom, pomorskom i zračnom prijevozu. Poredbeno pomorsko pravo, vol. 48 163, str. 57-83
Manuel, A. (2008) Electronic commerce provisions in the UNCITRAL convention on contracts for the international carriage of goods wholly or partly by sea. Tex. Int'l LJ, 44
Mazzotta, F.G. (2006) Notes on the United Nations Convention on the use of electronic communications in international contracts and its effects on the United Nations Convention on contracts for the international sale of goods. Rutgers Computer & Tech. LJ, 33, 257
Nikoleta, R., Mišković-Aguilar, M. (2016) EDI-CMR protokol 2008 - korak u pravom smjeru. Comparative Maritime Law/Poredbeno Pomorsko Pravo, vol. 55, br. 170
Oršulić, I., Bulum, B. (2011) Neki problemi vezani uz uređenje elektroničkih prijevoznih isprava i poticanje elektroničke trgovine u Roterdamskim pravilima. Poredbeno pomorsko pravo, vol. 50, br. 165
Skorupan-Wolff, V. (2010) Poredbena analiza Haških i Roterdamskih pravila. Poredbeno pomorsko pravo, 49, 164, str. 200
Umezuruike, H.A. (2012) Electronic bills of lading, Rotterdam Rules and the Nigerian evidence act. Nigerian LJ, 16
Zelenika, R., Pavlić-Skender, H., Kamnik-Zebec, S. (2008) Primarni izvori prava multimodalnoga prometa. Zbornik pravnog fakulteta u Zagrebu, 1-2
Zeros, G.I. (2001) Electronic bills of lading and negotiability. J. World Intell. Prop, 4
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns54-30442
primljen: 20.01.2021.
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2018)
Harmonizacija pravila o elektronskoj trgovini i pravo Srbije
Divljak Drago Lj.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2019)
Pravno dejstvo elektronskih potpisa u međunarodnoj regulativi i pravu Srbije
Divljak Drago Lj.